Рефлективен дневник

Подходящо за: 5-12 клас

Описание:

Да провокираме учениците да водят рефлективен дневник за собственото си обучение и постижения е логичен начин да ги включите в самооценката, тъй като това дава възможност както на тях, така и на оценителите да вникнат в техният процес на учене.

Можем да разширим задачата за водене на рефлексивен дневник, за да включите техните мисли за това как могат да подобрят постиженията си.

Можем да оценим дневниците на учениците по критерии или да включим моменти за рефлексия по попълненото от учениците. Можем да използваме партньорска оценка и учениците да дадат обратна връзка по дневниците на своите връстници.

Друга версия  на този вид задача за оценяване е “графикът за самооценка” – официален документ, изготвен от ученика, който представя постиженията му заедно с целите на обучението и коментари за това, което смята, че е постигнал.