Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

Истинската ценност на образованието е това учениците да могат да прилагат на практика наученото по време на часовете. За да се случи това, учителят трябва да излезе от ролята си на лектор и да започне да поставя учениците си в центъра на учебния процес. С тази задача успешно се справят г-жа Мариана Василева и нейните ученици, които влизат в предизвикателната роля на експерти от РЗИ. А как точно става това, нека разберем.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Заболявания при човека, причинени от паразитни гъби

Подходяща е за: ученици от 7. клас

Учебен предмет: Биология и здравно образование

Цели: Учениците и техните родители да се запознаят с болестите при човека, причинени от паразитни гъби, и да формират хигиенни норми, които да прилагат в ежедневието си.

Информация за учителя: Мариана Василева е дългогодишен преподавател в ОУ “Христо Ботев”, село Брестница, обл. Ловеч. Тя е учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Богатият опит, който притежава, я кара да се стреми към разнообразие в часовете си чрез внедряване на иновативни техники на преподаване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Г-жа Василева забелязва, че учениците от 7. клас често използват едни и същи лакове и гребени, в междучасията се лакират и си правят прически, разменят дрехи, шапки, ръкавици, дори и обувки. Така се ражда и идеята за СТЕМ урок, в който учениците събират информация за заболяванията при човека, причинени от паразитни гъби, и правят презентация. Решават казуси по групи, подпомогнати от родители, и се поставят в реална среда, като експерти от РЗИ, които трябва да дадат препоръки на болните от селото.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Използвайки модела на обърнатата класна стая, седмокласниците от с. Брестница са поставени пред задачата да научат урока си вкъщи, а в клас да разглеждат и осмислят наученото, да си сътрудничат в дискусии и групови задания, да работят върху упражненията с подкрепата и насоките на учителя. Затова и практиката преминава през два основни етапа – предварителна подготовка и дейности по време на часа.

Предварителна подготовка

Учениците получават задача от учителя да намерят информация в учебниците по биология и в интернет за заболявания по човека, причинени от паразитни гъби, факторите, благоприятстващи тяхното развитие, както и хигиенните норми, с които да опазват своето здраве и здравето на своите близки.

Учениците търсят информация и изготвят презентации, следвайки предоставен от учителя алгоритъм за работа:

 1. Гъбички по краката (същност на болестта, начин на заразяване, признаци на болестта)
 2. Кандидоза (същност на болестта, начин на заразяване, признаци на болестта)
 3. Гъбички по главата (същност на болестта, начин на заразяване, признаци на болестта)
 4. Гъбички по ноктите (същност на болестта, начин на заразяване, признаци на болестта)
 5. Фактори благоприятстващи за развитието на паразитните гъби
 6. Хигиенни норми

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

Като част от предварителната подготовка на г-жа Василева са: разработването на казуси, които учениците да решават по време на часа, създаване на диаграма с нива на заболеваемост, по която учениците да правят своите изводи, както и съставянето на критериална матрица, с която всеки отбор по време на часа да може да оцени своето представяне.

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

Родителите също предварително са поканени на открития урок. Важен гост е и медицинското лице, което г-жа Василева запознава с казусите и критериалната матрица за оценка.

Дейности по време на час

 • Учителят поставя целта на урока – учениците и техните родители да се запознаят с болестите при човека, причинени от паразитни гъби, и да формират хигиенни норми, които да прилагат в ежедневието си.
 • Учениците представят част от презентацията, която са изработили по поставената домашна работа.
 • Учениците се разделят по групи с родителите, като се запознават с казусите и критериите за оценяване.
 • Учениците решават казусите като минават през няколко дейности: съставят числов израз за намиране на процент на заболели и го изчисляват; определят по диаграма нивото на заболели – дали е ниско, средно или високо; разписват мерки за предпазване на населението от паразитни гъби в ролята си на експерти от РЗИ.
 • Всяка група представя решението на своя казус.
 • Всяка група дава и получава обратна връзка от останалите.

Материалите, които са необходими за дейностите в часа, са: разпечатани работни листове с казуси и диаграми, флипчарт, флумастери и химикалки.

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

В резултат на проведения урок учениците и техните родители повишават познанията си относно хигиенните норми, които да спазват в своето ежедневие. Сред най-важните изводи, до които стигат младите “експерти от РЗИ”, са:

 • Всеки един член от семейството да има тоалетни принадлежности, които да не споделя с никого.
 • За да се предпазим от паразитни гъби, е нужно да се подсушава тялото с лична кърпа. Човек е добре да носи памучно бельо, а не от изкуствена материя, защото кожата се поддържа влажна и е фактор за развитие на паразитни гъби.
 • При възможност човек трябва да избягва да купува обувки от изкуствена материя, защото те спарват краката, а това отново е фактор за развитие на паразитни гъби.
 • При съмнения да се обърне към лекар специалист.

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Г-жа Мариана Василева има няколко съвета, които споделя с колегите, решили да приложат тази практика в своите класни стаи.

 • Учителят е този, който обучава, образова, но и приобщава родителите към учебния процес.
 • За учениците е много важно да работят в екип.
 • Поставяйте учениците в реална среда, като решават казуси и учат чрез преживяване. Нека учениците получават обратна връзка за работата си, както от учителя, така и от съучениците си.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Водят протокол на час
Научна грамотност

Водят протокол на час

Тази стратегия е подходяща за един от най-ключовите елементи на научното изследване – умението за безпристрастно наблюдение на процеси. Поставя учениците в ролята на дистанцирани

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали