Оценяване в края на часа чрез емотикони

Много често учениците изпитват силно притеснение, когато стане време за оценяване на домашни работи, проекти или при решаване на задачи в час. Това дори може да е сред основните причини за това те да не взимат участие, да се въздържат да споделят мнението си в час или да избягват да попитат, когато не разбират нещо или изпитват друга трудност.

Ето защо изключително важно е как учителите подхождат към оценяването – дали са крайни в оценката си и дават ли ефективна обратна връзка. Успяват ли да мотивират учениците да се наслаждават на целия процес на учене, вместо да мислят, че е важна само крайната оценка.

Визитка на практиката

Име: Оценяване в края на часа чрез емотикони

За кого е подходяща: прогимназиален етап; може да се адаптира за различни възрасти

Продължителност: след всеки час по математика

Необходими материали/умения: листи, цветни химикали

Информация за учителя: Тюркян Парчева е учител, който вече 20 години преподава математика, физика и информационни технологии. Към момента е учител по математика на 5. – 12. клас в Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Пордим.

Цели:

  • по-голямо внимание и ангажираност в учебните часове;
  • позитивна нагласа към процеса на оценяване;
  • използване на близки до децата графични символи, които бързо и лесно ги ориентират как са се справили.

Описание на практиката

Математиката е труден предмет, изисква много отдаденост и решаване на задачи, за да се разбере и използва правилно”, споделя Тюркян Парчева. За да мотивира учениците си да работят активно в часовете и да полагат усилия за високи резултати, г-жа Парчева използва емотикони – подход, който бързо грабва вниманието на децата и те очакват оценката на учителката в края на часа с нетърпение.

В класната стая е окачен лист, разделен на три части, като всяка част е наименувана според емотиконите, които се вписват в нея – “ДА” за емотикон усмихнато човече, “ДА/НЕ” за човече, което показва, че резултатите в края на часа не са ниски, но не са и достатъчно задоволителни и “НЕ” за сърдито човече, което означава, че резултатите от работата на децата не са добри.

Оценяване в края на часа чрез емотикони

Емотиконите са по-модерният израз за оценка на резултатите от работата на децата или за атмосферата в класната стая като цяло, тъй като децата често ги използват, когато пишат съобщения или използват социалните мрежи. Видях, че на учениците им хареса този подход и чакаха с нетърпение края на часа ”, обяснява г-жа Парчева.

В края на всеки час по математика Тюркян рисува емотикон и по този начин споделя с учениците как според нея е преминал часа. “Оценката” включва информация за това дали петокласниците са внимавали и са били активни по време на часа, дали повечето ученици са решили правилно задачите, пазили ли са тишина, за да могат всички да работят съсредоточено, помагали ли са си при нужда и др. 

Когато учениците съберат много усмихнати емотикони (например: когато съберат 20 усмихнати емотикона или когато след 10 учебни часа по математика имат повече усмихнати човечета, отколкото сърдити или безизразни), получават награда. Понякога учителката отделя време в края на часа да сподели с тях интересна и забавна история, но най-често позволява на учениците да разполагат с повече свободно време, като не им дава домашно за вкъщи.

Защо да опитате тази практика:

  • учениците очакват оценяването в края на часа и знаят, че от тях зависи какъв ще е крайният резултат;
  • децата демонстрират по-голяма мотивация за усвояване и надграждане на знания, старание за положителни резултати в края на часа;
  • практиката предлага елемент на “закачка” с учениците, разведрява атмосферата в класната стая;
  • бърза и лесна за организиране е.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали