5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата?

Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с координатор – експерт, който отговаря за развитието и напредъка на участниците по програма  “Нов път в преподаването”.  Подкрепата от координатор се изразява в посещения на часове, обсъждане и даване на обратна връзка (рефлексия), срещи за планиране и/или обсъждане на важни за участника въпроси и разговори за цялостно развитие.

Спрямо своя етап на развитие, участниците получават различна подкрепа. За стартиращи учители в първата им година – три посещения, срещи за планиране на продукти и подготовка за учебната година, индивидуални срещи според нуждите на участника. През втората учебна година участниците получава по-малко индивидуална подкрепа за сметка на групови преживявания и индивидуална работа по проект.

Какво адаптирахме и как се отрази на резултатите?

По време на първото дистанционно обучение:

 • събрахме обратна връзка от участниците, за да определим теми и да подготвим ресурси и преживявания, за да ги подкрепим;
 • дадохме им възможност да изберат от каква подкрепа имат нужда – посещения в онлайн час, среща за адаптиране на плана до края на годината,  малки групови срещи с конкретен фокус, срещи за обновяване и т.н.;
 • организирахме групови срещи за обсъждане на ситуацията и събиране на добри практики;
 • проведохме онлайн посещения на часове.

През учебната 2020/2021 година организирахме посещенията почти изцяло онлайн в два основни формата. Видео-посещения – участникът записва своя час, като предварително е получил разрешение за това от своя директор и има декларации за заснемане на часа от родителите. Изпратеният запис се гледа от координатора и от участника. Координаторът използва критерии, с които идентифицира силните страни на наблюдавания час и областите за подобрение. Включване в дистанционен час (там, където платформата позволява) – координаторът наблюдава часа и води записки за действията на ученици и учителя. На база тези наблюдение и критериите за ефективно преподаване се набелязват следващи фокуси на работа за съответния участник.

 Подкрепата, която осъществихме, освен посещения, включваше и различни индивидуални или групови срещи в различни етапи от учебната година:

 • Срещи за опознаване– организиране на кратки 30-минутни срещи (чек-ин) за опознаване на участника – в каква среда преподава, към какво се стреми в класната стая и извън нея, какви са целите му за годината и каква е идеята му за осъществяване на проект (за учители втора година). Целта на тези срещи беше да се опознаем с участниците, за да започнем да изграждаме доверие, фокусирахме се върху това, защото нямахме възможност да се видим на живо. 
 • Групови срещи – организиране на среща на координаторската група. За да е ефективна за максимално много хора, е добре да се пусне анкета за най-удобното време за провеждане и темите на разговор. Това е добра възможност да се споделя в защитена среда, а самите участници споделят, че тези срещи носят много вдъхновение и нови идеи, а също така и стратегии за справяне с предизвикателни ситуации. 
 • Срещи за обновяване – възможността да творят и релаксират е изключително ценна в условия на натовареност и стрес. Това са срещи по желание, които могат да бъдат организирани от участници, а също и от ученици. По време на тях, в неформална среда, участниците рисуват, създават петостишия, готвят заедно, разказват за своите интереси, правят демонстрации на интересите си.
 • Срещи за проектна подкрепа или избираеми курсови – през втората си година участниците разработват проект с обществено значение. Този проект цели да работи за критичните нужди на общността, в която участникът преподава и му помага да постигне определени цели за своите ученици, заложени в началото на годината.
  • Избираеми за участници втора година;
  • Индивидуални срещи за конкретни насоки и начертаване на стратегии за преминаване на проекта в условия на дистанционно обучение.
 • Разговори за напредък – два пъти в годината всеки участник провежда разговор с координатор, на който представя данни за напредъка си, напредъка на учениците си, мнения и препоръки от директор, колеги, родители и ученици. По този начин се проследява развитието по заложените в началото на годината цели, което в условия на дистанционно обучение е още по-важно за мотивацията на учителите.

Какво ни показват данните?

Съпоставихме данните на ниво планиране и изпълнение от първите посещения на Випуск 2019 и 2020 година, като първите са получили обучение и подкрепа в реална среда, а вторите – във виртуална. Тук, при разглеждане на резултатите следва да се вземе предвид и разликата в броя на участниците – за 2019 годината са стартирали 42, а през 2020 – 87 участници. Данните ни показаха, че участниците изпитват предизвикателство в адаптиране на плановете си за дистанционно обучение и затова организирахме групово планиране и адаптиране на плана и дейностите онлайн. От сравнението на данните за двата випуска, установихме също, че участниците от Випуск 2020 успяват да ангажират учениците си и в дистанционна среда.

 

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

На ниво изпълнение категориите, които проследихме са:

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Подкрепата, която участниците получават занапред би могла да премине и в няколко други насоки – адаптиране на продукти, комуникация с родители и колеги в условия на дистанционно обучение, подготовка при планирането на по-кратки уроци за онлайн-часовете и проследяване на напредъка при дистанционно обучение. Пример за това са груповите срещи за планиране/ адаптиране на плана за дистанционно обучение, след като установихме, че за учителите е предизвикателно да адаптират плана си за работа в условия на дистанционно обучение.

Може да свалите тази статия като pdf от ТУК

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Дигитално образование и технологии

Децата в света на интернет

“Не обичам да ми е скучно, затова не искам и на децата да им е скучно в учебните часове, защото правейки едно и също не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали