Какво е графичен органайзер и защо е полезен за ученето и мисленето при учениците?

Добрите педагози постоянно търсят методи и средства, с които да улеснят ученето и разбирането на учениците си. Затова в часовете по различните предмети те често използват различни визуализации, с който да направят по-ефективен учебния процес.

Графичният органайзер е точно такъв визуализиращ метод. С негова помощ можем по-добре да структурираме, планираме и организираме не само идеите си, но и уроците си. 

Какво всъщност представлява  графичният органайзер

Графичният органайзер е мощен визуален инструмент за организиране на мисленето. Графичните органайзери могат да се използват за изясняване и опростяване на сложни концепции, да послужат при решаване на проблеми и при вземане на решения да се използват като вид мозъчна атака за идеи.Какво е графичен органайзер и защо е полезен за ученето и мисленето при учениците?

Учениците с обучителни затруднения също могат да се възползват от този инструмент. При тях ползата за по-лесно усвояване на информацията е наистина голяма, когато работните материали са под формата на карти, диаграми, картинки и други.

Кога да използваме този инструмент

Графичният органайзер може да ни послужи отлично при следните дейности:

 • мозъчна атака за идеи и задачи;
 • сравняване на две, три и повече понятия;
 • събиране на нова информация;
 • обобщаване на информацията от прочетена книга/роман;
 • класифициране на дадена информация по категории;
 • групиране по признак.

Предимства на графичния органайзер

Тъй като е полезен и лесен инструмент за визуализация и организиране на информация, графичният органайзер често помага на децата да конструират правилно идеите си, да подредят последователно дадена информация, да планират какво и как да пишат, да онагледят причина и следствие, да организират проблеми и решения и др. Това, което учениците трябва да направят в повечето случаи, е да попълнят готовия шаблон. Допълването с цветови или друг код при дизайна, може значително да подпомогне разбирането и запомнянето на дадена информация.

Ето и основните плюсове на графичния органайзер:

 • структуриране на мисълта при създаване на текст;
 • посочване на плюсове и минуси при вземане на решение;
 • генериране и класифициране на идеи при използване на мозъчна атака;
 • изследване на междупредметни връзки;
 • задълбочаване на разбирането при четене;
 • нагледност при сравняване на концепции и идеи;
 • проследяване на последователността и разбиване на дадена история на основните й елементи (въведение, теза, микротеза, изложение, кулминация и т.н.).

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Какво е графичен органайзер и защо е полезен за ученето и мисленето при учениците?

Недостатъци на графичния органайзер

Както описахме по-горе, графичният органайзер прави лесно и ясно организирането на концепции и идеи. Но понякога  е възможно учениците да твърде много да опростят дадена информация и тя да добие неприложим вид. Това би им попречило например за добро представяне на изпит.

Трябва да имаме предвид също, че първоначално при по-малките ученици създаването на графичен органайзер може да се окаже бавен процес. По време на един 40-минутен час вероятно ще са им необходими 30 минути да рисуват  и 10 минути да попълват графичния органайзер. В такъв случай учителят няма да има достатъчно време да провери и коригира работата на всеки ученик и съответно – да даде обратна връзка.

Въпреки това  графичният органайзер остава един полезен и много гъвкав инструмент, подходящ за всички дисциплини. Сред множеството различни видове графични органайзери със сигурност ще откриете подходящ за постигане на поставената цел. И най-вече – ще подпомогнете учениците да развият критичното си мислене,  учейки се да анализират и обобщават.

 

Очаквайте скоро!

Открийте кои са най-популярните видове графични органайзери в следващата статия и свалете специалния ни пакет с шаблони готови за директно ползване от учениците.  

Източници: Harvard Graduate School, Edrawsoft

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Пътеводител на руски език – “Бургас от А до Я”

Проектът “Бургас от А до Я” представлява азбучен пътеводител на град Бургас, който дава информация на руски език за някои от неговите забележителности под формата

Грешките, които допускаме
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Грешките, които допускаме

Страшни ли са грешките? Може би не всички сме били възпитани да гледаме на грешките като нещо позитивно. А те са. Ако искаме да растем

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали