Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

Това е най-мащабният проект, който сме реализирали в училище през последните години”, разказва за своята идея г-жа Свещарова-Канариева,  заместник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна. И допълва: “Поставих обща задача към всички учители от професионално обучение, за да стимулирам екипната работа, както и да популяризираме професионалното обучение. Учениците имат нужда да опознаят професиите си, както и да повярват в уменията си”.

Младежите от 11. и 12. клас работят в продължение на 3 месеца, за да създадат своя колекция, вдъхновена от модела сака „Бар“ на Кристиан Диор от 1947 година. Проектът е наистина мащабен –  в него се включват  10 учители, 56 ученици по моден дизайн, 10 ученици по организация и технология на фризьорските услуги, 7 ученици от клуба по фотография, 10 ученици от клуба по грим, 1 библиотекар, 3 родители.

Ако ви е любопитно какво постига този така разнороден екип и как се справят младите дизайнери, прочетете статията докрай и почерпете вдъхновение!

Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Повишаване на интереса и значимостта от учене, чрез реализиране на проект – мода

Цели:

 • Развиване на умение за работа в екип;
 • Развиване на комуникативни и социално-емоционални компетентности;
 • Насочване към кариерно развитие;

Подходяща е за: гимназиален етап, професионална подготовка

Прилага се:  в продължение на 3 месеца

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

За да приложите успешно практиката, преди всичко е необходима добра предварителна подготовка, съгласуване и разпределение на задачите между всички учители. Ето през какви етапи преминава работният процес в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна:

Подготвителен етап

Проектът започва с детайлно проучване на сако “Бар” от Кристиан Диор – начин на конструиране,  подходящи тъкани и т.н.

Същинска част

Планираните дейности се разпределят и изпълняват по групи:

Учениците по шевно производство и техните ръководители:

 • изследват кройката;
 • създават прототип;
 • манипулират тъканта (“Най-важни са тъканите, от които да се изработят моделите.”, споделя г-жа Свещарова-Канариева);
 • изработват аксесоари и бижута;
 • шият бретони.

Учениците по театрален грим и перуки и организация и технология по фризьорство заедно с ръководителите си:

 • предлагат варианти за грим;
 • подготвят ревю;
 • създават прически.

Моделите се заснемат в новосъздадената библиотека от учениците от клуба по фотография. За представяне на фотографиите започва организирането на изложба.

Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

Финална фаза:

За учениците е наистина важно техният труд да бъде оценен и показан пред публика.

“В училище се организира официална изложба, на която присъстваха колеги, родители и видни варненци, сред които писателят Захари Карабашлиев. Гостите имаха удоволствието да се докоснат до труда на учениците и учителите от професионалните паралелки”, разказва г-жа Свещарова-Канариева.

Фотографиите са дело на инж. Ганка Трендафилова и участниците в Клуба по фотография в професионалната гимназия.

Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ 

Практиката е насочена не само към учениците, но и към учителите, което стимулира и двете страни. Работата в голям екип е бавен и труден процес, който изисква търпение и активно слушане, за да се постигнат целите на проекта.

Учениците имат критична нужда от време, в което да изследват, изпробват и съпреживеят уроците”, споделя г-жа Свещарова-Канариева.

Практиката води до академичен напредък, постигнат чрез преживяване и превръщането на знанията в умения. Учениците получават обратна връзка и насоки, но и свобода на действие. Проявяват самоинициатива, развиват творческо и критично мислене, за да  създадат крайния продукт.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Всеки учител, който желае да приложи практиката, трябва да знае, че излизането от зоната на комфорт е неизбежна стъпка. Възможно е мотивацията на учениците да се понижи по време на процеса, но “…след като видят готов елемент, тя отново се връща”, както споделя г-жа Свещарова-Канариева.Не спирайте учениците сами да търсят решения на трудностите, с които се сблъскват по пътя. Това е част от процеса”, съветва учителката.

Изключително важно е доброто разпределение на времето, задачите и екипите спрямо силните страни и уменията на ученици и учители. Предварителната подготовка, както и конкретните цели трябва да бъдат водещи.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Песен за STEM в гимназията

От осем години инж. Нина Райчева преподава специални предмети на ученици от 8. до 12. клас в пловдивската Професионалната гимназия по електротехника и електроника, в

Социално-емоционално учене

Обсъждане на проблеми в музиката – СЕУ дейност в часовете по Музика

Дейността предлага стратегия за обсъждане на популярни песни в клас, които адресират социално значими проблеми. Социална осъзнатост: учениците откриват проблеми, които се съдържат в посланието

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали