Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем.

Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за вникване, осъзнаване и разрешаване на проблем.

20 мин. или за цял учебен час

Маркер, дъска или проектор.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете децата в дейността като им обясните, че в различни ситуации, които изискват от нас решаване на проблем, точно като в математиката, има стъпки, които можем да следваме. “В повечето случаи е добре да познаваме тези стъпки и да ги практикуваме – така те ще се превърнат в навик и е възможно по-лесно да достигаме до решение.“ 

Обяснете

Обяснете на учениците, че е много възможно те вече да имат определени стъпки, които следват и ги подтикнете да ги изпишат като формула, давайки им пример : “Успокоявам се/ поемам си въздух + обмислям какъв е проблема+…” Изчакайте ги 5 пет минути, нека помислят и запишат идеите си. 

Обсъдете

След това обсъдете накратко. Въведете действителен проблем, например: “Притеснявам се, защото имам контролно по математика след 2 дни”. Поговорете за подготвителните стъпки, дишане, ползване на химикали и лист, първи реакции по темата. 

Попитайте:

“Възможно ли е да намерим решение, ако не знаем какъв е реалният проблем? Тоест, какво те прави тревожен относно контролното, какви са обстоятелствата – може би не разбираш нещо конкретно, отсъствал си и не си имал време да наваксаш?”

Можете да ги попитате, как биха подходили, ако решаваха математически проблем.

Разпишете обща формула

Преминете към възможностите за разрешаване – нека учениците споделят идеи. Може би, ще потърсят помощ от родител, от приятел, от учител.Могат да пробват да преговорят сами. Може би нямат достатъчно време и решават да освободят графика си като пропускат тренировка, за да решават задачи.“ Какви могат да бъдат резултатите от тези действия?” 

Изберете – понякога изборът се състои от повече от едно действие. След като сме преминали от решения към действия, ще наблюдаваме резултатите, за да видим дали можем да ги подобрим.

Запишете с помощта на децата формулата на дъската:

Дишаме дълбоко три пъти+дефинирай проблема+определи възможни решения и резултати+избери+действай+ наблюдавай резултата=отговорно разрешаване на проблем. Заедно с децата представете и със символи формулата като си изберете знак за всяка стъпка: D+P+…

Обобщете

Обсъдете как са се чувствали по време и след дейността. 

Запишете на табло формулата: с думи и със символи и напомняйте на учениците за нея в моменти на вземане на решения.

У дома учениците може да помислят само върху своите формули, но е добре и да помолят родител да сподели и неговите стъпки за формула за дадения казус/ситуация/проблем и да ги обсъдят заедно.

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали