РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване

 

ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошлиЗагрижен съм: показвам загриженост към емоционалното състояние на учениците и нивото им на владеене на учебния материал

• Изграждам взаимоотношения

• Отговарям на образователните нужди

Уважавам: окуражавам и ценя идеите и гледните точки на учениците

• Уважавам всички гледни точки

• Учителят показва искрен интерес към живота на учениците си.

• Насърчавам дискусията

• Търся обратна връзка

УЧЕБНА ПОДКРЕПА– Преподаването по начин, който прави учебната програма увлекателна, достъпна и последователнаЗавладявам: запалвам и поддържам интерес към ученето у учениците

• Планирам стимулиращи уроци

• Улеснявам активното участие в часа

Разяснявам: помагам на учениците да разберат учебното съдържание и пояснявам при объркване

• Обяснявам ясно

• Правя проверка на разбирането

• Давам конструктивна обратна връзка

Обобщавам: помагам на учениците да обединяват и синтезират ключови идеи

• Преговарям и обобщавам

• Свързвам идеи

ИЗИСКВАНЕ Създаване на условия за работа в класната стая, които изискват от учениците да се съсредоточат върху това да разгърнат пълния си потенциалПредизвиквам: настоявам учениците да показват постоянство и да дават най-доброто от себе си

• Настоявам да мислят взискателно

• Настоявам да работят качествено

• Настоявам да показват постоянство

Управлявам класа: изграждам навици за спокойно, уважително и продуктивно поведение в класната стая

• Ръководя дейностите

• Ръководя поведението

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали