Учене през обектива: Как практиката “Училищни медии” формира лидери и иноватори?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Камери и оборудване за заснемане и обработка на видео;
 • компютри със специализиран софтуер за дизайн и редактиране на медийни продукции;
 • литературни и художествени материали за вдъхновение;
 • достъп до платформи за съхранение и споделяне на съдържание.
Време за активността: цяла учебна година

Цели по предметно знание

 • Развиване на креативни и литературни умения чрез създаването на медийни продукции, като статии, сценарии и дизайн;
 • усъвършенстване на информационните технологии чрез работа със специализиран софтуер за обработка на видео и дизайн.

Цели по умения

 • Развитие на лидерски умения; комуникационни умения; медийна грамотност, творческо и критическо мислене, организираност.

Проектът “Училищни медии” възниква като решение на предизвикателството, което стои пред съвременното образование – как да съчетаем разнообразните потребности и интереси на учениците в един иновативен образователен модел. Стремежът към обогатен учебен опит и развитие на ключови умения е подтикнал учителите Иван Матеев и Антония Костова от 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София да създадат училищна практика, която не само отговаря на академичните изисквания, но и вдъхновява учениците към креативност и лидерство.

Проектът разширява хоризонтите на учениците, интегрирайки технологии, изкуства и социални науки в един мултидисциплинарен подход. Чрез създаването на медийни продукции, учениците не само развиват своите знания в различни области, но и формират важни житейски умения, като комуникация, лидерство и творческо мислене.

„Имаме много събития, които имат необходимост от отразяване. Антония Костова дойде миналата година и, тъй като има опит в графичен дизайн, направи един прекрасен сайт и започнахме да работим в тази посока…“, разказва г-н Матеев.

“Училищни медии” представлява едно иновативно пътуване в света на образованието, където всяко дете е вдъхновено да разкрие своя потенциал и да стане не само ученик, но и лидер в своята част и иноватор със своите идеи. Как този учебен проект преобразява образованието и обогатява живота на учениците? Ще разгледаме този въпрос, фокусирайки вниманието си върху ключовите аспекти и успешни практики в следващите редове.

Разгледайте и видеата от училищната медия – https://youtube.com/@TV51school?feature=shared

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Описанието на стъпките е това, което предлагат учителите в 51 СУ „Елисавета Багряна“ и всяка една част може да се адаптира според вашите потребности и желания.

Процес на създаване на месечна телевизионна емисия “Тв51”:

1. Избор на тема и формиране на екип:

 • Осми клас: Учениците участват в групови творчески сесии, където споделят интереси и идеи.
 • Формиране на екипи: Различни екипи се формират с различни роли като сценаристи, оператори, репортери и дизайнери.

2. Разработване на сценарий:

 • Девети и десети клас: Екипите разработват детайлен сценарий, включващ темата, съдържанието и визуалните елементи. Преподавателите предоставят насоки за техническите изисквания.

3. Подготовка на материали и заснемане:

 • Всички класове: Репортерите провеждат интервюта, събират информация и материали по темата.
 • Операторите: Заснемат необходимите материали, докато техническият екип поддържа и настройва оборудването.

4. Монтаж и производство:

 • Девети и десети клас: Монтажистите обработват и монтират материалите, взимайки предвид сценария и визуалните ефекти.
 • Дизайнерите: Работят върху визуалните елементи и графиките.

5. Подготовка за излъчване:

 • Осми клас: Учениците участват в сесии за основни технически навици и подготовка за излъчване.
 • Екипът за социални медии: Създава промоционални материали.

6. Излъчване и анализ:

 • Единадесети клас: Учениците са отговорни за реализацията на живо излъчване.
 • Анализ и оценка: След излъчването, екипът се среща за анализ и оценка, обменяйки впечатления и предложения за подобрение.

Процес на създаване на месечен вестник “Вести+”:

1. Избор на тема и формиране на редакционен екип:

 • Осми клас: Идентификация на теми и създаване на групи за статии, дизайн и редакция.
 • Разпределение на роли: Журналисти, редактори, дизайнери и други, според интересите на учениците.

2. Писане на статии и събиране на материали:

 • Девети и десети клас: Журналистите провеждат проучвания, интервюта и пишат статии съгласно темата.
 • Кореспонденти: Допринасят с разнообразни материали.

3. Дизайн и подготовка на визуални елементи:

 • Осми клас: Дизайнерите работят върху визуалния стил на вестника, включително графични елементи и стилове.

4. Подготовка за печат:

 • Девети и десети клас: Редакторите рецензират и редактират статиите. Дизайнерите монтират вестника и го подготвят за печат.

5. Печат и дистрибуция:

 • Осми клас: Вестникът се печата и разпространява в училище и извън него, ако е възможно.

6. Оценка и обратна връзка:

 • Единадесети клас: Учениците оценяват реакцията на читателите и провеждат среща за обсъждане на успешността и предложения за подобрение.

Стъпки на обучение и организация:

1. Събиране на съмишленици, на които да разчитаме – екип:

 • Събиране на ученици с разнообразни интереси и таланти за формиране на екип.

2. Училищната програма – разпределят се дейности:

 • Разработване на програма, която разпределя дейностите между “Тв51” и “Вести+”.

3. Специализирана програма за даденото място:

 • Предоставяне на специализирана програма за учебното място, включваща технически и творчески аспекти.

4. Екип:

 • Формиране на екипи с различни специфики, като се вземат предвид интересите и уменията на учениците.

5. Така е първото предаване:

 • Подготовка и излъчване на предаване чрез платформата YouTube, с връзка към училищния сайт.

6. Обучения:

 • Обучение на учениците за качване и настройка на материалите, следене на анализите по социалните медии, като този процес се приспособява според темпото на учениците.

„Преплитат се нещата… Например, ангажират се и учители по БЕЛ за сценарии и статии, визията е през мен, а през г-н Матеев – дизайн за предпечатна подготовка, компютърен график и анимация. Също така, сега превеждаме сайта – съответно учителите по английски език също се включват на помощ…“ – отбелязва г-жа А. Костова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Тази практика залага на иновативното учене чрез правене, носи заряда на взаимопомощ и, в същото време, развива у учениците умения, като: организационни умения, креативно и творческо мислене, лидерство и т.н.

Какво казват самите ученици за практиката?

“Започнах да се обучавам за видео в началото на тази учебна година и за месец, месец и половина пуснахме първото видео – имаше много работа тогава, в момента нещата стават по-бързо… Получаваме много кадри, обработката е времева – да ги вкараме в епизод. Но реално виждам, че се развиваме. По-добре си управляваме времето, по по-добър начин научаваме нови софтуери и как да работим с тях в професионален план…“, разказва монтажистът на телевизията Симеон Гогов от 11 ”В” клас.

„Един доста дълъг процес е това, защото още от самото начало трябваше да се създаде основа, разпределение на работа. Процесът е пъстър, има много работа и накрая – чудесен продукт. Щастливи сме.“ – казва Севда Юмерова, от 11 ”В” клас, главен режисьор.

„В началото ми беше доста хаотично, но сега е много по-лесно, организационно сме супер и снимам правилно, вече… много зареждащо преживяване.“ – Светлозара Георгиева, 8. клас, оператор.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Иван Матеев
Антония Костова
Иван Матеев е завършил магистратура в НХА, специалност „Графика“. Г-н Матеев има шест години педагогически стаж и III ПКС. В момента е преподавател в 51. СУ “Елисавета Багряна”, гр. София по информационни технологии и изобразително изкуство. От 2016 г. е част от Print nest studio, ателие от петима художници, занимаващи се с изящна графика. Участвал е в изложби в Китай, Белгия, Румъния, Сърбия, Македония и България и е носител на редица награди. Антония Костова е професионален графичен дизайнер. Завършила е бакалавърска степен по архитектурен дизайн в Атина, имам магистърска степен по “Плакат и визуална комуникация” към НХА и “Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” от СУ "Св. Климент Охридски". Работи като графичен дизайнер на свободна практика от около 10 години и има много реализирани проекти зад гърба си. През последните две години създава своя собствена марка за дигитално изкуство, където изразява собствената си гледна точка в натуралистични и реалистични портрети. Също така е и преподавател по изобразително изкуство и информационни технологии в 51 СУ "Елисавета Багряна", в професионалните паралелки по компютърна графика и компютърна анимация.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали