Приключение в страдателен залог – ученици създават сайт с авторски истории на български и английски език

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • тетрадка за записване на историите от корабния дневник;
 • материали за създаване на илюстрации към историите;
 • скенер, електронни устройства с интернет.
Време за активността: един учебен срок

Цели по предметно знание

 • учениците прилагат изучавана лексика (храни, здравословно състояние, екстремни спортове, медицински услуги) и затвърждават граматически структури (страдателен залог, възвратни местоимения, формиране на прилагателни от глаголи) при превод на написани от тях истории на английски език;
 • учениците създават електронна книга и сайт с атрактивно учебно-базирано съдържание, използвайки web 2.0 инструменти;
 • учениците задълбочават знанията си за Великите плавания и откриването на Америка, като създават корабен дневник с пиратски истории по действителни исторически събития.

Цели по умения

 • учениците повишават мотивацията си за учене;
 • учениците развиват дигиталната си грамотност при работата с разнообразни онлайн инструменти за упражняване на учебен материал, тестване на знанията, синхронно създаване на съдържание и изграждане на сайт;
 • учениците подобряват езиковата си компетентност и уменията си за творческо писане на български и английски език, като създават авторски текстове по исторически събития;
 • учениците усъвършенстват уменията си за работа в екип, креативно мислене и решаване на проблеми при съвместното създаване на текстово и онлайн съдържание;
 • учениците формират умения за самостоятелна работа и управление на времето.

ПГ по механотехника “Професор Цветан Лазаров”, гр. Пловдив” има над 70-годишна история. Педагогическият екип е отдаден на това да предоставя качествено обучение и да гради висок обществен имидж на училището. То е единственото в България, което предлага атрактивните специалности “Експлоатация и ремонт на летателни апарати” и “Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника”. Гимназистите са мотивирани да развиват уменията си в избраната от тях професионална сфера и много от тях продължават образованието си директно в пловдивския филиал на Техническия университет – София.

Г-жа Фани Пейчева, учител по английски език в гимназията от 2018 г. насам, я определя като благодатно пространство за разгръщане на творческия си потенциал: “Чувствам се прекрасно, откакто съм тук. Директорката дава свобода за всякакви идеи, винаги срещам разбиране и подкрепа, когато реша да експериментирам. Колегите ми са страхотни и знам, че мога да разчитам на тях”, споделя тя.

Като всеки учител по чужд език, г-жа Пейчева редовно се сблъсква със съпротивата на учениците към граматиката. Преподавателката си поставя за цел да им помогне при овладяването на сухата материя, като направи обучението по-забавно, по-интерактивно и творческо.

Описание на практиката

Учениците на г-жа Пейчева са в 8. клас и изучават специалност „Приложно програмиране”. Бъдещите програмисти имат 12 учебни часа английски език седмично. Около половината от тях са официално записани в клуба за допълнителни извънкласни дейности “Интеркултурно творчество”, но на практика почти целият клас редовно посещава допълнителните занятия. В рамките на клуба младежите посещават Американския културно-информационен център към Народната библиотека в Пловдив, ходят на кино и театър, гледат прожекции в Дигиталния планетариум към Регионалния природонаучен музей, набират средства за благотворителни инициативи и др.

Г-жа Пейчева се вдъхновява за практиката, описана в тази статия, след като част от осмокласниците ѝ показват резултатите от една креативна практическа задача, която са реализирали под ръководството на преподавателката си по история, г-жа Тончева. Учителката по английски иска да “яхне вълната” и замисля подобен исторически пиратски проект, само че на английски език. Същевременно идеята ѝ е да се фокусира върху развитието на дигиталните, комуникационните и екипни умения на младежите. В инициативата се впускат и колежките ѝ Ана Тончева по история и цивилизации и Христина Кръстева по информационни технологии.

След задълбочено проучване на различни източници учениците трябва да се превъплътят в средновековни пирати и да напишат от тяхно име поредица приключенски истории. Г-жа Пейчева иска творенията на младежите да бъдат прочетени и от хора извън границите на България, затова историите ще бъдат публикувани на специален сайт.

СТЪПКА 1 – Предварителна подготовка

Предварителното планиране отнема на г-жа Пейчева около един месец. 

Първата ѝ задача е да обмисли как да обвърже вече написаните на български език приключенски истории с материала по английски език. Класът работи по учебната система “Legacy” на Вирджиния Евънс и Джени Дули. Тематично Модул 6 от учебника  – “Healthy mind, healthy body” – е фокусиран върху хранителни навици, здравословни проблеми и наранявания и екстремни спортове. Г-жа Пейчева преценява, че застъпената лексика съответства на разказите за перипетиите на пиратите. Същевременно в рамките на модула се изучава и специфичната граматическа конструкция Passive voice (страдателен залог), която е сравнително нова и доста трудна за гимназистите. Нейното овладяване се превръща във водеща цел на практиката.

Втората задача е изборът на дигитални продукти, които учениците да използват при реализацията на проекта. Г-жа Пейчева проучва различни онлайн инструменти за упражняване на изучаваното, тестване на знанията, синхронна групова работа върху един и същи текст и създаване на сайт. Избира няколко платформи, които са по-достъпни и чиито функции са лесно разпознаваеми за учениците.

Третата задача на г-жа Пейчева е да планира как да измери по какъв начин провеждането на практиката се е отразило на академичните резултати. За целта тя подготвя входящ и изходящ тест с фокус върху употребата на Passive voice. Входящото ниво на знания учителката проверява преди старта на творческата инициатива.

СТЪПКА 2 – Работа по сайта

Ключов момент в началото на проекта е приемането на валидни за всички правила –  равнопоставеност, поощряване на идеите, въздържане от критика и т.н. Те съответстват на правилата на класната стая, които г-жа Пейчева е оформила в цветно табло с помощта на Canva. Учениците отново ги преповтарят, като правят някои адаптации специално за настоящите задачи и приемат, че системните нарушители ще бъдат изключени от инициативата.

Осмокласниците използват платформата Google Sites за първоначалното проектиране на общия им сайт. То се осъществява в рамките на едно от груповите занятия на извънкласния клуб, на което присъства и учителката по ИТ г-жа Кръстева. Тя разяснява стъпките, през които трябва да се премине, и съдейства на учениците за реализацията им. Учителката използва интерактивен екран, така че всеки от присъстващите да може да оперира. Задачите пред гимназистите са много – те трябва да изберат визия, организация на менютата, разпределение на текстовете и останалите елементи, илюстративни изображения и т.н.

Приключение в страдателен залог – ученици създават сайт с авторски истории на български и английски език

Класът се състои почти изцяло от момчета, кипящи от бурни емоции и желание за себеутвърждаване, което нерядко се проявява чрез опит за налагане на личното мнение. Казано накратко, караниците между творците са почти неизбежни.

С цел да се достигне до консенсус и да се запазят добрите отношения, г-жа Пейчева прилага креативни методи за вземане на общи решения по демократичен път. Те включват: мозъчна атака – стимулиране на активността чрез бързо генериране на идеи по дадена тема; аквариум – част от групата работи върху конкретна задача като експерти, а останалите задават въпроси в ролята на наблюдатели; панелна дискусия – подгрупи се фокусират върху отделни части от общия проблем, след което предложенията им се обединяват в единно решение; SWOT анализ – пирамида – постъпателно обсъждане и обобщаване на информация по двойки, после четворки, после осмици и т.н., докато се обобщи мнение, приемливо за всички в групата.

СТЪПКА 3 – Създаване на съдържание за сайта

След като дизайнът на сайта е готов, следва нелеката работа по създаване на неговото съдържание. Преводът на историите от корабния дневник е основната част от този процес, но не единствената. Г-жа Пейчева отделя на проекта около 15 минути седмично от редовните часове по английски език, след което осмокласниците дооформят идеите си по време на занятията на извънкласния клуб. Творческите дейности продължават и в извънучебно време.

В този етап от проекта гимназистите работят по групи. Г-жа Пейчева разделя класа на екипи от 4 души, като се съобразява с няколко фактора. Във всеки отбор тя включва представител на творческото ядро, написало историите, ученик, който е силен по английски и още двама младежи, които са в добри отношения с първите двама. По този начин ефективната работа е подсигурена от всички страни – креативност, знания и позитивна атмосфера. Първоначално осмокласниците проявяват лека съпротива към наложеното им отвън разпределение, но все пак се доверяват на учителката си и нейните съображения се оказват в полза на добрите резултати.

Най-напред учителката по история, г-жа Тончева, помага на учениците да изчистят недостатъците на пиратските разкази, които първоначално нямат ясна последователност и логическа връзка помежду си. От своя страна г-жа Кръстева съдейства за създаването на електронна книга с корабния дневник на български език чрез платформата FlipHTML5, която впоследствие бива вградена в сайта. Учителката по информационни технологии сканира и комплектова написаните истории в електронна книга.

Г-жа Пейчева разпределя на всеки екип по 2 истории (2 “корабни” дни) за превод. Накрая остава част от текста, която превеждат всички заедно. Осмокласниците имат за задача да трансформират историите, така че да използват максимално количество Passive voice конструкции във вариантите на английски език. В извънучебно време учениците пишат колективно чрез Google Docs, споделят линкове и материали в Google Classroom и координират организацията помежду си чрез Facebook и Instgram. Черновите си изпращат на г-жа Пейчева, която прави с отборите 10-15 минутни срещи в Google Meet, за да им даде обратна връзка и препоръки.

Паралелно с творческата дейност младежите усърдно упражняват конструкцията Passive voice и в рамките на часовете. За целта г-жа Пейчева използва платформи като Edpuzzle, която дава възможност за създаване на персонализирани образователни видео клипове, Storybird, която подпомага креативното писане на илюстрирани истории и не на последно място – Kahoot! и Quizlet, които предлагат изработване на онлайн тестове и викторини.  

С цел да насърчат вдъхновението и усещането за колективен дух на гимназистите, трите учителки съвместно подготвят допълнителни информативни текстове за сайта на английски език. Те въвеждат потенциалния читател в историята и целта на инициативата и представят накратко ученическия и учителския творчески екип. Разбира се, съдържанието на тези текстове е предварително обсъдено и съгласувано с младите писатели.

Освен приключенските истории и допълнителната информация, сайтът предлага на потребителя и много илюстративни материали. Част от учениците проучват образователни видео клипове в YouTube на тема Passive voice и избират два, които да вградят в сайта. Гимназистите също така подбират и няколко изображения, които разясняват правилата за формиране на страдателния залог с нагледни примерни изречения. Посетителят може дори да тества знанията си чрез вграден онлайн ресурс. За въвеждане в приключенската тематика, осмокласниците публикуват географска карта на света и два илюстративни видео клипа от популярната филмова поредица Карибски пирати. 

На финала на проекта учениците разполагат с напълно завършения сайт Mission: Adventure! онлайн пространство с атрактивно образователно съдържание на английски език, което смело могат да споделят със света.

СТЪПКА 4 – Измерване и анализ на резултатите

След приключване на усърдната творческа работа е време учениците да разберат как тя се е отразила на граматическите им знания по английски език. Финалното оценяване г-жа Пейчева провежда в рамките на един учебен час. То се състои от две части – попълване на хартиения изходящ тест и онлайн викторина в платформата Liveworksheets, която е публикувана и на сайта. Всеки осмокласник получава обща оценка от двете контролни работи. Впоследствие г-жа Пейчева сравнява резултатите от входящото и изходящото ниво както като индивидуални постижения, така и като средностатистически оценки.

Защо да опитате тази практика?

Изводите от анализа на получените данни съвсем категорично потвърждава ефективността на практиката от гледна точка на академичния напредък на учениците. Средната оценка от входящия тест е 4.50, а от изходящия – 5.58. По-важно е обаче, че всички ученици са повишили индивидуалния си резултат, някои с по цели 3 единици (единствените ученици с еднакви оценки на входящото и изходящото ниво са тези, които имат отличен). Най-голям напредък осъществяват осмокласниците, които са стартирали с най-нисък първоначален резултат среден 3. Най-ниският изходящ резултат е 4.60, а процентът на отличните оценки се е повишил от 27% в началото до 62% в края на проекта.

Приключение в страдателен залог – ученици създават сайт с авторски истории на български и английски език

Истинско постижение за младежите е преодоляването на конфликтите при вземането на общи решения и фактът, че успяват както да стигнат до консенсус в споровете, така и да запазят добрите отношения помежду си. В класа има ученик с по-специфичен социално-икономически статус, който често отсъства от училище и не успява да изгради здрави приятелства на ниво взаимоотношения той обикновено е изолиран от съучениците си. Младежът обаче е силен по английски език и в рамките на проекта неговите знания и буден ум се оказват много ценни за общата кауза. Когато присъства в часовете, той се включва активно и е приет като пълноправен член на екипа си.

Осезаемо се е променила и мотивацията на гимназистите. Първоначално те не са особено очаровани от идеята да имат допълнителни задачи по английски език, но постепенно проектът ги увлича и работата започва истински да им харесва.

Без значение дали са официално записани или не, учениците посещават допълнителните занятия в извънкласния клуб “Интеркултурно творчество” (с изключение на няколко деца, които пътуват до училище от съседните села).

На финала на проекта младежите са изключително горди от постигнатото и нямат търпение да го споделят: “Към момента не сме имали официално публично представяне на сайта, но те настояваха да се похвалят и затова разказахме на всеки, когото успяхме да хванем”, споделя г-жа Пейчева. Сред първите потребители на сайта са класната ръководителка на децата, която преподава информационни технологии, и учителката им по БЕЛ, която е и зам. директор на гимназията. Младите творци остават доволни от полученото одобрение и положителни оценки за проекта си.

Вече деветокласници, учениците сами проявяват желание да надградят постигнатото. Искат да напишат нова книга и настояват и тази година да работят по проект. Извънкласният клуб “Интеркултурно творчество” отново се радва на масов интерес.

Трите учителки също са вдъхновени от успешната си екипна работа и заедно разработват нова идея, с чиято помощ да съхранят за поколенията паметта на училището. Бъдещият проект ще представи историята на гимназията, която скоро навършва 75 години, чрез видео с 360° карта. Учениците ще заснемат интервюта с бивши директори и учители на ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” и ще добавят субтитри на английски език.

Ако си мечтаете за мотивирани, креативни и удовлетворени ученици, които с творчески размах преборват трудната граматика, си струва да опитате практиката и във вашата класна стая! А ако искате да се вдъхновите и с други подобни идеи, разберете как ученици изследват чудесата на Древния свят чрез знанията си по английски език, как творчески дейности мотивират деца да учат английски през лятото или защо е страхотна идея да сформирате театрален клуб на английски език.

 

Източници:

 1. Младенова, М. (2023). Пътешествие до Чудесата на Древния свят – интердисциплинарен урок по история и английски език. Prepodavame.bg
 2. Младенова, М. (2024). Лятно училище по английски език? Ура! Prepodavame.bg
 3. Младенова, М. (2023). Клуб по театър на английски език – защо е страхотна идея. Prepodavame.bg

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Фани Пейчева
Ана Тончева и Христина Кръстева
Г-жа Пейчева работи като учител от 20 години. В момента е старши учител по английски език в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров", Пловдив. Преподава на гимназиален етап. Обожава да чете, да пътува и да играе народни танци. Г-жа Тончева работи като учител от 2018 г. В момента е старши учител по история и цивилизация в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров", Пловдив. Преподава на гимназиален етап. Обича да чете и да експериментира с нови неща. Г-жа Кръстева също работи като учител от 2018 г. В момента е ръководител ИКТ в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров", Пловдив. Преподава на гимназиален етап. Обича да пътува и да слуша музика.

Още полезни статии:

Училищна култура

Какво е иновация и как да създадете култура на иновации в училище

Образованието е в непрекъсната динамика: променят се технологиите и науките в сферата, учебните програми, потребностите на учениците, изискванията на обществото спрямо дейността на училищата и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали