Prepodavame.bg

Красотата на математиката и как вашите ученици да я видят

Поканете учениците да открият пресечната точка между математиката и изкуството с този проект

Когато бях 6. клас, в училище имаше повече желаещи да ходят на математически състезания, отколкото имаше квоти. Учителите организираха квалификации и един път трябваше четирима да се борим за две останали места. Дадоха ни специална задача и всички достигнахме до верния отговор, но пак не се класирах. Думите на учителката са запечатани в съзнанието ми и досега: “В математиката е важен отговорът, но също и елегантността на решението”.

През 1485 г. Леон Батиста Алберти измисля термина “Concinnitas”: елегантно и изкусно съчетаване на няколко неща; красота на стила; хармония на числата и пропорциите. Над пет века по-късно, през 2014 г., под същото име се появява изложба с 10 красиви уравнения в математиката. През следващите години изложбата обикаля световните галерии за изкуство. Тя е и вдъхновението за ученически проект, приложим за всеки клас и ниво, за който ще ви разкажа тук.

Всички знаят колко полезна е математиката. Дори учениците, които питат “Ама това за какво ми е?”, кимат с глава, когато учителят им каже, че математиката е навсякъде – в инженерството, астрономията, медицината, бизнеса, архитектурата или социологията. Но не всички са запознати с естетиката, която можем да открием в тази неподлежаща на интерпретации наука.

Красотата на математиката и как вашите ученици да я видят

А защо е така? Защо учениците рядко виждат математиката като изкуство, превъплътено в цифри и знаци? Смея да твърдя, че е така,  защото в училище я представяме като поредица от правила и процедури, които не позволяват никакви отклонения или креативност. И това, въпреки че най-големите математици в историята са също толкова креативни и брилянтни, колкото и най-великите художници, а техните теореми – красиви колкото и най-великолепните картини.

Проектът “Моето любимо уравнение” е наглед лесна задача. От учениците се изисква да изберат математическо уравнение, теорема, доказателство или подход и да го обяснят чрез видео, в което определят и причините, поради които мислят, че е красиво. За оценяването ви съветвам да използвате бинарна критериална матрица: без точки, като за всеки критерий има само две възможности – да или не. Нека учениците се самооценят, а после да си дадат обратна връзка в малки групи. Проектът е приложим за ученици от прогимназията и гимназията, както по математика, така и по физика, като избраните уравнения естествено ще отговарят на изученото от тях досега.

Ползите от този проект са, че учениците разглеждат математиката в дълбочина, но и отстрани. Вместо да са вглъбени в решаването на задачи чрез алгоритмично прилагане на правила, те изследват елегантността на математиката по начин, който ги предизвиква да мечтаят и да ѝ се възхищават. А така ще я заобичат!

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.