Полезни съвети за наблюдение на учебен час

Колко от вас са намирали време, в забързаното си ежедневие като учители, да посетят класна стая на свой колега? А колко от вас, докато са наблюдавали други часове, са си казвали: “Ей, това е страхотна идея! Ще я пробвам в моя час.” 

Преподаването е професия, в която човек учи непрекъснато. Един от начините учителите да трупат идеи за разнообразяване на уроците е като наблюдават часове на свои колеги. Понякога може да се окаже, че най-добрите идеи са били през цялото време под носа ви- в съседната класна стая. 

В тази статия ще ви споделим няколко съвета за наблюдение на учебен час и какви са ползите от това за вас и вашите ученици.

4 съвета за наблюдение на учебен час

Ето няколко полезни идеи за това какво да правите, докато наблюдавате урок на свой колега.

1. Уговорете се кога да направите посещението. 

Обсъдете с вашия колега кога е удобно да присъствате в негов час. Споделете какви са целите на посещението ви – например дали искате да наблюдавате преподаването на определен учебен материал, или конкретен клас, който е по-предизвикателен за вас и не успявате да “грабнете” интереса на учениците. 

Много е важно да уточните каква е причината за посещението и че не сте там, за да давате оценка на наблюдавания учител. 

2. Водете си записки по време на часа. 

Фокусирайте се върху учениците – какво правят, как се държат помежду си и с учителя, как се изказват? Колко ученици има в класа? 

Обърнете внимание на процеса на преподаване и учене – до каква степен учениците са ангажирани с учебни задачи, как учителят се стреми да осигурява качествено учене на своите ученици?

Наблюдавайте поведението на учителя – как създава подкрепяща учебна среда; как се изразява (използва ли позитивен език); какви очаквания има към работата на учениците?

Споделяме ви един примерен протокол за наблюдение на учебен час, който може да използвате (част 1). 

Полезни съвети за наблюдение на учебен час

Отбелязвайте си конкретни реплики и действия на учениците и учителя. Избягвайте да правите  заключения/обобщения тип “На учениците им е интересно”. Важно е записките да бъдат възможно най-изчерпателни. Опишете конкретно какво правят учениците, за да демонстират интерес. 

Например:

 •  двама ученици питат какво да правят, след като са готови със задачата; 
 •  при въпрос от учителя кой иска да каже отговора на задачата – 15 от 20 ученици вдигат ръка;
 •  във всяка от групите учениците обсъждат зададената тема.

Събирането на фактите по обективен начин, лишен от интерпретации и оценки, е ключово за по-нататъшния анализ на наблюдавания час.

 

Не забравяйте и някои важни норми, които трябва да имате предвид при наблюдение на урок:

 • Седнете тихо в края на класната стая и си водете бележки.
 • Като наблюдатели не се вклювайте в дейности в класната стая.
 • Не давайте оценка на видяното. 
 • Не нарушавайте работата на учителя и учениците по време на часа. 

3. Отделете си време за анализ след часа. 

Това е най-съществената стъпка от целия процес, защото дава възможност да осмислите видяното и да анализирате кои действия на учителя в най-голяма степен допринасят за успеха на учениците. 

Ако по време на наблюдението на урока у вас възникнат въпроси, не се колебайте да ги обсъдите със своя колега. За него също ще бъде полезно да получи обратна връзка.

За да ви помогнем да анализирате подробно кои действия на учителя подпомагат създаването на подкрепяща и завладяваща среда на учене, в която учениците са ангажирани и работят упорито, ви предлагаме да ползвате  част 2 от протокола.  

Полезни съвети за наблюдение на учебен час

Действията, представени в него, се основават на рамката “Седемте сили на ефективното преподаване”, за която ви разказахме в практическия наръчник за подобряване на ученето и преподаването

Опитайте се да опишете конкретни примери, които илюстрират (или не) изброените действия. Възможно е да нямате доказателства за някои от тях. Там, където имате такива – бъдете максимално конкретни.

Например:

Действие от рамката за ефективно преподаване: Учителят своевременно отговаря на въпроси/потребности на учениците, свързани с учебния процес (в рамките на урока или веднага след него). 

Конкретен пример/действие: Учителят дава допълнителни инструкции на учениците, които не са разбрали какво да правят; предоставя възможност да задават въпроси с процедура за вдигане на ръка. 

4. Обобщете впечатленията си и изведете до 3 идеи, които бихте приложили във вашия час. 

Препоръчваме ви да използвате част 3 от протокола, за да направете изводи за знанията и уменията на учениците (и на учителя), които сте наблюдавали. 

 1. Върнете се към записките си и попълнения протокол от наблюдавания час и опишете какво в учебната среда подпомага развиването на тези знания и умения; 
 2. Обобщете до 3 идеи (методи, думи и действия, стратегии), които са ви направили най-силно впечатление и искате да прилагате в своята работа;
 3. При всеки опит описвайте резултата – какво наблюдавате, какво е поведението на учителя, как реагират учениците.

Полезни съвети за наблюдение на учебен час

Защо да отделяте време за наблюдението на учебни часове?

Наблюдението на учебните часове може да бъде ценен инструмент за подобряване на преподаването и насърчаване на сътрудничеството в рамките на образователната общност.

Ето с какво може да ви бъде от полза наблюдението на учебни часове:

 • извличате най-доброто от опита на своите колеги и го прилагате в работата си;
 • увеличавате набора си от стратегии и техники на преподаване;
 • преценявате какво да промените или добавите в уроците си, така че учебната практика да бъде успешна и да постига целите на обучението;
 • правите реална самооценка на своята работа и набелязвате конкретни начини за подобряването ѝ;
 • мотивирате учениците да постигат по-високи резултати;
 • укрепвате чувството за общност в училищния екип;
 • усъвършенствате педагогическите си умения и повишавате професионалното си развитие.

И не забравяйте – нито един опит не работи от първия път. Нужно е доста постоянство и упоритост от ваша страна, за да може идеята да се превърне в добра практика. Успех! 

Тази статия и ресурсите към нея са създадени на база експертния опит на фондация “Заедно в час” в подкрепата и обучението на начинаещи учители през програма “Нов път в преподаването” от 2010 до 2013 г. 

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Flip е иновативна образователна платформа за асинхронни видео дискусии. Посредством Flip учениците споделят своите мнения, идеи и знания чрез кратки видео съобщения. С помощта на тази

Ефективно сътрудничество

Какво е професионална учеща общност(ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище?

Усещате ли понякога парадокса на учителската професия? Работата е едновременно удовлетворяваща и изтощителна. Учениците запълват класната стая и целия ви ден, енергията им е заразителна,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали