Капани за сънища… или как индианците ни завещават да бъдем добри

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Индиец или индианец? Това е въпросът, който затруднява шестокласниците на г-жа Ваня Иванова от ОУ “Васил Левски” – гр. Кнежа в урока за паронимите. Учителката се вдъхновява за проектно базираното обучение (ПБО), което не само да даде отговор на “загадката”, но и да разкрие една от свещените тайни на мъдрите индианци – как да бъдем добри. Шестокласниците смело се впускат в географското приключение из мистичната култура на индианците.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

“Стъпките за работа по проекта преминават през няколко акцента. Изработването на капан за сънища е централната активност – учениците прилагат уменията си в практически сценарии, като създават финален продукт. Друга активност е “Кое животно е тотем на твоето име” – интерактивна и забавна игра, стимулираща учениците да разгледат индивидуалната си идентичност пречупена през индианската култура. В нея чрез математическо изчисление на буквите от своето име, те намират тотемното си животно. Предоставя се възможност за идентифициране на важни качества на характера, а връзката с животните в случая е препратката за отношението към околната среда. В проекта е включено и изучаването на индианска притча като източник на въпроси за размисъл. Мъдрото повествование на племето чероки задълбочава разбирането за индианската култура и акцентира върху моралните аспекти на живота и света около нас. По време на проекта “Капан за сънища…  или на как индианците ни завещават да сме добри” учениците се включват в реални дейности, които улесняват развитието на умения за решаване на проблеми, сътрудничество, творчество и критично мислене”, обобщава г-жа Иванова.

В следващите редове ви споделяме конкретните стъпки, които тя следва, за да приложи добрата практика в своята класна стая.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Ангажиране и разпределяне на задачите

Г-жа Иванова запознава учениците със структурата на проекта и основните дейности, които е предвидила. Класовете се разделят в екипи по 4 души, като учителката насочва учениците към различните групи спрямо техните интересите. Всяка група има специално име и отговорности: екип “Следотърсачи” открива и записва имена на индиански племена и техните местообитания, екип “Разказвачи” описва или представя чрез постери характерни особености от бита и културата на различни племена, екип “Ловци на сънища” изследва и представя символиката на капана за сънища и проучва какво е необходимо за изработката му, екип “Защитници на природата” обобщава защо индианските имена и начина им на живот са израз на преклонение пред природата, а екип “Индиански мъдреци” открива и прочита индиански притчи, след които избира и представя една от тях. Всеки клас си избира и вожд – той трябва да е най-обединяващият, активен и ученолюбив ученик, който ще следи за подготовката и работата по проектната дейност.

Специалната критериална матрица, която г-жа Иванова изготвя за оценяване на груповата и самостоятелната работа по проекта, също е предварително представена на учениците.

Изследване 

Учениците самостоятелно извършват проучване по съответните теми по екипи. На разположение имат 1 седмица. “Тъй като часовете по география и икономика са малко, използвахме следобедните часове по занимания по интереси. Посещавах групите, за да наблюдавам учениците и да ги насочвам”, разказва г-жа Иванова.

Изпълнение 

Учениците се събират по екипи и обобщават информацията. Систематизират я и подготвят своето представяне. Племенният вожд проследява дали екипите са изпълнили задачите си според инструкциите и дали работата им отговаря на критериите за отлично представяне. Учениците репетират своите представяния. Екип “Ловци на сънища” подготвя необходимите материали за изработването на капана за сънища. 

Представяне 

Екипите представят работата си в часовете по география и икономика: “Сами изрисуваха лицата си с бои за храна. Всеки екип запозна съучениците си със своята тема с помощта на постери, презентации и рисунки в рамките на 3 минути”, разказва г-жа Иванова. През цялото време учителката използва своя презентация като опора за плавно преминаване към следващите стъпки. 

Капани за сънища… или как индианците ни завещават да бъдем добри

След представянето на групите всеки ученик получава работен лист. Шестокласниците трябва да запишат тотема на своето име, откривайки общи черти с животното, което символът представлява. Включена е и задача за четене с разбиране – притча, от която децата трябва да изведат три съвета за добрина. В края на часа всеки шестокласник изработва свой капан за сънища от природни материали.

Капани за сънища… или как индианците ни завещават да бъдем добри

Рефлексия 

Жури от учители по информационни технологии, изобразително изкуство и история и цивилизации оценява работата на екипите и изработените капани за сънища по предварително представени пред учениците критерии. Шестокласниците получават обратна връзка и имат възможност да споделят къде са срещнали затруднения. “Сами стигнаха до извода как всеки от нас може да бъде по-добър, хранейки добрия вълк от притчата и как индианците са пример за природосъобразен начин на живот”, споделя г-жа Иванова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

Г-жа Иванова забелязва засилен интерес към учебния материал от страна на учениците и висока ангажираност в часовете. В края на проекта шестокласниците разбират по-ясно индианската култура, развиват социалните си умения чрез обсъждания и сътрудничество, проявяват творчество. “Най-важното е, че учениците се научиха на добро. За това помогна индианската притча и изработката на капана за сънища. Нашата цел е да ги учим на добрини – да бъдат толерантни и широкоскроени”, допълва г-жа Иванова

Урокът може да се адаптира за изучаване на разнообразието различни култури по света. Ако се акцентира върху различни аспекти на културата – театър, живопис, скулптура и ръчни занаяти, в часовете по изобразително изкуство учениците могат да създадат свои собствени проекти, вдъхновени от традициите на различните народи. “Планирам … в края на курса на обучението по география в 6. клас направим сравнителен анализ между индианската култура и културите на други етнически групи от изучените континенти. Това ще включва откриване на сходства и разлики в традициите, обичаите и отношението към природата. Според мен практиката е приложима в друг контекст и с различни групи ученици, защото учи децата да уважават различията, да бъдат отговорни към другите и да допринасят за опазване на нашия общ дом – планетата Земя”, споделя г-жа Иванова.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали