Как да подкрепим емоционално четвъртокласниците в подготовката за НВО

Училището е едно голямо пътешествие, по време на което учениците се сблъскват с различни стресови фактори. Академичният натиск и социалните очаквания, особено в периода на националните външни оценявания, могат да допринесат за повишени нива на тревожност и да окажат влияние върху емоционалното състояние на децата. Ето защо е важно да осигурим емоционална подкрепа на своите ученици, за да им помогнем да се справят с тези предизвикателства и да успеят да преминат през тях – както академично, така и като личности.

Фактори за повишен стрес по време на НВО

Има различни фактори, които могат да повишат нивата на стрес при учениците, когато дойде време за НВО. Основните такива са високите академични очаквания и напрежението, породено от неизвестното по време на изпитите.

Високи очаквания – учителите винаги трябва да имат високи очаквания към своите ученици и да вярват в техния успех. Всяка година след обявяването на резултатите от НВО в четвърти клас се пристъпва към анализи и класации по области и училища. Това създава огромно допълнително напрежение не само в учителите, но и в техните ученици.

Напрежение, породено от неизвестността – голяма част от учениците изпитват страх от изпитите в края на четвърти клас, защото не знаят какво да очакват. От една страна, те трябва да работят за определено време – умение, което може да не са упражнявали достатъчно през учебната година. От друга страна, трябва прилежно да пренесат отговорите си върху бланка, чувайки реплики като „Внимавай, не трябва да грешиш!“ и „Нямаш право на грешки!“.

Всички тези фактори водят до нуждата в съвременната класна стая да се обърне специално внимание на емоционалната готовност на учениците за справяне в предизвикателни ситуации, каквато е националното външно оценяване.

Идеи за емоционална подкрепа на ученици

Има различни начини за предоставяне на емоционална подкрепа на учениците. Някои от тях включват активни стратегии, други са свързани с релаксиращи дейности. В следващите редове ще ви предложим няколко идеи, които да приложите в собствените си класни стаи.

Пробни изпити – провеждането на пробни изпити във формата на НВО може да помогне на учениците да се почувстват по-подготвени и по-малко тревожни, когато дойде време за истинския изпит. По този начин ще се редуцира стресът, породен от непознатото. Учениците може да тренират процедурата по влизане в залата за провеждане на изпита, попълването на бланката за отговори, решаването на теста за време, както и излизането от залата.

Разтоварващи дейности – насърчаването на дейности, които помагат на учениците да се отпуснат и релаксират, също може да помогне за облекчаване на стреса. Ученето сред природата, слушането на музика или спортуването могат да бъдат много полезни.

Писмо до родители и ученици – комуникацията между класния ръководител и семействата на учениците е ключова за предоставянето на емоционална подкрепа на децата. В едно писмо до родителите и учениците може да се предостави информация за самото провеждане на НВО, но също така и ресурси за подкрепа – онлайн платформи за решаване на тестове във формата на НВО или предложения за релаксиращи дейности за вкъщи.

Рефлексия – осигуряването на време за размисъл и самонаблюдение може да помогне на учениците да развият по-добро разбиране на своите емоции и умения да ги управляват ефективно. По време на разговорите задавайте на децата въпроси като:

  • Кои са твоите силни страни, които ще ти помогнат да се справиш с тестовете на НВО?
  • Какви са твоите притеснения, свързани с НВО?
  • Какво можеш да направиш, за да ги преодолееш?

Повтаряйте на своите ученици, че оценката не е цел сама по себе си – въпреки че оценките и доброто академично представяне са важни, също толкова важно е да се съсредоточим върху знанията, уменията, цялостното благосъстояние и щастието на учениците.

Бъдете позитивни квестори! Предлагането на положителна обратна връзка и похвала може да помогне за повишаване на увереността и самочувствието на детето, което от своя страна да подобри академичното му представяне. Посрещайте учениците, на които ще сте квестор, с усмивка. Окуражете ги и им покажете, че вярвате в тях. Това със сигурност ще понижи нивата на напрежение и ще им помогне да дадат най-доброто от себе си.

Нека не забравяме, че всеки има нужда да бъде мотивиран и подкрепен. Предоставянето на емоционална подкрепа на учениците е от съществено значение за цялостното им благосъстояние и академичен успех. Горепосочените стратегии ще ни помогнат да създадем положителна и подкрепяща среда, в която учениците процъфтяват и показват най-доброто от себе си в предизвикателни ситуации като националното външно оценяване.

Още полезни статии:

Проекто базирано обучение
Проектно базирано обучение

Три стратегии, с които да помогнем на учениците при проектно-базирано обучение

Успешното представяне на вашите ученици по време на проектно-базирано обучение зависи от качеството на вашите инструкции и обратна връзка Началото на работата по даден проект

Оценявания

21 добри практики за формиращо оценяване

Една от ключовите цели на образованието е да подпомогне учениците да развият способността си да мислят критично и независимо, да свързват идеи, да анализират информация,

Рефлексия в екипа
Работа в екип

Рефлексия в екипа

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали