Prepodavame.bg

РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване

 

ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошлиЗагрижен съм: показвам загриженост към емоционалното състояние на учениците и нивото им на владеене на учебния материал

• Изграждам взаимоотношения

• Отговарям на образователните нужди

Уважавам: окуражавам и ценя идеите и гледните точки на учениците

• Уважавам всички гледни точки

• Учителят показва искрен интерес към живота на учениците си.

• Насърчавам дискусията

• Търся обратна връзка

УЧЕБНА ПОДКРЕПА– Преподаването по начин, който прави учебната програма увлекателна, достъпна и последователнаЗавладявам: запалвам и поддържам интерес към ученето у учениците

• Планирам стимулиращи уроци

• Улеснявам активното участие в часа

Разяснявам: помагам на учениците да разберат учебното съдържание и пояснявам при объркване

• Обяснявам ясно

• Правя проверка на разбирането

• Давам конструктивна обратна връзка

Обобщавам: помагам на учениците да обединяват и синтезират ключови идеи

• Преговарям и обобщавам

• Свързвам идеи

ИЗИСКВАНЕ Създаване на условия за работа в класната стая, които изискват от учениците да се съсредоточат върху това да разгърнат пълния си потенциалПредизвиквам: настоявам учениците да показват постоянство и да дават най-доброто от себе си

• Настоявам да мислят взискателно

• Настоявам да работят качествено

• Настоявам да показват постоянство

Управлявам класа: изграждам навици за спокойно, уважително и продуктивно поведение в класната стая

• Ръководя дейностите

• Ръководя поведението

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини