Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

“Ако искаме да бъдем учители, които наистина помагат на учениците си, нашата основна задача е да превеждаме това, на което искаме да ги научим, на техния език”. В това вярва Йоанна Нинова – учител по история и цивилизация и гражданско образование в Американски колеж, София.

Водена от убеждението си и наблюденията си над това колко време прекарват тийнейджърите в социалните мрежи, тя и колегите ѝ историци стигат до идеята за проект, в който да съчетаят исторически личности със съвременните платформи за запознанство и комуникация. 

В рамките на проекта “Владетелите на второто българско царство” учениците са предизвикани да представят избрана историческа фигура в платформата Fakebook. Това включва изграждането на профил, които съдържа информация за значими събития, свързани с личния живот, политическата кариера, бойното поле, дипломацията и връзки с други значими личности от конкретния период.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Владетелите на второто българско царство

За кого е подходяща: прогимназиален и гимназиален етап; 10. клас

Продължителност: една учебна седмица или повече, възможно е да продължи месец

Необходими материали: историческа литература, електронно устройство, Интернет

Информация за учителя: Йоанна Нинова е учител по история и цивилизации и гражданско образование в Американски колеж, гр. София. Преподава на ученици от 8., 9., 10. клас. Като учител с 8 години стаж в преподаването, тя вярва, че разликите в поколенията предполагат по-усилена работа от страна на учителите, ако искаме да достигнем до нашите ученици.

Цели:

 • да сближи учениците с изучаваните исторически личности;
 • да покаже на младежите чисто човешката страна на владетелите;
 • да илюстрира причинно-следствените връзки, довели до определени събития в периода;
 • развива умения за синтез на научна информация;
 • да разбие стереотипа, създаден за науката История, според който тя се изразява основно в списък с важни години, които трябва да се научат наизуст.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

За да приложите проекта “Владетелите на второто българско царство”, е необходимо да изпълните следните стъпки: 

Планиране и предварителна подготовка

Преди проектът за владетелите на Второто българско царство да достигне до учениците, Йоанна Нинова подготвя внимателно:

 • Детайлна инструкция за работа – каква информация да търсят учениците, как да я представят и как ще работят в рамките на задачата си. 
 • График с крайни срокове, които са съобразени с времето, с което разполага. В зависимост от времевия ресурс и динамиката в класа, проектът може да се реализира за период от една учебна седмица или цял месец. 

“Ако имаме цял месец, изследването става много по-задълбочено и постига по-високи резултати”, разказва учителката.

 • Критерии за оценяване, които са качени във виртуалната класна стая на класа. 
 • Списък с владетелите от Второто българско царство – г-жа Нинова се стреми всеки ученик да работи за различен владетел и да няма повтарящи се личности, за това включва и жените, “които по това време имат значителен принос”.

Снимка 1. Пост, съставен от ученик относно битката при Одрин

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

Представяне на проекта

По време на тази стъпка, учителката представя на учениците целите на проекта и им дава инструкциите за работа, крайните срокове, критериите за оценка и списък с владетелите. Младежите сами да избират кой мъж или жена ще бъде обект на тяхното изследване и заедно с мис Йоанна обсъждат всички първоначални въпроси, които имат.

Същинска работа на учениците 

Подбор на информация

В тази стъпка десетокласниците разполагат с конкретно време, в което да проучат различни източници на информация и да подберат данни в три основни направления:

 • Лични данни – произход, сфера на изява, семейно положение и други
 • Приятелска листа – разграничаване на съюзници и врагове
 • Ключови събития – политически, духовни, диполматически и военни

“Спрямо времето, с което разполагаме, се стремя да осигурявам време за работа по проекта в час, но учениците имат и задачи, които да подготвят вкъщи. В часовете им организирам посещение в училищната библиотека, където предварително подготвям необходимите им книги, нужни за проучването; или планирам 40 минути, в които да отговоря на техните въпроси; или просто ги оставям да работят в малки групи – всеки за своя владетел, а аз минавам покрай тях и ги подкрепям”, споделя Йоанна Нинова.

Снимка 2. Разграничаване на приятели и врагове

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

Създаване на списък с използваната литература и изображения

Тъй като към учениците е отправено очакване да ползват минимум два хартиени източника, те често посещават училищната библиотека, дори и самостоятелно. В края на подбора на информация те трябва да представят списък с използваните източници, като ги цитират коректно.

Креативен процес по създаване на профила

Учениците използват образователната платформата Fakebook, която предоставя същите възможности като Facebook, но без да се генерира фалшиво съдържание. Тук има удобен момент да се обсъдят фалшивите профили и новини, които обикалят интернет пространството. 

“На този етап учениците създават облика на избраната от тях личност в социалните мрежи. Създават минимум пет поста, отнасящи се до ключови събития, като използват карта, изображение, видео, първичен документ. Креативността им е предизвикана със създаването на hashtag, чрез който се направи бърз обзор на събитието на “техния език”, разказва преподавателката.

Снимка 3. Чат между владетели относно битка 

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

Представяне на профила на владетеля

След изтичане на крайния срок, всички ученици са готови и г-жа Нинова осигурява време, в което всеки ученик да презентира пред класа своята личност. Учителката ги предизвиква да говорят от първо лице единствено число, т.е. да се идентифицират с избраната от тях личност. Тя споделя, че “това е и моментът, в който всички много се смеем и ахваме пред вложените време, усилия и изобретателност”.

Представянето на социалния профил на съответния владетел е много важен компонент от проекта, тъй като именно тук учениците имат възможност да демонстрират и развият своите дигитални, креативни и презентационни умения, чрез които да заявят себе си и работата си.

Обратна връзка от ученици за ученици

След представянето на всеки ученик, влязъл в обувките на владетел, останалите ученици от класа имат възможност да дадат обратна връзка на своя съученик. Те коментират: 

 • Какво ми направи силно впечатление? 
 • Кое се получи отлично?
 • Какво може да се подобри следващия път? 
 • Общи впечатления и оценка, която биха поставили. 

Снимка 4. Учениците имат за задача да напишат минимум пет публикации от името на владетеля си

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

Обратна връзка и оценка от учител

“Аз никога не критикувам негативно учениците си пред класа. Ако имам някакви сериозни забележки, отнасящи се до представянето на ученика, му ги изпращам писмено във виртуалната класна стая, където той самостоятелно да ги прочете, осмисли и интегрира”, споделя г-жа Нинова.

След като е минало представянето на учениците и обратната връзка от класа, учителката преглежда внимателно всички профили, които могат да бъдат в дигитален или хартиен вариант. Тя оценява всяка работа по споделените с учениците критерии и на база на тях поставя оценка за проекта. 

В допълнение, преподавателката дава писмена обратна връзка на учениците си, в която подчертава силните страни на младежите, зоните им за развитие, какво да запазят и какво да подобрят в процеса си на работа.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

“Общото ми впечатление е, че учениците харесват проекта, забавляват се, докато учат, и научават много повече по този начин, в сравнение с традиционния лекционен подход”, категорична е Йоанна Нинова. 

Приложението на тази практика има много плюсове за учениците. Освен, че те изучават по забавен начин материала за Асеневци и Второто българско царство, младежите развиват много умения като: самостоятелно учене, учене “едни от други”, организация на време, креативност и презентационни умения. 

Учителската практика на Йоанна Нинова показва, че този проект води до повишаване на интереса към историята и разбиване на стереотипа, че науката е скучна, а успехът в нея се изразява в цитиране на години и личности.

Отделно от това, проектът се отразява положително и на нагласите на десетокласниците. “Презентирайки резултатите пред съучениците си, учениците добиват смелост, увереност в себе си и самочувствие на знаещи и можещи. За някои от тях това е възможност да се престрашат да говорят пред публика, а за други – възможност да се мотивират едни други да създадат качествен авторски продукт”, допълва учителката. 

Практиката може да се приложи и с по-малки ученици, но и в различни учебни предмети. По този начин могат да се разглеждат изучаваните герои по литература, мореплавателите по география, учени по природни науки и всички личности като цяло, без ограничение в сферата на работа.

Снимка 5. Профил на цар Калоян 

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

Едно от големите предизвикателства при прилагането на практиката е времето. Тъй като обемът материал, който трябва да се преподаде на десетокласниците, е много голям – “от траките до влизането на България в Европейския съюз” – е необходим много добър разчет на времето. Планирайки внимателно всички теми предварително, учителите ще имат възможност да прогнозират колко време имат за проекта “Владетелите на второто българско царство”, така че да постигнат заложените цели, а от тук – и високи резултати с учениците.

Другото предизвикателство е нашата отвореност към света на новото поколение. Възможно е учениците да представят „своите“ владетели в “твърде съвременна светлина”, да ги превърнат във футболни фенове или инфлуенсъри, но нека това не ни спира! Това ще им помогне да го запомнят за по-дълго време!”, уверява ни Йоанна Нинова.

А нали тъкмо това е целта ни?!

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Защо владетелите от Второто българско царство имат Fakebook?Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали