Критериална матрица за развиване на критично мислене в часовете по английски език

Г-н Йотов преподава по английски език в частно училище на ученици в прогимназиален етап. За работатата си с критериални матрици той споделя: „Трудно е да се изработи критериалната матрица – в началото не е адекватна, с времето отделните критерии се изясняват и за учител, и за ученици, обвързани са с усилията, които децата са положили, защото много често те не знаят защо се осъществява оценяването.”

Визитка на практиката

Име: “Аз мога и знам как”;

За кого е подходяща: Практиката се използва в 5. и 6. клас, но според автора е подходяща за ученици от 1. до 12. клас;

Времетраене: Регулярно през цялата учебна година;

Цели: 

  • Учениците самостоятелно посочват какво води до постигнатите от тях резултати; 
  • Учениците определят върху какво конкретно ще се фокусират, за да подобрят продукт/представяне;
  • Развива нагласа за постоянно учене и осъзнатост в посока действия/усилия  – резултат;

Необходими материали и предварителна подготовка: принтер, ламинатор и ламинираща хартия, Google Classroom

Към кого е насочена практиката? 

  • Към ученици, които не вярват в собствените си сили и че могат да постигнат по-високи резултати при комплексни и дългосрочни задания/проекти; 
  • Към ученици, които срещат трудности в напредването и собственото си развитие. Често учениците полагат допълнителни усилия, които не винаги носят очакваните резултати;
  • Към ученици, които разчитат на стари знания и успехи, които казват „аз това го знам и мога да го направя” .

Описание на практиката:

Авторът на практиката споделя, че тя е приложима за задания и проекти, които имат по-дългосрочен характер и са съставени от няколко елемента или етапа. 

  • Критериалната матрица може да се използва като междинна спирка, която да ни даде посока как да продължим. При представяне на проект например учениците се разделят в малки групи и се раздават критериалните матрици. Докато слушат представянето на проекта, децата отбелязват колко точки биха дали и защо по всеки от критериите. Осигурява им се достатъчно  време за дискусия вътре в групата. След това се обсъжда на ниво клас – коя от малките групи колко точки е дала и защо. Когато има разминавания в оценяването, се изисква демонстриране или обосновка. 
  • За домашна работа се поставя задача ученикът сам да оцени своята работа, като използва критериите под формата на матрица или чеклист. Ако матрицата е в Google Docs, може да оцветява кутийките, ако е принтирана – също има възможност за оцветяване на кутийката със съответния критерий. Разбира се, може да се използва и за оценяване по двойки. 
  • Третата употреба е свързана с обратната връзка на учителя за работата на учениците. Критериите се принтират и се ламинират. Учителят използва маркер/флумастер, за да отбелязва върху критериите. Записва и името на ученика и съответния резултат в точки или проценти. Прави снимка/сканира и след това изтрива с мокра кърпичка/гъба за дъска написаното и продължава със следващия ученик. 
  • Ако се провежда рефлексия в края на раздела, в зависимост от целта и фокуса, то критериалната матрица/чеклист може да се използва като опора за критерии и показатели.

Матрици, изработени от преподавателя:

Story Rubric

Opinion Essay Rubric

Защо да опитате тази практика във вашата класна стая?

“На мен лично ми е много по-лесно да оценявам, използвайки матрица. Много по-обективно е и ми помага да сведа измерването до конкретни показатели и да се фокусирам върху това какво е важно за края на раздела.”

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На нашия сайт prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Оценяване в края на часа чрез емотикони

Много често учениците изпитват силно притеснение, когато стане време за оценяване на домашни работи, проекти или при решаване на задачи в час. Това дори може

Проектно базирано обучение

Седмично предизвикателство

По време на обучението си в университета Петя Петрова-Павлова се вдъхновява от свой преподавател, който често дискутира със студентите дали постиженията на децата се оценяват

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали