Използване на генеративен изкуствен интелект в обучението по математика

Все по-разпространената употреба на изкуствения интелект ни дава вълнуваща възможност да се приспособим към настъпващата нова ера в образованието. AI технологиите ни предоставят лесни за прилагане възможности за динамично и адаптивно учебно съдържание – от персонализирани задачи и тестове до интерактивни симулации и игри, които спомагат за по-дълбокото разбиране на изучавания материал.

От потенциала към практиката

Вече познатите инструменти за създаване на съдържание като ChatGPT, Bing и Bard могат да преобразят и начина, по който преподаваме математиката и по който тя бива усвоена  в класните стаи. Тяхното уместно и умело използване може да стимулира развитието на аналитичното и на критичното мислене на учениците, както и на тяхната креативност. 

Приложимостта на платформите за създаване на съдържание с AI и по-специално сред чатботовете с генеративен изкуствен интелект зависи от точността в изказа на потребителя и на подробните данни, които той предоставя. Изкуственият интелект може да създаде практически неограничен брой полезни предложения, но всички те трябва да бъдат критично оценени и адаптирани, за да съответстват напълно на учебната програма, нуждите на учениците и поставените образователни цели. 

По-долу можете да се запознаете с няколко области, в които ChatGPT и подобните на него платформи могат да ви бъдат от полза в часовете по математика:

Развиване на усет за числата

Генеративният изкуствен интелект може да ви помогне за развиване на усета за числа в началния етап на образованието. ChatGPT бързо и лесно ще ви снабди с идеи, ако го помолите за помощ:

  • “Имам нужда от игра за третокласниците, която да се фокусира върху разпознаването на модели и предвиждането на следващите числа в последователността”;
  • „Моля, представи проста и увлекателна дейност за запознаване на третокласниците с основните дроби, като използваш предмети като парчета пица или диаграми.“;
  • „Търся математически пъзели, които включват събиране и изваждане в рамките на 100.“

След няколко опита с него бихте могли да дадете поле на приключенския си дух, а защо не и на чувството си за хумор с подобни инструкции:

  • „Създай диалог между числата 0 и 100, в който те спорят за това кое от двете числа е по-важно и защо, като използват забавни аргументи и факти.“
  • „Измисли приказка, в която главните герои са четните и нечетните числа, и те трябва да работят заедно, за да решат математическа мистерия в Кралството на Числата.“

Създаване на по-сложни задачи

Генеративният изкуствен интелект може да формулира задачи, свързани с реалния живот, които включват различни нива на трудност. С негова помощ може да подготвите текстови задачи, съобразени с конкретни образователни цели или с избрани математически области. Възможностите му включват и предлагане на т.нар. задачи с отворен отговор и множество стратегии за решение, които насърчават по-задълбоченото аналитично мислене на учениците.

Опитайте да разработите съдържание с инструкции като следните:

  • „Можеш ли да създадеш математическа задача, която да включва планиране на малка градина, изчисляване на площ и периметър, както и планиране на разходи за растения и материали?“;
  • „Създай задача за петокласници, която изисква от тях да съберат данни за любимите си плодове и да направят проста стълбовидна диаграма за представянето им, последвана от въпроси за тълкуване на диаграмата“;
  • „Разработи задача, която изисква от учениците да изчислят въглеродния отпечатък на своята класна стая въз основа на ежедневно извършваните дейности, която включва основно умножение и деление“;

А за по-гладните:

  • „Създай задача, в която учениците трябва да помогнат на готвач в MasterChef да изчисли пропорциите на съставките за голяма торта, като знае количествата за малка торта“.

Диференцирано преподаване

Използването на AI може значително да улесни подготовката на уроците ви при разработването на планове за индивидуална работа с ученици със специални образователни способности, надарени ученици или за работа в класовете, в които децата са със смесени възможности.

ChatGPT може да създава задачи, съобразени с индивидуалните нужди на всеки ученик. Ако с няколко думи зададете нивото на разбиране на детето, с което предстои да работите, платформата може да ви помогне да предложите математически задачи специално за него. Може да използвате ChatGPT, за да разширите своите стратегии за подкрепа на ученици със затруднения в определени области, като например да получите списък с дейности за упражнение на неправилни дроби.

ChatGPT може да предложи и разнообразни идеи за проекти, които да предизвикат учениците да демонстрират своето разбиране на конкретни математически принципи. За подобряване на обстановката в класната стая по математика, както и за насърчаването на позитивното отношение към нея, можете да поискате съвети за реорганизация на учебния материал и за работа с групата.

Анализ на данни

Инструментите с изкуствен интелект могат да подпомогнат оценяването на учениците и дадат незабавна индивидуална обратна връзка – нещо, за което много учители биха желали да имат повече време в час. ChatGPT може да анализира резултатите от тестове в Google Forms. Той ще обобщи за вас често срещаните трудности в класа и ще предложи конкретни насоки за справянето с тях.

Професионално развитие

Инструментите за генеративен изкуствен интелект предлагат достъп до съвременни изследвания, методи за преподаване и техники за управление на класната стая. Това включва иновативни педагогически подходи, както и насоки за включване на технологиите в уроците по математика или за създаване на интегрирани уроци.

Интегрирането на изкуствен интелект в преподавателските ни методи е на път да промени драстично начина, по който подхождаме към подготовката и провеждането на учебните си часове. От персонализирано обучение до иновативни стратегии за преподаване – AI разкрива пред експериментаторски настроените учители нови възможности да подобрят резултатите от обучението в името на по-динамична, ангажираща и приобщаваща образователна среда.

Ако темата за използването на AI в класната стая ви вълнува, можете да се включите в нашия смел отбор от учители, които вече се записаха в курса „Дигитални умения в ерата на изкуствения интелект“.

Адаптирана от: “How Generative AI Can Support Research-Based Math Instruction”

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Математическа грамотност

Математически записки

Идеята на тази стратегия е да покажем на учениците как могат бързо да водят записки, като използват за удобство математически символи за често използвани думи.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали