Иновации в света на класическата литература за 9. клас

Г-жа Радослава Вълева от ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна е учител, който с помощта на съвременните технологии успява да заинтригува своите деветокласници с класическата руска литература. 

Иновации в света на класическата литература за 9. клас

“Предизвикателството е свързано с мотивацията на учениците да осмислят художествена творба, създадена преди близо 200 години”, споделя г-жа Вълева. Учениците априори смятат, че тези произведения са твърде безсмислени и архаични. И точно тук тяхната учителка решава да приложи модела 1:1 в часовете на деветокласниците. “Иновативният урок дава възможност да се пресемантизират и представят по актуален начин темите”, обяснява г-жа Вълева. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА 

Име на практиката: Иновациите в света на класическата литература

Цели: 

  • представяне по актуален начин темите, които изглеждат на учениците архаични и безинтересни;
  • развиване на умението за работа в екип;
  • подобряване на логическото мислене;
  • развиване на умението за извличане и осмисляне на информация от различни източници.

Подходяща е за: гимназиален етап

Прилага се:  целогодишно

Необходими материали: добра интернет връзка, подходящо устройство (таблет, лаптоп, телефон), опит с Google продуктите

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Часовете по български език и литература протичат във виртуалното пространство с помощта на стабилна интернет връзка, устройство, екипна работа и учител, който насочва процеса.

Иновации в света на класическата литература за 9. клас

Дигиталната еволюция в образованието е като ненадминатото ускорение на гепарда. Вследствие на тази динамика методологията на двустранния процес преподаване-учене се развива с технологичния напредък и води до трансформация – от образование, ориентирано към учителя, към образование, насочено към ученика”, коментира г-жа Вълева.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Въвеждането на практиката в класната стая на г-жа Вълева преминава през няколко етапа:

  • Предварителен етап: Споделяне на материали и задачи за учениците в Google Classroom за работа у дома;
  • Първа стъпка: Учителят представя обобщените резултати от домашната работа на учениците – Google формуляр, който цели да провокира асоциации у учениците по четири ключови понятия (градът, селото, любовта, свободата); класът прави сравнение на изображения на града и селото от XIX и XXI век;
  • Втора стъпка: Резултатите се обобщават в таблица Microsoft Excel и се визуализират чрез приложението Worditout;
  • Трета стъпка: В основната част на урока учениците работят в екипи върху споделен документ по 5 теми. Разпределението е предварително направено от учителката според нивото на предметното знание – идеята е екипите да бъдат с “равни сили”, за да могат да работят спокойно  и усърдно;

Иновации в света на класическата литература за 9. клас

  • Обобщение и оценка: проверка на знанията с помощта на платформата Kahoot. Задължителен елемент от урока е обратната връзка.
Свалете план на урока

“С крайно въодушевление посрещнахме бялата дъска и маркера, но те вече са отживелица, която не впечатлява никого в дигитализирания смарт свят.”, споделя размишленията си г-жа Вълева. “Учителите трябва да са наясно с всички най-нови технологии”, подчертава тя и допълва: “Технологията напредва с всеки изминал ден, преподаващият е изправен пред предизвикателството да обогатява първо своите знания и компетентности и след това да разработи механизъм, който да бъде ефективен и интересен за учениците”. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ 

Чрез практиката “Иновациите в света на класическата литература” се развиват редица компетентности, от които учениците имат нужда в модерното време.

Учениците развиват активност и инициативност. Усъвършенстват уменията си за работа в екип във виртуалното пространство, както и презентационните си умения. С всеки следващ урок деветокласниците все по-лесно възприемат и анализират художествените литературни творби. 

Развиват се и дигиталните компетентности – смисленото използване на ИТ и опит в работата с облачни платформи, намирането на подходяща информация по темата, търсенето на значението на непознати думи в интернет.

“Най-важното е, че учениците мислят критично и креативно в часовете по български език и литература”, споделя г-жа Вълева и допълва: “Те не се страхуват да се самооценят, но и се учат да дават насърчителни оценки чрез коментари”.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Важна роля в добрата практика играят платформите, с които трябва да работят учениците. Нужно да се отбележи, че и учениците, и преподавателят трябва да познават добре дигиталните инструменти и да умеят да боравят с тях.

В подготвителния етап учителят е този, който трябва да обърне внимание не само на академичните задачи, но и на социалните теми в произведенията. Груповите задачи трябва да са подбрани така, че да бъдат предизвикателни, но и интересни и провокиращи.

Най-голямото предизвикателство за учениците се оказва извличането на качествена и точна информация , за да достигнат до правилните отговори. “Учителят е там, за да ги насочи как да работят  и да следи за начина им на работа”, напомня г-жа Вълева.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали