6 фрази, които ще накарат учениците да ви заобичат

6 фрази, които ще накарат учениците да ви заобичат

Езикът, който използваме, оказва огромно влияние върху нагласите и поведението на учениците. Той може да демотивира или да създаде основа за бъдещи успехи. Често не използваме правилните фрази, за да мотивираме учениците или не казваме това, което би предизвикало най-добрата реакция. Понякога дори не смятаме, че учениците заслужават похвала и се намесваме в личното им пространство, едва когато се налага да им се скараме. В дългосрочен план обаче позитивната обратна връзка винаги е за предпочитане. Затова ви представяме шест фрази, с чиято помощ класната ви стая ще се преобрази от напрегнато бойно поле в творчески оазис на познанието. Ако не ви идва отвътре да използвате подобни фрази в час, ви съветваме да се упражнявате пред огледалото или в приятелска/семейна обстановка.

Подготовката може да започне, като си представите често случващи се ситуации от класната стая, например:

  • Трябва да поставите ниска оценка на ученик, за когото сте сигурни, че се е подготвял усърдно;
  • Трябва да се справите с неприемливо поведение в класната стая;
  • Когато след няколко упражнения и обяснения даден ученик все още не е усвоил материала;
  • Когато виждате, че някой ученик е видимо объркан или разстроен.

 

Как реагирате? Какво точно казвате? Подготвихме 6 фрази, които ще ви помогнат в подобни ситуации.

 

1. Вярвам в теб

В класната стая изначално властта е във ваши ръце – учителят е този, който проверява тестовете, въвежда оценките, награждава и наказва при добро или лошо поведение, решава спорове, като един съвременен Соломон и т.н. Фразата “Вярвам в теб” адресира този дисбаланс и подчертава, че вие сте там преди всичко, за да им помагате да постигат успехи, а обратната връзка, която им давате е винаги с идеята, че вие вярвате в техния потенциал. Сходна фраза, с която да покажете доверие, е “Имам високи очаквания, но знам, че можеш да ги постигнеш.”

2. Липсваше ни

Кажете това следващия път, когато ученик се завърне в училище след отсъствие. “Къде беше” носи нотка съмнение или пък може да звучи като нахално любопитство. Вместо това проявете малко емоционална интелигентност, като покажете, че сте мислили за ученика, докато е отсъствал. Тази реплика показва и че конкретният ученик е ценен участник в часовете. 

3. Слушам те

Използвайте тази фраза както като покана, така и като потвърждение. “Слушам те” е покана за споделяне, когато искате да разберете защо някой е объркан или притеснен, както и чудесна реплика, с която да покажете, че се интересувате от мнението на учениците.  Не говорете веднага след като кажете “Слушам те” – дайте им време  да формулират отговора си.

4. Сгреших

Естествено, има и други начини да кажете, че сте направили грешка. Например “Малко оплесках нещата.” или “Не мога да повярвам, че пак сбърках!” подчертават честотата на грешките и добавят малко хумор в може би напрегнати ситуации. 

Учениците допускат грешки постоянно и това трябва да е възможност за учене, а не демотивиращ момент. Писали сме и преди за силата на ученето чрез грешки. Ако искате да работите с ученици, които не се отказват, когато сбъркат, то покажете им, че грешките са естествена част от учебния процес, като признавате и вашите собствени грешки.

5. Нека помислим заедно

Тази фраза е толкова силна! Информацията в класната стая обикновено тече само в една посока, но чрез тази реплика демонстрирате, че с учениците сте партньори, учите заедно и ще ги овластите да взимат повече решения, както и да носят повече отговорност за ученето и труда си. Като кажете на учениците, че ще “помислите заедно” с тях, вие им показвате, че и учителите се нуждаят от помощ понякога, че те са достатъчно компетентни да изкажат мнение и че заедно сте екип от равни при предизвикателни проблеми. 

6. “Имаш голям напредък в…” и “Възхищавам ти се на/за…”

Обратна връзка, която е конкретна, добре обмислена и фокусирана върху прогреса или усилието на учениците е изключително мотивираща за тях. Когато забележете и в последствие похвалите ученик, казвайки “Постигнал си голям напредък в описанията на героите – много ми хареса как си описал главния герой.” ще подчертаете, че ученето е осъзнат, продължителен процес, изискващ усилие и постоянство. 

Оставяме ви с един важен съвет: не преувеличавайте! Учениците ще усетят, когато не сте искрени в похвалата. Също така винаги бъдете конкретни и избягвайте да хвалите субективни характеристики като интелекта. Концентрирайте се върху положените усилия. (напр. “Много си умен” хвали ученика за привидно присъща черта, а не за постигнат успех или прогрес.).

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали