“Икономика с приятели” – събитие, което кара учениците да мислят

[bwl_pvm /]

Всеки учител е работил с поне едно дете, което просто се “пуска по течението”, не полага кой знае какви усилия и не използва пълния си потенциал в учебния процес.

Същото важи и за учителите  от Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски”. Директорът Жечка Георгиева и екипът ѝ са вдъхновени да развиват училището “в крак с времето”, но в ежедневието си често се сблъскват с ниска мотивация за учене, апатия и нежелание да се активира критично мислене от страна на някои ученици.

Креативността на г-жа Георгиева и нейните колеги обаче е неизчерпаема и те непрекъснато провокират мисленето на младежите по различни начини. Една от най-успешните им идеи е иновационният лагер “Икономика с приятели”, вдъхновен от Junior Achievement. 

ВИЗИТКА:

Име на практиката: Иновационен лагер “Икономика с приятели”

Цели: Да повиши мотивацията и критичното мислене на учениците

Подходяща е за: Гимназия и прогимназия, като обхваща около 25 до 30 участници 

Прилага се: В рамките на половин учебен ден

Необходими материали: Компютри, добра интернет връзка, казуси, награден фонд и грамоти

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА 

Иновационният лагер “Икономика с приятели” е събитие, наситено с емоции и мотивирани ученици. В продължение на 4 астрономически часа учениците разгръщат своите таланти и демонстрират пред жури своите силни страни и иновативни идеи.

Снимка 1. Участници в “Икономика с приятели”
Снимка 1. Участници в “Икономика с приятели”

 В резюме “Икономика с приятели” дава възможност на децата да работят в екип и с подкрепа на ментор, за да разрешат актуален проблем. След изтичане на определеното време отборите презентират пред журито и останалите участници своето решение. Накрая всички получават грамоти, а най-добре представилите се ученици – и награди.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Първата стъпка, разбира се, е планирането. Педагогическият екип обмисля няколко ключови въпроса: 

  • Казуси – казусите, по които работят учениците по време на активността, представляват актуални проблеми и теми, свързани с икономиката. През годините например са разгледани темите: “Как да спасим пчелите?”, “Какво ще направите с имот, които струва Х лева?”, “Финансова грамотност”, “Кръгова икономика” и “Социални иновации”;
  • Ментори – менторите на отборите подкрепят учениците в решението на проблемите, разисквани. Те не работят вместо учениците, а само ги насочват, подкрепят и насърчават с въпроси, ако младежите се затруднят в работата си.

Г-жа Георгиева има ясна визия менторите – те трябва да са успешни бивши възпитаници на гимназията или млади хора от региона, които са заети в бизнеса. След като открият точните хора, учителите се свързват с тях и се уговарят предварително за ангажимента им – в кой ден ще бъде събитието, колко ще продължи и каква е тяхната задача. 

Снимка 2. В “Икономика с приятели” учениците получават подкрепа от ментори
Снимка 2. В “Икономика с приятели” учениците получават подкрепа от ментори
  • Жури – журито се състои основно от професионалисти, заети в сферата на местния бизнес. Г-жа Георгиева споделя: “Искаме да постигнем обективност, а ние сме склонни да гледаме по-критично”. По тази причина в журито влиза максимум един представител на педагогическия екип – тя или някой друг от учителите;

Журито трябва да изслуша предложените от учениците решения, да зададе уточняващи въпроси, ако се налага, да даде обратна връзка и да оцени решенията на всеки отбор. На база тези оценки се случва и класиране: първо, второ и трето място;

  • Награден фонд – “Винаги измисляме награди – раници, флашки, ваучери за книги – стремим се да е нещо подходящо за възрастта на децата, което ще им бъде от полза”, разказва Жечка Георгиева. 

След като приключи предварителната подготовка, идва момента и за втората стъпка – изпълнението. 

Оптималният брой участници включва между 25 и 30 младежи, които да формират 5 или 6 екипа. Всеки отбор получава ментор и започва тяхната работа. Ето как се развива иновативният полуден:

  • Екипна работа – младежите се разделят в екипи на случаен принцип – изтеглят картонче с номер, бонбон с дума, цветно листче – използваните стратегии за групиране на учениците са разнообразни. След това всички получават един и същ казус – актуален проблем, който трябва да изследват и да предложат иновативно решение. 

Преподавателите задават конкретно време за работа – около 2 астрономически часа. Така, въоръжени с компютри, wi-fi, креативност и ментор, започва усилена работа. Този етап е наситен с емоции, вдъхновение и решения – понякога нереални, но по-често съвсем логични. 

Снимка 3. Учениците имат 120 минути, за да разрешат казуса
Снимка 3. Учениците имат 120 минути, за да разрешат казуса
  • Презентиране – след като изтекат двата часа за отборна работа, всеки екип презентира своето решение пред журито и останалите участници. За представянето си отборите разполагат с около 5 минути. Следващият етап е да получат допълнителни въпроси от журито и се преминава към класиране. 
  • Оценяването е финалният етап на иновативния лагер. Журито класира отборите на първо, второ и трето място. Всички участници в “Икономика с приятели” получават грамота за участие, а най-добрите три отбора – и награди.
Снимка 4. Част от наградния фонд е осигурен от партньорите на гимназията
Снимка 4. Част от наградния фонд е осигурен от партньорите на гимназията

 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Всички усилия са насочени към учениците: “Правим го, за да научват повече и да се развиват”, споделя г-жа Георгиева. Нейната философия е, че тя и екипът ѝ трябва винаги да се стремят към развитие, към това да бъдат новатори в работата си, за да постигат високи резултати и да поддържат интереса и мотивацията на учениците. Така че ако споделяте тази гледна точка и имате желание да поставите учениците си в предизвикателна среда – опитайте с иновационен лагер. 

Събитието може да се развива и изцяло в онлайн среда, както и в сътрудничество с други училища от региона. Педагозите от ТГ “Георги Стойков Раковски” имат опит и в двете – по време на пандемията от COVID 19 и дистанционното обучение са провели “Икономика с приятели” изцяло онлайн, а в предходни години са работили и с останалите професионални гимназии в морската столица. 

Снимка 5. Учениците развиват много умения - работа в екип, презентиране, комуникационни умения, решаване на проблеми
Снимка 5. Учениците развиват много умения – работа в екип, презентиране, комуникационни умения, решаване на проблеми

Младежите оценяват високо практиката. Ученичка, която завършва с отличие гимназията и е първенец в редица състезания, е безкрайно благодарна на г-жа Георгиева и учителите си за възможността да участва. Оценява високо приноса на “Икономика с приятели” и насоките, които е получила там, за своето личностно развитие. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Добре е вниманието непрекъснато да бъде насочено към крайната цел – развитието на нашите ученици. Има много организационни детайли, които могат да се объркат, но както ни окуражава Жечка Георгиева:  “Опитайте, дори да не се получи от първия път, ще се получи следващия!”.

На следващо място, тя е категорична, че ще усетите ползите от иновационния лагер едва в неговия край, когато видите вдъхновените ученици. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x