Как патронът на АЕГ “Гео Милев” в гр. Русе дава възможност за развитие на умението за взаимопомощ?

Г-жа Магдалена Миланова и г-жа Светлана Колчева, преподаватели в АЕГ “Гео Милев” в гр. Русе, наблюдават как учениците от осмите класове всяка година са изправени пред предизвикателство – ново училище, нов етап на образование, нови съученици, нови учители, нови правила и т.н. Затова двете учителки организират своите единадесетокласници и им възлагат за задача да си партнират с  осмокласниците за създаването на интересен общ продукт, свързан с патрона на училището Гео Милев. По този начин учениците развиват редица знания и умения, а по-големите помагат на по-малките да се адаптират в гимназията.

“Установихме, че младежите трудно се ориентират в изобилието от информационни източници и по-лесно възприемат факти, представени от техни връстници. Важно беше за осмокласниците да се адаптират в новата среда – новото училище и да се сработят като екип с непознати хора” – разказва г-жа Магдалена Миланова, учител по английски език.

Помощ за техническата част на проекта децата получават от университетския преподавател проф. Георги Христов, а насоки и съвети по съдържанието – от учителите си по ИИ и по БЕЛ в училище.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Цели:

 • да осигури взаимодействие между учениците в различни етапи на обучението;
 • да развие умението за работа в екип като взаимопомощ.

Подходяща е за: гимназиален етап

Прилага се: в часове по английски език, информационни технологии, български език и литература

Необходими материали: лист за рисуване, голям формат кадастрон, маркери, моливи, интернет, компютър, фотоапарат, програми за видео обработка

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Практиката се състои в поредица часове с двете възрастови групи в общо STEM пространство. Целта е извличане, анализ и представяне на информация за патрона на училището чрез графики и видеоклипове с QR код към всеки продукт, заснети и обработени от младежите.

Така учениците от VIII клас си помагат взаимно и работят в екип с учениците от ХI клас, изучаващи информационни технологии и изобразително изкуство като профилиращи предмети. Г-жа Миланова коментара, че младежите усещат много по-бързо от своите връстници, отколкото от учители или други източници.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ 

За да приведе идеята в действие, г-жа Миланова предприема следните стъпки:

 • Стъпка 1: Планиране на проектно-базирано обучение в няколко сесии с колегите по информационни технологии и английски език от училище. Учителят по изобразително изкуство се включва в проекта с подкрепа за дизайна, а учителят по български език и литература – за стилистиката. Лекторът от Русенски университет “Ангел Кънчев” Георги Христов пък ще подпомага учениците с необходимата техника. Изготвя се времеви план и се разпределят ангажиментите и отговорностите между членовете на екипа;
 • Стъпка 2: Запознаване на младежите с проекта и формиране на работните групи спрямо интересите им, като ученик от единадесети работи с ученик от осми клас. Важно тук е да се създаде подходяща атмосфера, за да може смесването на класовете да се случи естествено, а не насила. Задачите и работата се разпределят в споделено физическо и облачно пространство;
 • Стъпка 3. Видеопродукция. Учениците от единадесети клас помагат на учениците от осми клас за намиране на точна и проверена информация. След като обсъдят помежду си как точно ще изглежда техният продукт, екипите си изработват сценарий за представянето му и го заснемат. Записът е на български език;
 • Стъпка 4. Предпродукция, монтаж и постпродукция – обработване на заснетия материал, работа с QR кодове. Изготвя се информационно табло, показващо кой екип върху какво работи;
 • Стъпка 5. Подбор на 8 записа-финалисти по зададени критерии. Включват се критерии за самия продукт и за начина на представяне;
 • Стъпка 6. Представяне на всички финални продукти – рисунки с QR кодове към видеозаписите се закачат на табла на видно място в училище.

Ученици от АЕГ "Гео Милев"

“Първата среща между класовете стана спонтанно, учениците от 11-ти клас споделиха своите самостоятелни проучвания, биографии на световноизвестни фотографи, цели истории в картини.

Следващият момент, който грабна класовете…, беше в снимачно студио, оборудвано с професионална техника – с подкрепата на професор Георги Христов – преподавател в РУ “Ангел Кънчев”. Условието беше да се заснемат кратки (до две минутни) видеа. Предварителните напътствия бяха дадени от по-големите ученици: как и на каква информация да се спрат; а в самоподготовката на осмокласниците се целеше изграждане на доверие, което беше ключово по време за видеозаписите.

В часовете по ИТ, модул “Мултимедия”, единадесетокласниците обработиха видеата. С дигитални таблети нарисуваха портрет на патрона на гимназията и добавиха генерирания QR код към своето видео. По същото време осмокласниците, в часа на класа, подготвиха плакати, на които после добавиха осем избрани и разпечатани портрети на Гео Милев” – описва процеса г-жа Светлана Колчева.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ 

Г-жа Магдалена Миланова споделя, че с тази практика учениците от осми клас са научили много за патрона на училището, натрупали са опит и са станали по-уверени при представянето на информация пред публика.

Учениците от единадесети клас са придобили умения за работа със снимачна техника и обработка на заснет материал, като същевременно са повишили комуникационните си умения.

Всички участници са развили умението си за взаимопомощ, а това рефлектира на поведението “в коридора”.

“Много приятно се вижда как учениците се увличат към процеса и как са доволни от своя резултат и се радват, че могат не само да си представят по такъв начин училището, а и да го преживеят” – споделя г-жа Магдалена Миланова.

Учителката добавя, че тази практика е подходяща за внедряване не само по време на патронен празник в училище: “Не трябва да ограничаваме до патрона. Тази година беше по специална за нас и усилията ни в тази посока – също. Може да разширим  практиката към различни източници и други подзадачи към проектно базирано обучение, с други личности…“.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

За да се въведе успешно практиката е необходимо:

 • Да се отдели достатъчно време за предварително планиране;
 • Да се даде възможност за опознаване на екипите от ученици и да се изготви график съгласно спецификите на всеки от тях;
 • Да се даде по-широка гласност на резултатите и достъп до представените продукти.

 

Г-жа Миланова обръща силно внимание и върху графика на изпълнението: върху разпределянето във времето на целите и малките стъпки по създаването на продукта и върху спазването на сроковете. Важни са и отношенията между учениците – добре е екипите вътрешно да си паснат, за да се получи общата работа.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали