Как да въвлечем учениците в подготовката на тържеството за 15 септември?

Денят е 15-и септември и програмата започва в уречения час. Водещите са ученици, а талантливи млади музиканти радват публиката с песни и изпълнения на различни инструменти. Представители на класовете споделят свои авторски творби и разказват за постижения на деца от училището. Учениците не просто са на сцената – те са участвали в планирането и подготовката на тържеството. Родителските сърца преливат от гордост, а учителите се наслаждават двойно повече от обикновено по време на откриването на новата учебна година.

Ако този сценарий за тържество ви допада, значи сте на точното място. В статията ще поговорим за това как да делегираме отговорности на учениците си и как да ги въвлечем в организацията на събитието, поставящо старт на новите приключения в училище. 

Защо да делегираме 

Организацията на всяко училищно събитие е продължителен (и понякога стресиращ) процес. Очевидното решение на повечето ни затруднения е делегирането на отговорности. Въпреки това често забравяме или подценяваме тази възможност, защото дългогодишната ни практика вероятно ни е подвела в убеждението, че сме единствените, които могат да направят нещо по задоволителен начин за кратко време.

Този подводен камък е хлъзгав и крие рискове. Ако вършим всичко сами, то е много вероятно да се претоварим, а и така пропускаме ценна възможност да споделим отговорността и вълнението по подготовката с учениците. Ето защо ви съветваме да устоите на порива да поемате цялата възможна работа около тържеството за 15-и септември и да делегирате.

Позитиви за учениците

Ако разпределим задачите по организацията на празника на част от учениците, те ще се почувстват значими, можещи, важни и удовлетворени. Важно е да уточним, че делегирането не означава автоматично по-малко работа за нас – даването на ясни насоки, поставянето на крайни срокове и подкрепата по време на организационния процес са задължителни. Трябва старателно да опишем очакваните резултати от работата на всички овластени деца, така че те да имат ясна представа как да подходят към конкретната задача. С времето ще се научат все по-добре да следват инструкции, да организират задачите си и да приоритизират.

Позитиви за училищната общност

Обучителните ситуации извън класната стая са не по-малко важни от тези в клас. Въвличането на ученици в подготовката и осъществяването на празничната програма за 15-и септември ще покаже на родителите и на цялата училищна общност, че в това училище децата имат възможност за развитие, надграждане и приложение на всичко научено и усвоено по време на учебните часове.

За какво да внимаваме 

Въпреки че делегирането подкрепя децата и тяхното личностно развитие, някои задачи трябва да останат за учителя. Такива например са подкрепата на овластените ученици, попълването на административна документация, работата с пари и отчитането на изразходваните финансови средства пред ръководството. 

Ето още няколко ключови роли на делегиращия екип от учители: 

 • Подготвя длъжностна характеристика за всеки участник/всеки екип участници;
 • Свързва се с учениците, които ще бъдат овластени;
 • Следи от дистанция работния процес и се намесва само в краен случай;
 • Прилага индивидуален подход спрямо учениците, които проявяват несериозно и/или неуважително отношение към процеса;
 • Дава конструктивна обратна връзка за работата на всеки екип по време на организационния процес и след края на събитието;
 • Рефлектира заедно с учениците; 
 • Търси и предлага нови възможности за овластяване на учениците.

Бъдете пример за усърдие и последователност във всеки момент! Със сигурност ще има напрежение поради краткото време за организация, с което разполагате; възможно е някой да е объркал нещо или да се наложи да адаптирате плана си в движение – останете спокойни и покажете на учениците как да се справят със стреса.

Какво да делегираме?

Организацията на тържеството за 15-и септември може да се опише с една дума: сюрралистична. Времето, с което разполагаме е кратко, а задачите – много. Знаем обаче каква е последователността на събитията и как изглежда общата рамка, а това не е малко! Нека набързо се спрем на основните моменти, които съпътстват планирането на училищното тържество:

Чек лист за тържество за 15 септември

Едва ли има учител, който да не е бил част от тази празнична септемврийска еуфория и да не е участвал в поне три от дейностите, изброени в чеклиста. А може би има и преподаватели, които (тайно) си мечтаят тази година да не бъдат включени в организацията.

Рутината може да доведе до апатия, умора или липса на креативност в членовете на екипа, който традиционно отговарят за откриването на новата учебна година. Тук на помощ идва делегирането на задачи и отговорности на учениците – практиката, която ще ви позволи да погледнете на събитието под друг ъгъл. Много от ангажиментите, които за нас са се превърнали в автоматизирани действия, за децата ще бъдат нови и вълнуващи и ще им дадат възможност да разгърнат талантите и уменията си.

Кои ученици да поканим?

Обикновено в тържеството участват учениците с изразен артистичен талант. Те пеят, танцуват, свирят, рецитират стихотворения или споделят забавни истории.

Но ние, учителите, най-добре знаем, че талантът далеч не се отнася само до изкуствата. Съкровищницата на училището крие умове, които след броени години ще направят важно научно откритие; там са авторите на новата литература, бъдещите дизайнери, логистици, мениджъри и още куп талантливи специалисти.

Идеален начин да насърчим тези таланти е като осигурим възможност на учениците да участват активно в планирането, подготовката и изпълнението на празничната програма за 15-и септември. Познаването на учениците и техните силни страни и нужди ще ни помогне да включим възможно най-много от тях в организационния процес.

Как да делегираме

Делегиращият учител не си почива – не, той подготвя овластените ученици, контролира процеса и указва подкрепа по време на работата.

Необходимо е да разпишем ясни, кратки и конкретни инструкции и насоки за всяка задача, която ще делегираме. Разполагайки с тези своеобразни длъжностни характеристики и описания на задачите, вече можем да пристъпим към привличането на ученици.  Добре е да поканим децата и младежите, които имат афинитет към писане, изкуства и математика и които имат желание да развият своите организационни, комуникационни, технически и лидерски умения. 

Нека разгледаме основните екипи и техните задачи:

 • “Автори” е екипът, който подготвя сценария и текста за поканите за гостите. Добре е тук да поканим децата и младежите, които обичат да пишат, изразяват се добре и имат богат речников запас. Те ще развият своята четивна грамотност и креативност, както и своите организационни и комуникационни умения;
 • Екип “Логистика” отговаря за разпределението на местата в публиката, за изпращането на поканите към гостите и участниците, за систематизирането на списъците за покупки от всеки екип и доставката на необходимите материали. Учениците от тази група ще развият своите организационни и комуникационни умения и е добре да умеят да работят бързо и ефективно в стресова ситуация;
 • Екип “Математици” съставя бюджетите на екипите и следи за това те да не надвишават общия размер на отпуснатите от ръководството средства. Тези ученици развиват математическата си грамотност и уменията си за комуникация и коопериране;
 • Екип “Техника” отговаря за техническата обезпеченост на тържеството. Съставя списък с необходимите устройства, настройва, свързва и тества наличната училищна техника. Тези ученици имат добра физическа култура и подготовка и/или интерес в областта на техниката и електрониката. Развиват  техническите, дигиталните и организационните си умения;
 • Екип “Комуникация” отговаря за външните партньорства и за комуникацията между участниците, организационния екип и ръководството. Учениците от тази група ще надградят своите комуникативни и организационни умения и ще развият креативността си;
 • Екип “Декорация” създава визия за украсата на училището, поканите и сцената. Учениците от тази група имат естетическо усещане, обичат да рисуват и творят с ръцете си. Те ще развият своите комуникативни и организационни умения и креативността си;
 • “Отдел качество”  наблюдава работата на всички останали екипи и дава градивна обратна връзка с насоки за подобрение; този екип е в пряка и непрекъсната комуникация с учителския колектив и ръководството. Учениците в този екип надграждат своите комуникационни умения и развиват своите лидерски качества.

Нашите съвети: 

 1. Оставете достатъчно пространство на учениците, за да разгърнат креативността си и да постигнат своите лични успехи. 
 2. Ограничете достъпа до предишни сценарии, декорации и покани, за да успеят екипите да проявят оригиналност и да осъществят идеите си. 
 3. Ако прецените, че е подходящо за вашия контекст, организирайте многоезично тържество. В този случай добавете екип “Лингвистика”. 
 4. Не се намесвайте веднага при назряване и развитие на конфликтна ситуация – нека учениците сами се опитат да разрешат проблема. Ако все пак имат нужда от съдействие, включвайте се постепенно с малки насоки и съвети – нека чак последната ви стъпка бъде цялостно разрешаване на конфликта. Именно тези ситуации са подходящи за развиване на умения за управление на конфликти и преговори.

Ключови послания:

 • Всеки от нас работи върху себе си и развива своите знания и умения (включително учителите, които делегират задачи);
 • Проявяваме любопитство към идеите на всеки и преди да ги отхвърлим, задаваме въпроса “Защо?” поне пет пъти;
 • Отговорни сме към училищната общност и към самите себе си, затова спазваме поставените срокове, следваме насоките и при трудност не се притесняваме да поискаме подкрепа; 
 • Не се отказваме и търсим нови начини, защото нашият личен успех и този на тържеството зависят от нас;
 • Всички сме един екип, затова се подкрепяме и изграждаме дългосрочни връзки.

В заключение

Въвличането на учениците в подготовката на тържеството за 15-и септември ще се отрази благоприятно на цялостното им развитие. Ангажирайки ги с всички изброени задачи, давайки им кредит на доверие, поле за творчество и нашата подкрепа, ние ги насърчаваме към учене още преди началото на учебната година. 

Делегирането на организацията е полезна както за учениците, така и за самите учителите и собственото им професионално развитие. 

Напомняме, че да пренасочим ангажиментите към децата и младежите далеч не означава да си почиваме. Напротив – може би ще бъде по-предизвикателно и времеемко да делегираме, отколкото да свършим всичко сами. Знаем, че не е лесно. Но и знаем, че си заслужава!

Още полезни статии:

Интердисциплинарно обучение

Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Междупредметните връзки са едни от най-важните и значими компоненти в нашето образование. Затова въпреки че понякога темите по различните предмети за даден клас значително се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали