fbpx

Автор - Георгиева

Завършила Славянски филологии и Специална педагогика. Работи в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Монтана като ресурсен учител и експерт в сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие". На фокус в нейната дейност са ефективното приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, методическата подкрепа за педагогически специалисти и сътрудничеството и взаимодействието с родители.

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се очертава работата с ученици със специални...