Как да (пре)открием света на химията: Проектът ‘Моят химичен елемент“

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Учебници по химия;
 • периодична таблица;
 • листове, (цветни) химикалки;
 • презентации и материали за уроците.
Време за активността: един раздел (11 часа)

Цели по предметно знание

 • Разграничаване на химичните елементи в периодичната таблица;
 • създаване на бинарни съединения и формули;
 • изчисляване на молекулни маси;
 • прилагане на химични уравнения.

Цели по умения

 • Организация на времето;
 • аналитично мислене;
 • презентационни умения;
 • даване и приемане на обратна връзка;
 • работа в .

97 СУ “Братя Миладинови” в гр. София не само обучава, но и възпитава своите ученици, създавайки учебна среда, която ги вдъхновява за активно участие в образователни проекти. Идеята за проекта “Моят химичен елемент” от Мариян Иванов, учител по химия, възниква след история с разочароващ опит с фалшификация на данни от страна на известен учен.

„Мой приятел сподели с мен информация за учен в сферата на химията – В.М. обявил, че е открил различни изкуствено създадени елементи. Той дори е имал няколко открития с екипа си. Накрая обаче се разбира, че ученият е подправил данните… Замислих се и реших да включа учениците, на които преподавам, в нещо по-забавно, свързано със света на химията: как се създават елементите, но по “детски” начин“, разказва г-н Мариян Иванов.

Мариян Иванов, учител по химия, решава да предостави на своите седмокласници възможността да създадат, изследват и представят свой химичен елемент, научавайки ги да бъдат критични към информацията и да прилагат образователните си умения в реален контекст.

“Задачата не е просто да научат за елементите, а да се превърнат в творци на свой собствен свят от химия, във вдъхновяващ процес на откриване и създаване”, казва учителят вдъхновено.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Подготовка: Важни акценти от процеса на планиране

В началото на проекта “Моят химичен елемент” учителят Мариян Иванов се заема със задачата да създаде структура, която да интегрира учебните цели и ключовите умения по химия във вълнуващ и иновативен формат. Започнал е със създаването на учебни материали и презентации, които са интерактивни и подходящи за прогимназиалния етап. Подготвил е призив към тях, който да послужи като вдъхновение за творческия израз на учениците. За да бъде по-цялостно преживяването, учителят работи със свои колеги: учителите по английски и български език работят с фокус работа в екип: работни листове за химици и учене на езика със сходни текстове; с учителя по география учениците учат за полезните изкопаеми и от какви химични елементи са изградени те.

Етап 1: Подготовка на материали и представяне на проекта

На първия етап от проекта “Моят химичен елемент” учителят Мариян Иванов грижливо подготвя материалите, въвеждащи учениците в света на химията. Използвайки динамични и интерактивни презентации, той не само предоставя информация за периодичната таблица, но и ги вдъхновява за активно участие. Създава инструкции и критерии за успешно изпълнение, подчертавайки важността на творческите им изяви.

Г-н Иванов и учителят по английски език решават да подходят с разпределението на учениците в различните класове по различен начин, за да преценят как да действат в бъдещ момент. Единия клас разпределят на групи, съчетавайки различни нива на знания и умения, за да бъде насърчена по този начин взаимната помощ и учене помежду им, а другия клас разделят в групи по сходни умения и резултати. Обучителният блок за периодичната таблица комбинира традиционни методи със задачи за обсъждане и групови упражнения, подготвяйки учениците за вълнуващото приключение “Моят химичен елемент”.

Етап 2: Първа домашна работа – създаване на химичен елемент

След успешното запознаване с периодичната таблица през етап 1, учениците получават и първата си домашна работа в проекта. Задачата е амбициозна – да създадат свой химичен елемент с уникален символ, атомен номер, група и период. Този творчески процес развива у децата креативност и умения за асоцииране на основните понятия в химията. Учителят осигурява подкрепа и ръководство, а домашната работа служи като първа стъпка в проекта, като подготвя учениците за по-сложни предизвикателства в следващите етапи.

„Винаги в началото на всеки час имаме микро представяне в първите 10 до 15 минути“, отбелязва учителят.

Как да (пре)открием света на химията: Проектът 'Моят химичен елемент“

Етап 3: Изучаване на атоми и йони за създаване на химичен елемент

В този етап учениците се впускат в дълбоките води на химията, изучавайки атомите и йоните. Преподавателят провежда уроци, фокусирани върху състава на атомите и процесите на йонизация. Задачата на учениците е да разработят състава на атома и йона на своя индивидуално създаден химичен елемент в предходния етап. Проектът стимулира тяхната активност и внимание към детайлите, като ги ангажира във вълнуваща научна разработка. През целия процес учениците вече работят със своя създаден химичен елемент, гарантирайки непрекъснато поглъщане и взаимодействие с темата.

Етап 4: Създаване на прости и сложни вещества с избрания химичен елемент

След като учениците усвоят теорията за състава на атомите и йоните, преминават към следващата стъпка – създаването на прости и сложни вещества. С помощта на своя индивидуално разработен химичен елемент, те експериментират и комбинират различни атоми, създавайки разнообразни химични съединения. Този етап насърчава творческото мислене и разширява възможностите за прилагане на придобитите знания. Учениците разгръщат своята креативност, конструират вещества и се впускат в увлекателното предизвикателство на създаването на различни химични комбинации.

Етап 5: Молекулна маса и химични уравнения: прецизни изчисления и творческо създаване

Следващият етап включва уроци за молекулната маса и химичните уравнения. Учениците се фокусират върху прецизното пресмятане на молекулната маса на създадените от тях съединения. Преките изчисления ги подготвят за съставяне на химични уравнения, при което те изразяват химичните процеси и взаимодействията между различните елементи. Този етап развива техните математически и аналитични умения, като ги предизвиква да приложат теоретичните си познания в реални “химични” ситуации. Учениците усъвършенстват уменията си в творческо създаване на химични уравнения, които отразяват техните индивидуални химични открития.

„И тъй като аз съм и техен учител по математика, в часовете разглеждаме и математическо уравнение с Менделеевата таблица. Моделиране на уравнение – това е математически модел, с който се решава даден проблем. С други думи разглеждаме периодичната таблица чрез математиката – химията я има навсякъде. Това е и посланието, че ни е нужна!“, отбелязва учителят.

Етап 6: Рефлексия, презентации и оценяване

В последната фаза на проекта учениците се ангажират с рефлексия, проучване на евентуални грешки и подготовка за презентациите си. След отделеното време за съвместна работа и взаимопомощ, те индивидуално презентират своите химични елементи пред класа. Процесът включва даване на обратна връзка и оценяване. Същевременно, това създава възможност за прилагане на нови знания и умения в реален контекст, допринасяйки за развитието на техните презентационни и аналитични умения.

Учителят разказва и какво се забелязва като подход и разлика във взаимодействието помежду им, според това как са били разпределени учениците в екипи в двата класа:

„Интересното беше, че има полза и от двата варианта. На хомогенните групи, в които учениците са на едно ниво, помагах сравнително за едно и също нещо и говорих за всички еднакво. При хетерогенните екипи е по-различно, защото в тях всеки ученик разбира в различна степен материята и обясненията ми. Когато нямаше кой да им помогне в екипа, някои деца се мотивираха и си вдигнаха нивото. В този проект има много знания, много нови неща, в някаква степен беше трудно за всеки. Учениците развиваха и упражняваха и уменията си. Според мен, когато става въпрос за нещо ново, за всеки от класа би била по-подходяща работата в хомогенни групи, докато за упражненията са супер хетерогенните екипи, тъй като в тях учениците имат възможност да си помагат.“

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Опитването на проекта “Моят химичен елемент” предоставя значителни ползи за учениците. Конкретните резултати включват голям интерес и ангажираност от страна на учениците, което води до по-добро и устойчиво разбиране на химията. Практиката подобрява организационните умения, аналитичното мислене, презентационните умения и способността за работа в екип, като в същото време децата „се учат да учат“. Учителят подчертава, че подобен иновативен подход към обучението спомага за развитие на ключови умения на 21. век. Проектът е иновативен, тъй като позволява на учениците да изследват и “открият” нов химичен елемент. Учениците, макар с различно темпо за учене, реагиране в ситуации, етнос и други специфики с различен интензитет в екипите, успяват „да сътворяват чудеса заедно и в същото време и индивидуално“.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Мариян Иванов
Учител по химия
Мариян Иванов е учител по химия от 6 години и работи в 97 СУ "Братя Миладинови", гр. София. Обича семейството си, работата си, спорта, музиката и да научава нови неща.

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Представяне по модел
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали