Игри на четене в клас? Ето защо и как

Тази статия е разработена от Книговище онлайн игра на четене с разбиране за деца до 14 г., в която печелиш монетки, скъпоценни камъни и читателски нива с правилните отговори на въпроси по детски новини, книги и читанки.

Едно от най-големите предизвикателства пред учителите е да убедят учениците си не просто да четат, а да четат внимателно. Това не е лека задача, защото децата прекарват ежедневно твърде много време на различни електронни устройства и то от все по-ранна възраст. И за да са „в крак с огромния поток от често фрагментирана информация, обикновено я преглеждат механично. В допълнение, повечето деца използват технологиите основно за развлечение, а те предлагат и безкрайно интересни възможности за учене. Това показва Националното представително изследване „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“ от 2016 г. 

Ако устройствата предлагат безкрайно забавление – предимно в кратък видео формат – как да запалим децата по книгите и да им покажем ползите от четенето в дълбочина?

Ето 5 начина да пoдобрим четенето с разбиране и причините те да работят. Те са извлечени от опита на учителите, които ползватКниговище, както и от различни проучвания за четенето. 

 1. Състезанията превръщат книгите в нещо готино в очите на децата

Според обратната връзка на стотици учители в „Книговище“, състезанията по четене с разбиране между съученици и приятели върши чудеса. Една от причините е, че децата имат пред себе си конкретната цел и знаят премеждията, през които трябва да преминат. Когато виждат ясно стъпките по пътя към успеха, мотивацията им се повишава, защото успехът е обозрим. Накратко, самият ПРОЦЕС на състезание е добър мотиватор.

Другата причина състезанията да работят е, че те дават възможност на децата да се почувстват като ГЕРОИ. Това твърдят изследователите от Института за състезателни науки в САЩ. Според тях децата имат нужда да се стремят да подражават на някого, а победителите в едно състезание се превръщат именно в такива модели за подражание. А полето на съревнование се превръща в нещо готино и интересно.  

Така че, драги учители, организирайте редовно състезания по четене и очертавайте пред децата конкретните стъпки по пътя към успеха: например да прочетат Х на брой страници и да получат поне 80 % верни отговори на въпросите по прочетеното.

Повече за ползата от състезанията в учебния процес можете да прочетете тук.

 1. Игрите на четене задържат задълго интереса на децата

Защо? Краткият отговор е: защото Мери Попинз в крайна сметка е права:

„Във всяка работа една

скрит е елементът на игра.

Открий играта ти и – хоп  – 

работата се превръща във забава.“

А ето и академичния отговор: според статия на Делуин Шубърт в Elementary English, добрият ефект на игрите за четене в начално училище може да се обясни с това, че:

 • Носят усещане за удовлетворение от общуването с другите. Именно общуването в рамките на една отборна игра мотивира децата в най-голяма степен при игровия подход на учене.
 • Ако добавим и елемента на изненада и очакване, лесно ще разберем защо игрите на четене стимулират интереса и задържат вниманието на децата.

 

Ето и съветите на Шуберт при избор на игри. Те са писани през 1959 г., но са напълно приложими и днес, когато на пазара ще намерите настолни, онлайн, учебни и т.н. игри на четене:

 • Изберете игри за развиването на конкретни умения. Например игри, създадени специално, за да развиват умението за четене с разбиране или пренасяне на думи на нов ред
 •  Кажете на децата точно кое умение развиват с играта, за да знаят, че играта не е самоцел, а средство за постигане нещо конкретно.
 • Не използвайте игри, които изискват прекалено много напътствия от ваша страна. Правилата трябва да са кратки и ясни за децата.
 •  Доколкото е възможно, дайте възможност на децата да участват в измислянето, организацията или структурирането на игрите.
 •  Купувайте игри само, ако би било твърде сложно и времеемко да ги създавате сами.
 • Използвайте игри от издръжлив материал, които ще се запазят и след като са били обект на дълга и ожесточена експлоатация.
 • Изберете игри, които култивират желанието на децата сами да си поставят цели, а не да разчитат непременно на динамиката на груповото състезание.
 •  Изберете игри, които децата могат да играят и вкъщи с родителите си, братята и сестрите си.
 •  Не се колебайте да променяте играта, ако децата открият нови и по-интересни начини да я играят.
 • Никога не играйте твърде дълго. По-добре е да преустановите играта, докато децата се молят за още, отколкото да оставите децата да й се наситят и да им доскучае.
 1. Игрите с въпроси и отговори (куизовете) помагат на децата да се справят със стреса преди истински изпит

Независимо с коя дума изберем да наричаме забавните игри с въпроси и отговори – руската „викторина“, английската „куиз“ или българската „въпросник“ – те са едновременно забавни и полезни за децата. Една от причините е, че правилните отговори носят незабавно удовлетворение. Ако детето отговори вярно, то е по-склонно да предизвиква себе си и да вярва в своите умения. 

Освен това честото решаване на въпросници под формата на игра помага на децата да свикнат с този тип препитване и да се справят със стреса преди реален изпит. Основното предимство на игровия подход е, че децата могат сами да проверят какво знаят, без някой да ги критикува за грешен отговор.

Повече за ползите от въпросниците игри можете да прочетете в тази статия. 

 1. Съвместното решаване на въпросници стимулира оживените дискусии и самостоятелното учене

Според статия на американските учители по литература Тимъти Куин и Тод Екерсън в The English Journal въпросниците са добър начин да мотивираме децата да четат. Няма особено значение какъв тип въпросник използвате. Той може да е: 1) със затворени отговори; 2) с опция за отговор вярно/ грешно на дадено твърдение; 3) с празно поле за попълване на отговор в свободен текст.

Оценяването на знанията чрез тест обаче често среща съпротива. Но нещата се променят коренно, ако учениците решават теста заедно. Така дори непрочелите урока слушат и задават въпроси, а прочелите го обясняват и се аргументират. Ползата е взаимна. 

Ето как Куин открил това:

След като прилежно приготвил тест по литература, на следващия ден Куин срещнал обичайното негодуване: „Г-н Куин, наистина ли трябва да го попълваме и този тест? Той колко влияе на оценката? Не може ли да го отложим?“ Куин се видял в чудо и казал: „Вижте какво, защо просто не го решите заедно, а аз ще ви дам една и съща оценка?“

Качеството на дискусията, която последвала, го изненадала. Докато учениците търсели консенсус за това кой е верният отговор, те спорели, цитирали текста и правели логични заключения. 

Да, вместо предвидените 10 минути, тестът отнел почти целия 40-минутен час, но пък дискусията била оживена и се случила БЕЗ учителска намеса и излишни усилия.

Накратко, класът сам открил това, което учителят планирал да преподаде. Почти всички важни теми възникнали от само себе си по време на дискусията.

Според Куин, съвместното решаване на въпросници предлага поне 5 предимства:

–         Повишава мотивацията на учениците да четат внимателно

–         Позволява на учителя да даде обратна връзка веднага

–         Спестява време на учителя за оценяване на домашни

–         Подобрява качеството на дискусиите в клас

–         Подобрява екипната работа

Заключенията на Куин се потвърждават и от проучване, проведено през 2019 г. върху две групи ученици. Едната група попълвала тестове в екип, а другата – индивидуално. Учениците, решавали тестове заедно, запазили своите добри резултати до края на срока. А тези, които работили сами, имали спад в оценките. Причината за това е следната: когато въпросниците се решават в малки групи, групите често използват метода „мозъчна атака“ (brainstorming), за да стигнат до правилните отговори и да си помагат. Ценното в тези моменти са именно дискусиите. Благодарение на тях учениците затвърждават знанията си.

 1. Честото тестване подобрява усвояването на знания и повишава оценките

Докато решават въпросник, децата си спомнят какво знаят. Като форма на преговор това е много по-ефективно от препрочитането на материала, защото са много по-активни онези части на мозъка ни, които отговарят за затвърждаването на знанията и за генерирането на „преки пътища“, които ни помагат по-лесно да си спомним какво знаем и да го приложим. Според когнитивните психолози самото припомняне на информацията води до учене. Ползите от това са налице дори когато нямаме обратна връзка за това как сме се справили.

Честото решаване на въпросници освен това подобрява финалните оценки на децата, макар и много от нас да го свързват с излишен стрес. Ефектът е налице дори, когато въпросникът не е под формата на игра. Това сочат резултатите от редица проучвания. Причината е възможността децата по-често да получават обратна връзка за представянето си през целия срок, а не да се подготвят само преди изпит. Това е съвсем логично – когато очакваш тест, обръщаш много по-голямо внимание на детайлите.

Ако търсите още конкретни идеи за работа в клас за насърчаването на четенето, гражданската и медийна грамотност, свалете наръчниците на Книговище.

Искате ли да знаете повече? Вижте нашите източници:

Кънчев, П., Георгиев, Е., Хайдиняк, М. и Апостолов, Г., 2016. Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца? Национално представително изследване „Децата на България онлайн“. Център за безопасен интернет.

Куин, Т., & Екерсън, T. (2010). Да мотивираме учениците да четат като решават въпросници заедно. The English Journal, 100 (1), 89–91.  

Нюберт, Дж. (2016). Редефиниране на състезанието в образованието. Институт за състезателни науки.

Улф, М., 2020. Онлайн обучението ще промени мозъка на децата ни. Готови ли сме за това? The Guardian.

Шуберт, Д. Г., 1959. Игри на четене: защо, как и кога. Elementary English, 36(6), 422–423.

 

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали