Prepodavame.bg

Автор - Виолета Георгиева

Avatar of Виолета ГеоргиеваЗавършила Славянски филологии и Специална педагогика. Работи в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Монтана като ресурсен учител и експерт в сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие". Създава статии за ефективното приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, методическата подкрепа за педагогически специалисти и сътрудничеството и взаимодействието с родители.

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?
Приобщаващо образование

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?

Краят на учебния срок винаги ни залива с куп стандартни и редица допълнителни ангажименти, повечето от които с административен характер. Динамика не липсва...

Приобщаващо образование

5 принципа за ефективно екипно взаимодействие в екипите за подкрепа за личностно развитие

Екипите за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ имат важна роля в живота на децата със специални образователни потребности /СОП/, за максималното развитие на техните умения и за ефективното им включване в образователния процес. Приобщаването е...

Приобщаващо образование

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност

През последните години все по-често говорим за ефективно включване и приобщаване на всички деца в нашата образователна система. Все повече се стремим да променяме средата и да създадем условията, необходими на някои деца, за да бъдат участници в...

Приобщаващо образование

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се очертава работата с ученици със специални образователни потребности. Включването на тези деца в общообразователна среда е...

Приобщаващо образование

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Приобщаването на дете със специални образователни потребности в общообразователна среда е нелека задача, която не би могла да се реализира без участието, подкрепата и ефективното сътрудничество на родителите. Комуникацията с тях е от изключително...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.