Научна лаборатория в класната стая в ОУ “Васил Левски”, гр. Правец

В съвременните педагогически разбирания все повече се утвърждава идеята, че ученето чрез правене е най-добрият начин децата да усвояват учебния материал. Г-жа Венелина Василева, начален учител в ОУ “Васил Левски” – град Правец, споделя тази философия. Затова тя се стреми учениците й да участват дейно в обучението, а не просто пасивно да усвояват знанията. С тази цел учителката създава своеобразна научна лаборатория в класната стая, която функционира вече втора година в часовете по “Човекът и природата”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Научна лаборатория в класната стая

Цели:

 • Онагледяване на учебния материал и полезността на изучаваното;
 • Развитие на самостоятелност при подготовката на задачи;
 • Формиране на умения за учене и презентационни умения.

Подходяща е за: Ученици от начален етап

Продължителност: През цялата учебна година 

Учебен предмет: Човекът и природата

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА?

“Научната лаборатория” е поредица от уроци, които представят учебния материал по забавен и достъпен начин. Учениците участват активно в подготовката на занимателната част и правят самостоятелни проучвания, които представят пред съучениците си.

Примери от опитите в научната лаборатория

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Реализацията на научната лаборатория в класната стая преминава през два основни етапа – подготовка и представяне.

Подготовка:

 • Представят се темата и задачите, като се дават насоки за работа. Учителят насочва учениците към полезни материали, които могат да ползват при подготовката на опитите;
 • Учениците се разделят на групи. Дава се възможност за работа в екип, като по този начин децата, които изпитват несигурност или затруднения, се чувстват спокойни и подкрепени. Тук ролята на учителя е да се увери, че всички ученици от класа са включени в подготовката;
 • На учениците се дават примери за достъпно онагледяване чрез изготвяне на модели, презентация, демонстрация на опити, илюстрации и други;
 • Поставя се срок за подготовка на опитите – обикновено той е в рамките на две седмици.

Представяне:

 • Набелязват се основните акценти от урока, които трябва да бъдат реализирани в процеса на работа;
 • В началото на самата демонстрация учениците от всеки отбор се представят. Показват на своите съученици и гости какво им е необходимо за реализацията на опита и каква е целта му;
 • Следва демонстрация на самия научен експеримент/опит;
 • В края на часа екипите получават обратна връзка, за да може всеки ученик да усъвършенства представянето си в бъдеще. 

Ако ви е любопитно как изглежда всичко това в класната стая на четвъртокласниците от ОУ “Васил Левски” – град Правец, ето видео от лабораторията.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Осъществяването на научна лаборатория в класната стая води до изграждане на мотивация за работа в клас, като учениците от начален етап изграждат навици за самостоятелно учене.

Г-жа Василева наблюдава и повишаване на интереса към учебния предмет. Изучаваният материал се представя по достъпен и интересен начин, а ученици с обучителни трудности или със специални образователни потребности са активно включени.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Подгответе емоционално учениците, че задачата, която ще им поставите е забавна, но и отговорна. Подкрепяйте децата, които се притесняват да говорят пред публика, и им помагайте при всеки етап на подготовката.

Поставете като задача на наблюдаващите ученици да следят внимателно представянето на опита, за да може после заедно да обсъдите и обобщите видяното. Давайте възможност на децата да се изказват, да споделят своите впечатления и емоции. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали