Формиращо оценяване

Обобщение от обучението

Разлика между Сумативно оценяване и Формиращо оценяване

Сумативно оценяване Оценяване НА наученото Формиращо оценяване Оценяване В и ЗА ученето
Защо?
Установява, констатира постигането на очакваните резултати
Предоставя информация на ученици и учители къде се намират учениците спрямо крайната цел.
Какъв е резултатът?
Оценка
Информираност
Кога?
В края на темата, раздела, срока, годината
Случва се постоянно, ежедневно в хода на преподаването;
Как?
Контролни работи / тестове;
Класни работи /по график/;
Писмени изпитвания;
Финален продукт/проект;
НВО, ДЗИ;
Кратки въпроси / куизове;
Самооценка по критерии;
Рефлексии,
Дневници на напредъка;
ОВ на учениците един към друг;
Активности по време на часа

Какво е Формиращо оценяване?

Примери може да видите във видеото:

Как правя качествено Формиращо оценяване? 

Като говорим за качествено ФрО – говорим за последващо действие – както за учителя, така и за учениците, да има смисъл и полза от дадена дейност.

 • Ясна цел на урока и какво искаме да проверим
 • Отделяме достатъчно време и НЕ препускаме през 5 различни стратегии за 40 минути;
 • Учениците да се замислят – Правим “разбор” на активността;
 • Учителя да коригира:

Преди ФрО-то: Какво очаквам да разбера и да чуя? 

По време на ФрО-то: Водим записки, за да проследяваме. Не продължаваме без да чуем/прочетем различни отговори на учениците.

След ФрО-то: Какво правя с получената информация? Как реагирам? Предприемаме следващи стъпки на база анализ. Не пишем оценки на всичко, което учениците казват като отговори;

Какви решения мога да взимам на база Формиращо оценяване?

Тук ще видите 9 примерни стратегии. Списъкът не е изчерпателен: 

 • Обяснявам отново в рамките на часа;
 • Каня ученик/ци на консултация;
 • Подсигурявам час/ове за упражнение;
 • Давам допълнителна домашна работа;
 • Групирам учениците по различен начин;
 • Давам бонус/по-трудни задачи;
 • Пропускам тема ИЛИ се връщам към изминала;
 • Отделям време за рефлексия с ученици и поставяне на цели за наваксване;
 • Давам устна / писмена обратна връзка;

Цели за формиращо оценяване в различни моменти от часа

В началото на часа:
По време на часа:
В края на часа:
Информация за усвоено от предишен час;
Преход към нов урок и фокусиране на вниманието;
Проверка на знанията за текущия учебен час – диагностика;
Лично мнение, интереси, нагласа на учениците за предстоящото;
Информация за разбиране на нов материал и начин на учене;
Възможност за поправяне на неразбиранията;
Начин да приложат наученото/ да го свържат със своите разбирания;
Възможност за сътрудничество и учене един от друг;
Обща информация за ниво на разбиране на учениците от урока;
Информация за индивидуални въпроси, нужди и притеснения;
Чувство за завършеност на часа; Яснота за следващи стъпки;

Стратегии за формиращо оценяване

Име и група Кога и за какво е подходяща? Как да я проведем?
3-2-1

3 (идеи/факта)
2 (въпроса/трудности)
1 (асоциация/пример)

Подходяща за ученици от 2-12 клас.
- В началото на часа - ориентира ни какво знаят и искат да знаят;
- По време на час - с текстове, нова информация (помага на учениците да структурират разбирането си;
- В края на часа - дава информация за разбирането на всеки;
ЗИН таблица

Какво знам - какво ме чуди/искам да знам - какво научих?

Подходяща за ученици от 1-12 клас.
- В началото на часа - ориентира ни какво знаят и искат да знаят (първите два въпроса);
- В края на часа - дава информация какво е научил всеки;
„DO NOW” / „Направи сега” / 5 минутка

Подходяща за ученици от 1-12 клас.
- В началото на часа по предишния урок - проверяваме усвоеното и запомнено;
- Ориентира ни какво да повторим / преговорим/обясним отново;
Влизайки в класната стая, учениците виждат задача/инструкция на дъската. Използват времето докато се събират да я решат.
Може да бъде:
- КУИЗ - Kahoot, Quizizz. Plickers (за Пликърс не е необходимо учениците да имат устройства)
- На лист / формуляр;
Пъзел

В групи учениците “сглобяват” цялата картинка

Подходяща за ученици от 4-12 клас.
По време на часа:
- фокусираме учениците и ги караме да мислят по темата;
- Развиване на умения за сътрудничество;
- Работа с текстове - извеждане на ключови идеи;
- Представяне на информация;
АСОЦИАЦИИ

Цитат, нови термини, по снимка/картинка

Подходяща за ученици от 1-12 клас.
В началото на часа:
- фокусираме учениците и ги караме да мислят по темата; - Проверяваме нагласата към темата;
- За абстрактни теми (напр. Любов, война);
- Могат да аргументират мисленето си;
- В тетрадка - дума, рисунка;
- На бяла дъска или Plickers
- Индивидуално за всеки ученик
- Примерна стратегия тук (https://prepodavame.bg/tsvyat-simvol-kartinka/)
Помисли - Обсъди - Сподели

Подходяща за ученици от 1-12 клас.
В началото на часа - фокусираме учениците и ги караме да мислят по темата;
Споделянето и обобщаването подпомага запомнянето;
По конкретен въпрос или по ключова дума/и;

По време на часа - обсъждат текст, нова информация, разказват със свои думи;

В края на часа - обобщават темата/ новото знание;
Разходка из галерията

Подходяща за ученици от 3-12 клас.
В началото на часа - снимки/плакати с термини/литературни произведения - учениците пишат какво знаят, синоними, определения;

По време и в края на часа- представяне на изготвени продукти, останалите оставят коментари/обратна връзка;
Разходка между чиновете;
Подготвяме по стените предварително и раздаваме лепкащи листчета;
PADLET
Power Point - всеки ученик пише на отделен и останалите коментират;
Изходен билет

Подходяща за ученици от 2-12 клас.
В края на часа- 3-4 минути по целта на урока, по дейностите в урока;
Учениците записват своята интерпретация на основната идея, предадена в урока; решават задача, използвайки новите знания и т.н.
Листчета на края на часа - преписват от дъската / раздаваме;
Тетрадка за изходни билети;
Формуляр / имейл;
Мисловна карта

Подходяща за ученици от 1-12 клас.
В началото на часа - записват темата в средата на лист;
По време на часа - спираме за допълване на картата в ключови моменти;
В края на часа - довършват и предават; 5 минути за съставяне и предаване;
Знаци (светофар, палци, емотикони)

Подходяща за ученици от 1-6 клас.
В края на часа - въпрос/и по целите на урока (вярно/невярно);
По време на часа - спираме в ключови моменти, задаваме въпроси и учениците показват;
Всеки ученик има личен светофар;
Палци нагоре / надолу;
1-5 пръста;

За онлайн:
- Емотикони в чата;
- Реакции в ZOOM;
ДРУГИ СТРАТЕГИИ
Стратегии за начало на часа ще намерите тук (https://prepodavame.bg/strategii-za-nachalo-na-chasa/)

Стратегии по време на часа ще намерите тук (https://prepodavame.bg/strategii-za-izsledvane/) и тук (https://prepodavame.bg/etap-prilozhenie/).

Стратегии в края на часа ще намерите тук (https://prepodavame.bg/etap-kray-na-chasa/).

Още: Списък с 60 техники за ФрО на Английски език тук (https://drive.google.com/file/d/0B0bYEmoVZWD6RHptcmRVdm5VSTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-1-6lXMx-GfOKo2kPu_AROg)