Коледа и Нова година в Европа – проектно базирано обучение

“Често в училище емоцията остава на заден план и сякаш забравяме, че децата понякога имат нужда просто да се веселят. Все пак в училище трябва да им е приятно, да създаваме и спомени, не само да учим. Важно е да покажем на учениците си, че всеки може да допринесе за успеха и доброто представяне на класа – дори и да не е отличник, да не може да чете и смята перфектно, все може да изпее песен или да нарисува картина, което е достатъчен принос!”

С тези думи започва разговорът с Милена Фотева, начален учител в Средно училище “Никола Йонков Вапцаров”, град Айтос. Тя е преподавател в смесен клас, в който учат християни и мюсюлмани, децата са на различни нива – някои са отличници, други – никога или рядко получават грамота за представянето си в училище.

На този фон г-жа Фотева решава да представи проектно-базирано обучение на тема “Коледа и Нова година в Европа”. Целта ѝ е да подари емоция на децата, да ги сближи, да изследват заедно детската страна на празниците и най-вече – да покаже на всеки от класа, че е важна част от него и има с какво да помогне.

Всички учениците, независимо от религията си, се впускат с ентусиазъм в работата, а докато творят и изследват, те упражняват нови умения и знания. Нека ви разкажа как да приложите нейната добра практика, какви са силните ѝ страни и за какво да бъдете внимателни.

Визитка на практиката

Име на практиката: Коледа и Нова година в Европа

Подходяща е за: всички образователни етапи, стига да се адаптира спрямо възрастта на учениците

Прилага се: начален етап, 4. клас  

Необходими материали: подробни инструкции, билети със задачи за всеки отбор, картони за информационни табла, цветни листа, цветни пишещи средства, ножици, лепило

Цели:

Как да приложим?

“Коледа и Нова година в Европа” е проект с интердисциплинарен характер. Той обединява учебните предмети музика, изобразително изкуство, човекът и обществото и, тъй като г-жа Фотева го прилага с трети випуск, тя всяка година подобрява и развива елементите в него.

Проектът се прилага с ученици в 4. клас, но спокойно може да се адаптира и да се приложи и в другите образователни етапи. Като времетраене отнема около 20 учебни дни, в които учениците работят в екип, търсят и изследват информация, създават информационни табла, пеят песни, репетират театрални сценки и се усмихват широко.

Заключителният етап на проектната работа е едно тържество, което се провежда в последния учебен ден преди Коледната ваканция и се явява кулминация за десетките деца, които очакват празничните дни с нетърпение. Но как да стигнем до там?

Първи етап – Подготовка

 1. Въведение. В тази стъпка е добре да се разкаже за проекта – какви са целите на проекта, колко време ще продължи и какви са очакваните резултати.
 2. Оценка на ресурсите. Чрез дискусия всички ученици откриват какви ресурси ще са им необходими за проекта.
 3. Формиране на екипи. Г-жа Фотева сама групира учениците, като взема предвид силните и слабите страни на всяко дете от класа си. Използвайки тази стратегия, тя цели да формира балансирани екипи, в които учениците ще си помагат, ще се предизвикват да покажат най-доброто от себе си и ще постигнат заедно високи резултати.

Коледа и Нова година в Европа - проектно базирано обучение

Снимка 1. Всеки отбор тегли билет с тема и насочващи въпроси

Екипите са четири, всеки съдържа по шест ученика и специална задача:

 • Първият отбор има за задача да представи коледните символи – празничен венец, свещи и елха.
 • Вторият отбор изследва традициите в различни европейски държави. Тяхната задача е с по три изречения да разкажат нещо специфично за празника в другите страни.
 • Третият отбор разкрива кои са помощниците на Дядо Коледа – елфи, джуджета и “цялата му свита”. Допълнителните задачи са да представят добрия старец на различни езици и да пожелаят “Весела Коледа” – отново на различни езици.
 • Четвъртият отбор се грижи за доброто настроение на всички с коледни песни и пиеси. 
 1. Роли в екипа. Основната роля във всеки екип е тази на лидера. Именно той тегли билет със задачите за отбора. Останалите роли се разпределят доброволно между учениците; те не са фиксирани, децата сами ги определят – кой ще рисува, кой ще оцветява, кой ще пише и кой ще изготви плаката на отбора.
 2. Екипно планиране. Във всеки екип се провеждат вътрешни дискусии за затвърждаване на задачите, на ролите и за изготвяне на график за работа.
 3. Последната стъпка от подготвителния етап е изработване на общ план по учебния проект със срокове. Всеки лидер на екип презентира устно пред класа разпределянето на задачите вътре в екипа и графика, по който ще работят, а накрая се изготвя общ плакат с финалните срокове и датата на тържеството.
Коледа и Нова година в Европа - проектно базирано обучениеСнимка 2. Плакат на отбор четвъртокласници на тема “Коледна трапеза и късметчета”

Втори етап – Действие

 1. Материали. Първата стъпка е да се изготвят различни продукти – постери, плакат за тържеството и покани за родители, учители и ученици от други класове.
 2. Проучвания в интернет. В тази стъпка всеки екип разучава своята тема, открива необходимата му информация, за да изпълни успешно задачите.
 3. Работа по сценарий. Всеки ученик разучава своя сценарий – думите, които ще каже по време на тържеството.
 4. Екипни дискусии. Ежедневно учениците обсъждат на екипно ниво своите постижения до момента, а лидерите споделят на ниво клас.
Коледа и Нова година в Европа - проектно базирано обучениеСнимка 3. Един от отборите

Трети етап – Тържество 

 1. Подготовка непосредствено преди тържеството. Основните дейности тук са организационни – подредба на постерите в актовата зала на училището, определяне на реда и последователността на изявите на децата на сцената.
 2. Провеждане на тържеството. По време на празника всеки екип представя своята работа – презентират се коледните символи, пеят се песни, изиграват се сценки и се разказва какви са спецификите на празнуване в другите европейски държави.

Децата разказват как в Швеция елхата се украсява от бащата, а не от цялото семейството, както е при нас. В Англия хората се гощават със супа от костенурки, а в Италия вещицата Дефана обикаля с Дядо Коледа и оставя камъчета и въглени в чорапчетата на непослушните деца.

Коледа и Нова година в Европа - проектно базирано обучениеСнимка 4. Плакат на тема “Коледни традиции и песни”

От сцената се чуват български коледни песни и емблематичната “We wish you a Merry Christmas”. Театралната част представя кратка Коледарска пиеса, която показва характерни за страната ни традиции, правят се коледарски наричания и се пеят коледарски песни.

Всеки участник в празненството получава Грамота за участие, тъй като г-жа Фотева вярва, че всяко усилие трябва да бъде оценено. Тя разказва развълнувано: “Едно момиченце от класа дойде при мен и ми каза: Толкова съм щастлива, госпожо! Това е първата грамота, която получавам”!

 1. Оценка и обратна връзка. Всеки ученик получава оценка по трите предмета, обхванати от проекта – музика, изобразително изкуство и човекът и обществото. Милена Фотева насърчава децата с обратна връзка, като набляга на силните им страни, техните успехи, но и все пак дава насоки какво биха могли да направят по-добре следващия път.
 2. Финал. Скоро след тържеството г-жа Фотева провежда рефлексия с класа върху следните въпроси:
 • Какво бе за мен проектът?
 • Какво получих от проекта?
 • Какво дадох на проекта?
 • Доколко съм удовлетворен?
 • Какво запомних от проекта?

Защо да опитаме?

Всяко нещо, което носи усмивки на лицата на децата, си заслужава да бъде опитано, а проектно-базираното обучение “Коледа и Нова година в Европа” предоставя именно това по време на всеки от етапите. 

Но освен да се усмихват, учениците развиват много умения, докато творят – работа в екип, краснопис, презентационни и организационни умения. 

“Някои деца се страхуваха да излязат пред публика, но преодоляха този страх и се справиха отлично. Други деца се стараеха безкрайно много да пишат красиво по постерите – късаха листи и започваха отначало. Ако аз им бях казала просто да го препишат по-красиво, нямаше да го направят. Трети работеха дори със своите неприятели, за да се представи успешно класът!”, спомня си Милена Фотева.

Снимка 5. Плакат, изработен по проекта, разказващ за свитата на Дядо Коледа

https://drive.google.com/file/d/1OfLvpqt4SN5cvLaRwIo-aBw3W1Yq778e/view?usp=sharing

Паралелно с усмивките и уменията, върви и предметното знание – по човекът и обществото, технологии и предприемачество и български език и литература. Проектът е подходящ за предколедните дни, в които всички сме в еуфория – под тази форма уроците се научават неусетно – упражняват се граматически и пунктуационни правила, научават се основни факти за традициите на Коледа и Нова година, а творчеството и песните създават приповдигната атмосфера в класната стая.

За какво да внимаваме?

Едно от затрудненията, които може да се появи на пътя ни, е работата в екип. За да се избегнат кавги в отборите, слабо представяне и изтъкване на “силни” и “слаби” членове в екипа, Милена Фотева насърчава учителят да групира учениците си като вземе предвид силните страни на всеки ученик, както и неговите зони за развитие. Въпреки всички усилия, ще се появят скандали – тогава се включете в потушаването им – покажете на децата как да подхождат търпеливо, адресирайте неприемливо поведение и демонстрирайте учтиво поведение.

За да се запази трепетното очакване на тържеството, е добре работата на отделните екипи да остане тайна за класа. Нека знаят посоката, но съдържанието да бъде “мистериозно”. По този начин участниците, заедно с публиката, ще се насладят на представянето на четвъртокласниците. Г-жа Фотева споделя: “Дори репетирахме отделно – аз бях с всеки екип, но те не знаеха какво ще представят останалите! Искахме да е изненада – всеки си имаше тайно шкафче, шептяха и пазеха тайна”.

Работейки в “пълна мистерия”, е важно учителят да следи внимателно работата на отборите. От една страна, за да коригира грешки, да следи за достоверна информация и да дава насоки при затруднение, но от друга страна – да избегне повтаряща се и подобна информация.

За да бъдат успешни учениците ни, е важно да им дадем конкретни инструкции и насоки за работа. Нека всяка тема да има разписани подтеми, които да водят децата към успех и да ги подкрепят, ако се затруднят. 

Не на последно място, ако искаме да влезем във времето и да създадем добро темпо на работа, е добре да поставим разумни срокове, които да адресираме редовно. “Това ще помогне на учениците да се научат сами да си правят график”, разказва г-жа Фотева. За да се справят с това предизвикателство, учителката и класът изработват мотивиращ плакат, който визуализира всички крайни срокове и деня на тържеството, по време на което четвъртокласниците ще разкажат на гостите си за “Коледа и Нова година в Европа”!

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Коледа и Нова година в Европа - проектно базирано обучениеНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Разделяне по групи чрез влизане в роля
Работа в екип

Разделяне по групи чрез влизане в роля

Предварително разпишете ролите, в които трябва да влязат учениците по време на часа, като имате предвид учебното съдържание. Ролите могат да бъдат групови и индивидуални.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали