Красотата на математиката и как вашите ученици да я видят

Поканете учениците да открият пресечната точка между математиката и изкуството с този проект

Когато бях 6. клас, в училище имаше повече желаещи да ходят на математически състезания, отколкото имаше квоти. Учителите организираха квалификации и един път трябваше четирима да се борим за две останали места. Дадоха ни специална задача и всички достигнахме до верния отговор, но пак не се класирах. Думите на учителката са запечатани в съзнанието ми и досега: “В математиката е важен отговорът, но също и елегантността на решението”.

През 1485 г. Леон Батиста Алберти измисля термина “Concinnitas”: елегантно и изкусно съчетаване на няколко неща; красота на стила; хармония на числата и пропорциите. Над пет века по-късно, през 2014 г., под същото име се появява изложба с 10 красиви уравнения в математиката. През следващите години изложбата обикаля световните галерии за изкуство. Тя е и вдъхновението за ученически проект, приложим за всеки клас и ниво, за който ще ви разкажа тук.

Всички знаят колко полезна е математиката. Дори учениците, които питат “Ама това за какво ми е?”, кимат с глава, когато учителят им каже, че математиката е навсякъде – в инженерството, астрономията, медицината, бизнеса, архитектурата или социологията. Но не всички са запознати с естетиката, която можем да открием в тази неподлежаща на интерпретации наука.

Красотата на математиката и как вашите ученици да я видят

А защо е така? Защо учениците рядко виждат математиката като изкуство, превъплътено в цифри и знаци? Смея да твърдя, че е така,  защото в училище я представяме като поредица от правила и процедури, които не позволяват никакви отклонения или креативност. И това, въпреки че най-големите математици в историята са също толкова креативни и брилянтни, колкото и най-великите художници, а техните теореми – красиви колкото и най-великолепните картини.

Проектът “Моето любимо уравнение” е наглед лесна задача. От учениците се изисква да изберат математическо уравнение, теорема, доказателство или подход и да го обяснят чрез видео, в което определят и причините, поради които мислят, че е красиво. За оценяването ви съветвам да използвате бинарна критериална матрица: без точки, като за всеки критерий има само две възможности – да или не. Нека учениците се самооценят, а после да си дадат обратна връзка в малки групи. Проектът е приложим за ученици от прогимназията и гимназията, както по математика, така и по физика, като избраните уравнения естествено ще отговарят на изученото от тях досега.

Ползите от този проект са, че учениците разглеждат математиката в дълбочина, но и отстрани. Вместо да са вглъбени в решаването на задачи чрез алгоритмично прилагане на правила, те изследват елегантността на математиката по начин, който ги предизвиква да мечтаят и да ѝ се възхищават. А така ще я заобичат!

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Приобщаващо образование

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност

През последните години все по-често говорим за ефективно включване и приобщаване на всички деца в нашата образователна система. Все повече се стремим да променяме средата

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали