Prepodavame.bg

Резултати на учениците

РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване

 

ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошли Загрижен съм: показвам загриженост към емоционалното състояние на учениците и нивото им на владеене на учебния материал

• Изграждам взаимоотношения

• Отговарям на образователните нужди

Уважавам: окуражавам и ценя идеите и гледните точки на учениците

• Уважавам всички гледни точки

• Учителят показва искрен интерес към живота на учениците си.

• Насърчавам дискусията

• Търся обратна връзка

УЧЕБНА ПОДКРЕПА– Преподаването по начин, който прави учебната програма увлекателна, достъпна и последователна Завладявам: запалвам и поддържам интерес към ученето у учениците

• Планирам стимулиращи уроци

• Улеснявам активното участие в часа

Разяснявам: помагам на учениците да разберат учебното съдържание и пояснявам при объркване

• Обяснявам ясно

• Правя проверка на разбирането

• Давам конструктивна обратна връзка

Обобщавам: помагам на учениците да обединяват и синтезират ключови идеи

• Преговарям и обобщавам

• Свързвам идеи

ИЗИСКВАНЕ Създаване на условия за работа в класната стая, които изискват от учениците да се съсредоточат върху това да разгърнат пълния си потенциал Предизвиквам: настоявам учениците да показват постоянство и да дават най-доброто от себе си

• Настоявам да мислят взискателно

• Настоявам да работят качествено

• Настоявам да показват постоянство

Управлявам класа: изграждам навици за спокойно, уважително и продуктивно поведение в класната стая

• Ръководя дейностите

• Ръководя поведението

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар