Как да говорим за конфликти безпристрастно – Примерен урок в 5 стъпки

През последните седмици информационните канали са изпълнени с отразяването на военния конфликт между Русия и Украйна. Децата и младежите неволно стават част от тези събития и се обръщат към своите родители и учители, за да обсъдят историите, които са чули или видели по екраните.

Как да поднесем безпристрастно информацията, когато става въпрос за международен конфликт, който се отразява на ежедневието ни, е от изключително значение, особено когато срещу нас са деца. Намирането и следването на подходящ подход е стъпка към разбирането на проблема.

Този учебен ресурс е от британския Червен кръст и вярваме, че ще е от полза на учителите и техните ученици в България. С негова помощ разговорът за глобалните конфликти ще стане по-лесен, а учителите ще могат да останат безпристрастни и неутрални, спрямо своите разбирания и ценности. Във файла ще намерите различни дейности, подходящи за ученици от 1. до 12. клас.

Цел на ресурса:

Да помогне на ученика да осъзнае по-добре конфликтите и човешките му въздействия, както и ролята на хуманитарните организации в помощ на хората в конфликт.

Урокът е подходящ за ученици в началния и гимназиалния етап на обучение.

Учебни цели:

 • отразяване на собствените предубеждения и начин как да ги управляваме;
 • разглеждане и отсяване на надеждната информация;
 • методи за разбиране чувствата на учениците и как конфликтите се отразяват върху личните емоции и ценности;
 • разбиране на това какво е хуманност по време на конфликт;
 • как да създаваме приобщаващо, безпристрастно и неутрално пространство;
 • методи, с които да изследваме конфликтите и как да се справяме с емоционалното им въздействие.

Подготовка за урока:

1. Какво означава да си безпристрастен и неутрален

Това означава да не вземаме страна в конфликта и да се дава приоритет на подпомагане на тези, които се нуждаят най-много от нашата помощ. Заедно с това е необходимо да се следва принципа на хуманността, което означава да се стремим да облекчим човешкото страдание и вярваме, че всеки заслужава достойнство и уважение.

Тези принципи са и основа в образованието. Като преподаватели ние се опитваме да насърчаваме учениците да стигат самостоятелно до разбирането на всяка тема, като им предоставяме необходимата информация, без да налагаме собственото си мнение и възгледи. Ние се стремим да ги предизвикваме да разсъждават и да обмислят своите решения и сложността, която може да предизвикат при даден конфликт.

2. Отсяване на пристрастията и потока от информация

Глобалните конфликти са трудна и емоционална тема. Преди да говорите с учениците е важно да обърнете внимание на своите емоции и чувства относно случващото се събитие. Никога не можете да изключите собствените си усещания, но може да се научите да ги управлявате, с което да бъдете по-уверени и да обсъждате тези теми неутрално. За да си помогнете може да запишете на лист вашите чувства, притеснения, мнения или да разговаряте с приятел или колега, преди да проведете този урок.

Предубежденията ни могат да се проявят не само, чрез думите ни, но и чрез изражението на лицето и жестовете. Малките ученици обръщат внимание на това, затова е необходимо да използвате хуманния подход.

Важна стъпка е да помислите какво знаете по темата и да намерите как да се подготвите, като проучите вярната информация и как да я използвате, за да отговорите на въпросите или да подкрепите разбиранията на учащите.

Не забравяйте да използвате само надеждни източници на информация от лицензирани медии!

Съвети за установяване на достоверни източници на информация:

 • Източник – откъде е тази информация, надежден и източник ли е или е част от някоя социална медия;
 • Дати – откога е тази информация, съвпада ли с времето на възникналия конфликт или извънредна ситуация, ако е извънредна новина, може ли да бъде проверена за достоверност;
 • Надеждност – може ли тази информация да бъде потвърдена и от други лицензирани медии.

3. Какво е хуманност?

За да разберат смисъла на термина “хуманност” може да използвате следния списък. Така ще оформите информацията, която ще използвате и как тя ще се отрази върху поведението на учениците.

 • За какво говорят вашите ученици?

Вероятно учениците са чували различни и противоречиви неща за даденото събитие. Съсредоточете се върху това да говорите с тях за нещата, с които са наясно, като се стремите да изясните недоразуменията, без да ги натоварвате с нова информация. Създайте атмосфера за дискусия, при която спокойно всеки да сподели своето мнение и идея.

 • Как се чувстват вашите ученици?

Международните конфликти са емоционални и нашето мнение обикновено е повлияно от емоциите и ценностите, с които сме израснали. Вероятно учениците ще бъдат ядосани, гневни, объркани или притеснени. Вместо да се фокусирате върху дати или факти на конфликта, може да обърнете внимание на това да се сподели как се чувстват слушайки за този конфликт.

 • Как да помогнете на учащите?

Помислете дали е възможно да се организира събрание в училището, за да споделят мнението си и другите и да се отговори на въпросите заедно.

 • Какво друго биха могли да научат учениците?

Въпреки, че изследвате един определен конфликт, помислете дали и как бихте включили разговор и за общите аспекти на конфликта и неговото въздействие върху хората. Може да създадете и определени казуси. Сравнявайте и анализирайте различните конфликти, както и различните гледни точки, преживявания от конфликта.

4. Създаване на подкрепяща и приобщаваща среда

Възможно е някои от вашите ученици да имат лични връзки с конфликта, който се случва. Проучете добре семействата на децата и вижте дали някой има нужда от допълнителна подкрепа.

Въоръжените конфликти могат да разпалят национално или културно напрежение, особено при по-големите ученици. Освен безпристрастни и неутрални е важно да спазвате принципа на хуманността, което означава да се отнасяме с достойнство и уважение към всеки. 

Трябва да имаме предвид също, че конфликтът е причина за миграцията, а между учащите може да има такива, които имат опит в такава ситуация.

5. Как да коментираме и отговаряме правилно на учениците

Учащите е възможно да имат погрешни схващания или въпроси относно протичащия конфликт. Важно е да им дадем възможност да се изкажат, но без да притесняват останалите.

Въпреки че е трудно, има няколко стъпки, с които да помогнем на учениците да разберат правилно въпросите и отговорите, като с това да им окажем и необходимата подкрепа в полза на личното им мнение и чувства:

 • Положителна нагласа към въпросите – дори зададеният въпрос да е труден за решаване, важно е да насърчите увереност към задаването на въпроси;
 • Обърнете внимание на това да не се задават лични въпроси към деца, които имат лично отношение към ситуацията, за да се избегне повторно преживяване на конфликта, от което може да се породи страдание. Ако все пак повечето имат желание да научат повече за конфликта, улеснете ги, като дадете повече информация, за да се обсъжда безпристрастно;
 • Понякога е добре и да не знаеш отговора – бъдете честни спрямо своите познания и разбирания. Ако въпросът изисква точен отговор, може да потърсите надеждни източници и заедно с групата да проучите отговора на въпроса. След това може да се върнете отново на него и да отделите време, в което всеки да сподели своето разбиране от проучването;
 • Ако учениците изпадат в спор и несъгласие, им напомнете, че трябва да бъдат толерантни спрямо възгледите на другите;
 • Ако се използва обиден език, спрямо определени групи хора или нации им напомнете, че целта на урока е не да  обобщава и стереотипизира, а да се обсъди конфликта;
 • Фокусирайте дискусията върху общите ценности, които учащите могат да имат – попитайте дали всички са съгласни, че хората заслужават да растат и живеят в безопасност или дали цивилните трябва да бъдат атакувани в конфликта;
 • Насърчете изказването на различните гледни точки относно решаването на конфликта, за да осигурите баланс, като не показвате превес към едната или другата страна;
 • На по-големите ученици може да зададете и отворен въпрос относно тяхното мнение за ситуацията;
 • В определен момент може да предложите да се обсъди и това как се чувстват хората, които са част от конфликта. Как изглежда случващото се през техните очи;
 • Бъдете готови да слушате и насърчавате среда на активно слушане, където всеки може да споделя свободно и безопасно, а другите да изслушат и разсъждават безпристрастно и неутрално;
 • Подкрепяйте тези, които изпитват гняв или притеснения и им напомняйте, че чувствата са нормални и разбирайки какво изпитваме, ние можем да си помогнем да управляваме по-добре своите емоции.

За да представите нагледно и с разбиране темата за въоръжените конфликти може да използвате следващото ни предложение.

Дейност:

Как разбираме принципите и ценностите: Безпристрастност, неутралност и човечност (10-19 годишни)

Днес ще…

 • обсъждаме значението на термините “безпристрастност”, “неутралитет” и “човечност”
 • изследваме собствените си принципи и ценности

Въведение

Попитайте учениците какво мислят за трите термина, които са основа на урока. Може да ги запишете на видно място – напр. на дъската, за да се виждат от всички. Насърчете възможно най-много от тях да споделят своето мнение и идеи за значението на думите и ги запишете.

Ход на урока

Дайте информация за организации, които играят важна роля при поддържането на международното хуманитарно право при въоръжени конфликти – напр. Червения кръст. Обяснете, че това право включва закона, който урежда въоръжените конфликти – какво могат или не правителствата и въоръжените групи по време на конфликт.

Емблемата на Червения кръст (можем да я покажем, ако никой не я познава) е символ, който показва на хората, че сме тук, за да им помагаме.

Движението също така активно помага на хората при различни конфликти и кризи, като предлага помощ и подкрепа на всеки, който се нуждае.

За да извършва всичко това,  организацията следва седем важни принципа, които са важни и влияят върху тяхното поведение. Най-важните три са:

 • Неутралитет
 • Безпристрастност
 • Човещина

Самостоятелна задача

Насърчете учениците да обърнат внимание и да разсъждават върху тези определения. Нека да помислят по-задълбочено за ролята на Червения кръст и защо е важно тя да спазва тези правила?

Помолете ги да обмислят какви принципи са важни за тях. Нека също така да запишат в какво вярват и ценностите, които притежават и дали те им влияят по отношение на тяхното поведение.

Нека напишат есе или разказ, който изследва техните ценности и идеи. По подобие на Червения кръст нека да открият една, три или повече, които смятат за важни. Всеки може да представи работата си пред групата, като покаже своите принципи или ценности и обоснове своя избор.

Ако по време на урока учениците се почувстват притеснени или тревожни направете някое от упражненията за развиване на умение за справяне в сложни ситуации – “Цветно дишане” или “Кръгове на контрола” (виж допълнителен материал).

Обобщение

Какво можем да направим ние учениците, за да помогнем при такива конфликти?

Въпреки, че глобалните размирици са нещо, пред което ние се чувстваме безсилни има начини, с които да помогнем.

 • Набиране на средства за взаимопомощ към тези страни на конфликта, като част от мрежата на Червения кръст. Повече информация може да се намери на сайта на Български червен кръст.
 • Справяне с дезинформацията – разпространението на дезинформация е сериозен проблем. Учениците могат да помогнат като покажат на близките си как да анализират критично информацията, която постъпва от различни медии.
 • Грижа за себе си и другите – Конфликтите са предизвикателство за всеки, но е важно да не спираме да се грижим за нашето благополучие и да предлагаме подкрепа за тези, които имат нужда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Умение за справяне, чрез използване на “Цветно дишане”

Учениците:

 • Учат и практикуват, използвайки техника за управление на непреодолими чувства и тревоги.

Тази медитационна дейност за дишане може да се използва, при всеки един момент когато се чувстват претоварени, разтревожени или потиснати. Целта е  да се почувстваме по-добре. За по-големите ученици може да се обясни, че това е техника за справяне с тревожността. Докато им я представяме може да зададем въпрос свързан с това как разбират термина “умение за справяне”, как и кога можем да го използваме.

Техника на изпълнение:

 • Представете си някой успокояващ цвят, напр. небесно синьо или зелено. Мислете за този цвят и вдишайте дълбоко. Когато започнете да издишате, започнете да си представяте някой неприятен цвят, напр. сиво или черно. Повторете няколко пъти. Целта е вдишвайки ние да си доставим доброта и спокойствие, а издишвайки да премахнем лошото, това което ни разстройва и потиска.

След като покажем тази дейност е хубаво учениците да опитат това дихателно упражнение няколко пъти. Попитайте ги как се чувстват?

Големите ученици биха могли да запомнят и да използват и за в бъдеще тази техника, за да се справят с непреодолими чувства.

Умение за справяне, чрез използване на “Кръгове на контрола” 

Учениците ще:

 • Учат и практикуват използване на техника за управление на тревогите

Използвайте тази дейност с учащи, които може да се чувстват притеснени и разочаровани.

Попитайте учениците за начини, по които можем да се справим с тревогите. След като споделят идеите си напомнете, че безпокойството е нормално чувство, особено в предизвикателни и несигурни ситуации.

Техника на изпълнение:

 • Необходими са ни – лист и химикал/молив.

Начертайте два кръга – един в друг. Чертаейки външния, си представете, че там са нещата, които ви тревожат, но не успявате да контролирате. Във втория кръг поставете това, което контролирате.

Някои от нещата в двата кръга може да се допълват. В такива случаи обърнете внимание и се съсредоточете във вътрешния кръг и това, което контролирате. Помислете какво още може да направите, за да управлявате по-добре тези притеснения.

Как може сами да си  помогнете?

Когато приключите си направете кратка пауза и си задайте въпроса:

 • Какво научих?
 • Какво по-различно мога да направя, за да се справя по-успешно с тревожността?

След като обясните техниката, насърчете учащите да опитат самостоятелно дейността. Дайте им 10 минути. Някои може да се нуждаят от подкрепа, за да решат кои неща могат и не могат да контролират. Ако изпитват затруднения, помолете ги да се съсредоточат върху нещата, които могат да контролират – какво могат да направят, за да се чувстват по-добре или да им помогне, за да се справят с притесненията, които имат. Това може да бъде: разговор с приятели и семейство за това как се чувстваме; дейност, която е релаксираща или забавна и може да ни разсее за известно време.

След края на дейността, когато учениците приключат, ги попитайте дали това упражнение им е било полезно и за какво биха го използвали в бъдеще.

Допълнителни ресурси:

Още материали свързани с конфликтите и това как да разговаряме по време на криза, можете да потърсите информация и в следните статии по темата:

4 Съвета как да говорим с децата за военни конфликти

Как да говорим с детето си за войната

 

 

Източници: BritishRedCross

 

Още полезни статии:

Договор между ученици и учители
Гражданска активност

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали