fbpx
Резултати на учениците

РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване

 

ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошли Загрижен съм: показвам загриженост към емоционалното състояние на учениците и нивото им на владеене на учебния материал

• Изграждам взаимоотношения

• Отговарям на образователните нужди

Уважавам: окуражавам и ценя идеите и гледните точки на учениците

• Уважавам всички гледни точки

• Учителят показва искрен интерес към живота на учениците си.

• Насърчавам дискусията

• Търся обратна връзка

УЧЕБНА ПОДКРЕПА– Преподаването по начин, който прави учебната програма увлекателна, достъпна и последователна Завладявам: запалвам и поддържам интерес към ученето у учениците

• Планирам стимулиращи уроци

• Улеснявам активното участие в часа

Разяснявам: помагам на учениците да разберат учебното съдържание и пояснявам при объркване

• Обяснявам ясно

• Правя проверка на разбирането

• Давам конструктивна обратна връзка

Обобщавам: помагам на учениците да обединяват и синтезират ключови идеи

• Преговарям и обобщавам

• Свързвам идеи

ИЗИСКВАНЕ Създаване на условия за работа в класната стая, които изискват от учениците да се съсредоточат върху това да разгърнат пълния си потенциал Предизвиквам: настоявам учениците да показват постоянство и да дават най-доброто от себе си

• Настоявам да мислят взискателно

• Настоявам да работят качествено

• Настоявам да показват постоянство

Управлявам класа: изграждам навици за спокойно, уважително и продуктивно поведение в класната стая

• Ръководя дейностите

• Ръководя поведението

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.