Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем.

Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за вникване, осъзнаване и разрешаване на проблем.

20 мин. или за цял учебен час

Маркер, дъска или проектор.

Стъпки за изпълнение на дейността

Запишете на табло формулата: с думи и със символи и напомняйте на учениците за нея в моменти на вземане на решения.

У дома учениците може да помислят само върху своите формули, но е добре и да помолят родител да сподели и неговите стъпки за формула за дадения казус/ситуация/проблем и да ги обсъдят заедно.

Още полезни статии:

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Оценяват чужди планове за действие
Работа в екип

Оценяват чужди планове за действие

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали