“Икономика с приятели” – събитие, което кара учениците да мислят

Всеки учител е работил с поне едно дете, което просто се “пуска по течението”, не полага кой знае какви усилия и не използва пълния си потенциал в учебния процес.

Същото важи и за учителите  от Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски”. Директорът Жечка Георгиева и екипът ѝ са вдъхновени да развиват училището “в крак с времето”, но в ежедневието си често се сблъскват с ниска мотивация за учене, апатия и нежелание да се активира критично мислене от страна на някои ученици.

Креативността на г-жа Георгиева и нейните колеги обаче е неизчерпаема и те непрекъснато провокират мисленето на младежите по различни начини. Една от най-успешните им идеи е иновационният лагер “Икономика с приятели”, вдъхновен от Junior Achievement. 

ВИЗИТКА:

Име на практиката: Иновационен лагер “Икономика с приятели”

Цели: Да повиши мотивацията и критичното мислене на учениците

Подходяща е за: Гимназия и прогимназия, като обхваща около 25 до 30 участници 

Прилага се: В рамките на половин учебен ден

Необходими материали: Компютри, добра интернет връзка, казуси, награден фонд и грамоти

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА 

Иновационният лагер “Икономика с приятели” е събитие, наситено с емоции и мотивирани ученици. В продължение на 4 астрономически часа учениците разгръщат своите таланти и демонстрират пред жури своите силни страни и иновативни идеи.

Снимка 1. Участници в “Икономика с приятели”
Снимка 1. Участници в “Икономика с приятели”

 В резюме “Икономика с приятели” дава възможност на децата да работят в екип и с подкрепа на ментор, за да разрешат актуален проблем. След изтичане на определеното време отборите презентират пред журито и останалите участници своето решение. Накрая всички получават грамоти, а най-добре представилите се ученици – и награди.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Първата стъпка, разбира се, е планирането. Педагогическият екип обмисля няколко ключови въпроса: 

  • Казуси – казусите, по които работят учениците по време на активността, представляват актуални проблеми и теми, свързани с икономиката. През годините например са разгледани темите: “Как да спасим пчелите?”, “Какво ще направите с имот, които струва Х лева?”, “Финансова грамотност”, “Кръгова икономика” и “Социални иновации”;
  • Ментори – менторите на отборите подкрепят учениците в решението на проблемите, разисквани. Те не работят вместо учениците, а само ги насочват, подкрепят и насърчават с въпроси, ако младежите се затруднят в работата си.

Г-жа Георгиева има ясна визия менторите – те трябва да са успешни бивши възпитаници на гимназията или млади хора от региона, които са заети в бизнеса. След като открият точните хора, учителите се свързват с тях и се уговарят предварително за ангажимента им – в кой ден ще бъде събитието, колко ще продължи и каква е тяхната задача. 

Снимка 2. В “Икономика с приятели” учениците получават подкрепа от ментори
Снимка 2. В “Икономика с приятели” учениците получават подкрепа от ментори
  • Жури – журито се състои основно от професионалисти, заети в сферата на местния бизнес. Г-жа Георгиева споделя: “Искаме да постигнем обективност, а ние сме склонни да гледаме по-критично”. По тази причина в журито влиза максимум един представител на педагогическия екип – тя или някой друг от учителите;

Журито трябва да изслуша предложените от учениците решения, да зададе уточняващи въпроси, ако се налага, да даде обратна връзка и да оцени решенията на всеки отбор. На база тези оценки се случва и класиране: първо, второ и трето място;

  • Награден фонд – “Винаги измисляме награди – раници, флашки, ваучери за книги – стремим се да е нещо подходящо за възрастта на децата, което ще им бъде от полза”, разказва Жечка Георгиева. 

След като приключи предварителната подготовка, идва момента и за втората стъпка – изпълнението. 

Оптималният брой участници включва между 25 и 30 младежи, които да формират 5 или 6 екипа. Всеки отбор получава ментор и започва тяхната работа. Ето как се развива иновативният полуден:

  • Екипна работа – младежите се разделят в екипи на случаен принцип – изтеглят картонче с номер, бонбон с дума, цветно листче – използваните стратегии за групиране на учениците са разнообразни. След това всички получават един и същ казус – актуален проблем, който трябва да изследват и да предложат иновативно решение. 

Преподавателите задават конкретно време за работа – около 2 астрономически часа. Така, въоръжени с компютри, wi-fi, креативност и ментор, започва усилена работа. Този етап е наситен с емоции, вдъхновение и решения – понякога нереални, но по-често съвсем логични. 

Снимка 3. Учениците имат 120 минути, за да разрешат казуса
Снимка 3. Учениците имат 120 минути, за да разрешат казуса
  • Презентиране – след като изтекат двата часа за отборна работа, всеки екип презентира своето решение пред журито и останалите участници. За представянето си отборите разполагат с около 5 минути. Следващият етап е да получат допълнителни въпроси от журито и се преминава към класиране. 
  • Оценяването е финалният етап на иновативния лагер. Журито класира отборите на първо, второ и трето място. Всички участници в “Икономика с приятели” получават грамота за участие, а най-добрите три отбора – и награди.
Снимка 4. Част от наградния фонд е осигурен от партньорите на гимназията
Снимка 4. Част от наградния фонд е осигурен от партньорите на гимназията

 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Всички усилия са насочени към учениците: “Правим го, за да научват повече и да се развиват”, споделя г-жа Георгиева. Нейната философия е, че тя и екипът ѝ трябва винаги да се стремят към развитие, към това да бъдат новатори в работата си, за да постигат високи резултати и да поддържат интереса и мотивацията на учениците. Така че ако споделяте тази гледна точка и имате желание да поставите учениците си в предизвикателна среда – опитайте с иновационен лагер. 

Събитието може да се развива и изцяло в онлайн среда, както и в сътрудничество с други училища от региона. Педагозите от ТГ “Георги Стойков Раковски” имат опит и в двете – по време на пандемията от COVID 19 и дистанционното обучение са провели “Икономика с приятели” изцяло онлайн, а в предходни години са работили и с останалите професионални гимназии в морската столица. 

Снимка 5. Учениците развиват много умения - работа в екип, презентиране, комуникационни умения, решаване на проблеми
Снимка 5. Учениците развиват много умения – работа в екип, презентиране, комуникационни умения, решаване на проблеми

Младежите оценяват високо практиката. Ученичка, която завършва с отличие гимназията и е първенец в редица състезания, е безкрайно благодарна на г-жа Георгиева и учителите си за възможността да участва. Оценява високо приноса на “Икономика с приятели” и насоките, които е получила там, за своето личностно развитие. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Добре е вниманието непрекъснато да бъде насочено към крайната цел – развитието на нашите ученици. Има много организационни детайли, които могат да се объркат, но както ни окуражава Жечка Георгиева:  “Опитайте, дори да не се получи от първия път, ще се получи следващия!”.

На следващо място, тя е категорична, че ще усетите ползите от иновационния лагер едва в неговия край, когато видите вдъхновените ученици. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

“Икономика с приятели” - събитие, което кара учениците да мислятНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали