Prepodavame.bg

Резултатирефлексия


Урок 8 Рефлексия

Разгледайте допълнителните материали и изберете един тип рефлексия, който да тествате с учениците ви този раздел/срок. Споделете с нас: Какво се...

Сесия 4. Рефлексията като инструмент

РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ Цели на дейността Начин на работа Време Стъпка 1, самостоятелно Стъпка 2, в педагогически екип Стъпка 3, в педагогически...

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини