Prepodavame.bg

Какви умения са необходими на училищния директор за разрешаване на конфликти?

Колкото и да ви се иска да работите в училище, в което няма спорове, знаете, че това не е възможно. Възникването на конфликти е естествена част от работата на всеки екип. Важно е обаче като ръководител да управлявате неразбирателствата така, че в училището да съществува позитивна среда, в която учителите са щастливи и ефективни в работата си.  В та...

За да видиш съдържанието влез в профила си или абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 750+ абонирани учители

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.