Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • палатки;
 • компаси;
 • пъзел “Анатомични органи”, бинт;
 • шини;
 • смарт телефони;
 • работни листа;
 • стъклария.
Време за активността: 10 седмици

Цели по предметно знание

 • учениците съставят химични модели;
 • демонстрират знания за филтриране на вода;
 • разчитат координати и се ориентират с компас;
 • посочват и назовават частите на човешкото тяло;
 • спринтират по определено трасе.

Цели по умения

 • работа в екип - готовност за сътрудничество с всеки и самостоятелно разпределяне на роли в отбора.

В превод от английски език думата “скаут” означава “разузнавач”. Милиони деца и юноши по света са обединени около скаутските ценности като братство, любов към природата, уважение, усърдие и други. 

“Скаутски лагер” се нарича и проектно-базираното обучение, предложено на седмокласниците от мултикултурното ОУ “Петър Бонев” гр. Перущица от техните преподаватели Лалка Христева и Амелия Кехайова. В него ще открием динамиката, символиката и ключовите нагласи и умения, които са познати на всеки млад разузнавач. Двете учителки комбинират природни науки, география и спорт, акцентират върху работата в екип като ключово умения, докато развиват любов и грижа към природата. “Ние целим да развиваме мобилни млади личности, които имат комплексни умения и компетенции”, обобщава г-жа Кехайова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Първа стъпка: Планиране

Екипът Кехайова-Христева се сформира още през първия им работен ден през 2006 г. От тогава двете учителки си партнират в множество проекти и инициативи и днес са двигател на иновацията в училището. Заедно замислят иновативния учебен предмет “Динамичен свят”, изучаван от учениците в 5. и 6. клас, който в 7. клас преминава в предмета “21. век”. Именно в рамките на тези часове двете учителки планират ПБО “Скаутски лагер”. “Водихме се изцяло от идеята на иновативния предмет. В него сме заложили знания и умения от природните науки химия и биология, спорт и географско ориентиране в съчетание с различни умения и нагласи като грижа за природа, сътрудничество, здравна култура и гражданско образование”, разказва г-жа Кехайова.

Подготвителният етап продължава десет седмици. След като формулират целите на проекта, двете учителки разглеждат учебното съдържание по своите предмети, структурират учебния материал, подготвят задачи, създават работни листове и помощни ресурси с помощта на Canva и се снабдяват с необходимите материали. Всеки час г-жа Христева и г-жа Кехайова подготвят образователни станции с различни задачи – по химия, биология, география и физическа активност. Така се поставя начало на STEM проекта “Скаутски лагер”. 

Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

Втора стъпка: Подготовка на учениците

Преди самия “Скаутски лагер” седмокласниците трябва да загреят. За целта те работят в екипи, формирани на случаен принцип. Във всяка група има три специфични роли – презентатор, мислител и изпълнител. Идеята е децата да решат всяка задача на всяка станция, за да се подготвят добре за предстоящото състезание. 

В проекта са включени всички деца от класа. Седмокласниците имат достатъчно време за предварителна подготовка и практика, за да се чувстват уверени и спокойни по време на заключителното състезание. “Всеки час на ротационен принцип учениците преминаваха на различни станции, за да усвоят съответните знания и умения. Сглобяваха палатки, редиха пъзел с анатомични органи, филтрираха вода и т.н., а ние им засичахме време, с което виждахме дали се усъвършенстват”, разказва г-жа Кехайова. 

Трета стъпка: Състезанието

Самият скаутски лагер се реализира под формата на състезание в рамките на един учебен час. По предварителна уговорка двама от учениците, които отглеждат гълъби със семействата си, носят в училище четири птички. На крачетата им завързват по един QR код с инструкции за предстоящите задачи. “Искахме да свържем миналото с настоящето и да покажем как от гълъба сме стигнали до новите технологии”, разказва за символиката госпожа Кехайова.

Всеки екип достъпва до следващата отборна задача на лотариен принцип – има една главна станция със задачи, от там децата теглят QR код със заданието си, а след това се ориентират накъде да тръгнат и какви материали ще са им необходими.

Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

Първа задача

Първото предизвикателство пред учениците е да спринтират до станцията си с палатка, да се ориентират с помощта на компас и да я разпънат с конкретен изглед. Всеки от отборите има определена посока – изток, запад, север или юг. 

Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

Втора задача 

Вторите задачи са по химия или биология и са различни за всеки отбор:

 1. Първият отбор има за задача да създаде формули на химичните съединения: две молекули въглероден диоксид, азотен диоксид, серен триоксид, хлороводород, хипохлориста киселина. Учениците трябва да изчислят и относителната молекулна маса на две молекули серен триоксид. 
 2. Вторият отбор има за задача да филтрира и пречисти дъждовна вода. 
 3. Третият отбор трябва да сглоби пъзел с анатомичните органи. 
 4. Четвъртият отбор разполага с няколко описания на органи. След като ги прочетат, учениците имат за задача да посочат кой е органът.

Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

Трета задача 

Финалното предизвикателство отново е различно за всеки отбор. Сходното е, че седмокласниците са поставени в ролева игра: 

 1. “Ученик пада от дърво и си чупи ръка” – останалите членове на екипа трябва да обездвижат наранения крайник;
 2. “След проливен дъжд настъпва наводнение” – съотборниците трябва да пречистят дъждовна вода и да сгънат палатката си;
 3. “Чуваме вой на мечка” – децата от тази група трябва да опишат как да се предпазят от мечка, срещната неочаквано в гората;
 4. “Чуваме пукане на сухи клечки и усещаме силна мизма на дим” – груповите играчи трябва да опишат действия и реакции по време на горски пожар.  

Възможни адаптации 

Проектът е приложим във всяка възрастова група. Идеята може да се надгради чрез включване на задачи, свързани и с други учебни предмети. Това ще изправи младежите пред нови предизвикателства, които ще развият у тях различни умения. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

“Учениците желаят да участват в подобни уроци с висока мотивация и ангажираност. Те не се притесняват от провал. Творческата и физическа активност е повишена, проектът им позволява да затвърдят знанията си по природни науки, география, както и по въпроси за първа помощ и природни бедствия”, споделят двете учителки. 

Проектът “Скаутски лагер” е реализиран по Национална програма “Иновации в действие”. По време на финалния урок седмокласниците приветстват своите гости – учители и ученици от градовете Любимец и Бургас. Гост-учениците са разпределени в екипите и участват в състезанието наравно с децата от ОУ “Петър Бонев”, гр. Перущица. Публиката проявява жив интерес към случващото се на различните станции и наблюдава отблизо, дори журира.

Тази положителна обратна връзка и добрите резултати дават мотивация на г-жа Христева и г-жа Кехайова да надграждат идеите си. Двете продължават да работят съвместно и да търсят начини да провокират учениците си в името на голямата цел – да развиват креативни и мобилни личност.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Амелия Кехайова
Лалка Христева
И двете учителки работят с ученици от 5.-7. клас в Основно училище “Петър Бонев”, град Перущица. Лалка Христева е учител по физическо възпитание и спорт и информационни технологии, а Амелия Кехайова е учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия. Споделят, че са генераторите на иновации в училището. Всеки ден работят и пътуват заедно, обсъждат идеи и планове. Обичат предизвикателствата и да експериментират. Вярват, че децата са много умни и даровити. Тяхната задача е да работят с техните силни страни, за да ги надграждат и развиват.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали