Урок 6 – Финална рефлексия за курса

Този курс се фокусира върху разработването на стратегии за ефективно справяне с различните предизвикателства, които разгледахме. В рамките на последното предизвикателство ви предлагаме следните стъпки:…

Сесия 5 – Рефлексия и закриване

Дейност 1 – Оценка по силите В тази дейност ще имаме възможност да оценим обучителното преживяване през призмата на силите на фокус за този модул…

Сесия 3 – Саморефлексия с ЖРПП

На финалната права … В края на тази сесия ще: Изведем силните си страни и зоните си за подобрение по Модела за развиване на умения…

Сесия 4 – Рефлексия и закриване.

В края на тази сесия ще: Правим връзката м/у практиките и силите на учителя; Рефлектираме върху преживяното и си поставяме следващи стъпки на база личния…

Сесия 5 – Рефлексия в края на деня

В края на деня ще си дадем пространство и време да се върнем към историите, които споделихме сутринта, и да видим кои са нашите индивидуални…

Сесия 3 – Рефлексия на подхода

В края на тази сесия ще: Анализираме процеса по обобщение и анализ на данни;  Извеждаме на значимостта от данните и ролята им в преподаването;  Обобщим…

СТРАТЕГИИ за провеждане на рефлексия

СТРАТЕГИИ за провеждане на рефлексия Стратегия 1 Седмична рефлексия с въпроси Беше предизвикателна седмица за всеки от нас. Време е да видим какво се случи…

Фасилитиране на рефлексия

Дейност 1: Структуриране на рефлексия В тази дейност ще структурираме рефлексия, за да подобрим ефективността на даден процес. В края на тази дейност ще знаете…

Рефлексията като инструмент за учене

Анализ на рефлексии В тази сесия ще разгледаме как да извеждаме характеристиките на качествената рефлексия, като сравним различни подходи и анализираме въздействието им. В края…

Рефлексия

РЕФЛЕКСИЯ ОБЩА РАМКА ЗА РЕФЛЕКСИИ Какво е рефлексия с учениците? Reflection (идва от физиката) – отражение, обръщане назад, отразяване. Способността на човека да осмисля своето вътрешно…

Задача 3- ПОДГОТОВКА ЗА ФИНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ

ЗАДАЧА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ФИНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ Помислете и отговорете за всеки от следните аспекти на развитие на проекта: ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ, РАЗБИРАНЕ И УМЕНИЯ ЗА  УСПЕХ  …

Урок 8 Рефлексия

Разгледайте допълнителните материали и изберете един тип рефлексия, който да тествате с учениците ви този раздел/срок. Споделете с нас: Какво се получи добре и какво…

Рефлексията – доказан метод за повишаване на мотивацията и постиженията

🔔Абонирайте се за седмичния бюлетин на prepodavame.bg, за да получавате интересни и вдъхновяващи материали за класната стая – https://prepodavame.bg/newsletter-sing-up/ —————————————————————————————— 🔔Абонирайте се и получавайте първи…

Сесия 4 – Рефлексия и следващи стъпки

Видео за даване на обратна връзка. Какво правите в момента от техниките, които видяхте.  Какво искате да започнете да правите или искате да опитате по…

Сесия 4 – Рефлексия и закриване

Цели на дейността Поставяне на следващи стъпки за развиване на умения на база синхронния ден Начин на работа В групи, синхронно Време 30 мин Стъпки…

Урок 1 – момент за рефлексия

Голям въпрос:  Какви са вашите мечти и надежди за децата и младежите, които са част от училищната ви общност? Алтернативни въпроси:  Какво искаме всички наши…

Модул 4 – рефлексия върху преживяването

    Добре дошли на финала на последния модул на виртуалния Е.М.И.Н.Е.! Поздравяваме ви за проявените решителност и постоянство! Как съдържанието на Модул 4 допринесе…

Модул 1 – рефлексия върху преживяването

Завършихте първия модул, поздравления! Преди да започнете да размишлявате върху наученото в „Модул 1“, важно е да сложим отново акцент върху неговите цели:   СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНА…

Въведение в модул 1 – момент за рефлексия

Моля, отговорете на въпроса като последвате ТОЗИ ЛИНК към гугъл класната стая на курса. Какво очаквате от витртуалния курс „Е.М.И.Н.Е.“? * Не забравяйте да коментирате…

Урок 6 – Финален анализ

Тези въпроси за рефлексия са насочени към задълбочено размисляне и самооценка, което е от съществено значение за лично и професионално развитие. Те помагат не само…

Практики от класната стая: Пролетен базар или как да развием самоосъзнатост и отговорност чрез благотворителност

Много често в учителската практика си задаваме едни и същи въпроси и се срещаме със сходни проблеми при учениците. Всеки учител се е сблъсквал с…

Урок 5 – Принадлежност

В последния ни урок разгледахме важността на чувството за близост и принадлежност в училищната общност. Подчертахме, че преодоляването на предизвикателствата през учебната година става значително…

Урок 4 – Близост и дистанция

Алгоритъм за действие: Опознайте другия човек: Помислете какво не знам за този човек, което би могло да ми помогне да го разбера по-добре. Това включва…

Разговори за оценка на напредък в края на срока или на учебната година

Разговорите за цялостен напредък са ключов инструмент в образователния процес, който се фокусира не само върху преподаването, но и върху личностното и професионалното развитие на…

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен процес, е необходимо…

Модул 3 – всички ресурси

Работни документи Споделена папка Линк към папка на училищата РЕСУРСИ ОТ МОДУЛ 3 Общи Решения базирани на данни Формиращо оценяване Всичко за Формиращо оценяване –…

Сесия 3 – Пътят на учениците

В  първите две дейности ще преминете през два момента на оценяване по списък с критерии. В третата и последна дейност ще имате възможност да осмислите…

Рефлективен дневник

Подходящо за: 5-12 клас Описание: Да провокираме учениците да водят рефлективен дневник за собственото си обучение и постижения е логичен начин да ги включите в…

Формиращо оценяване

Обобщение от обучението Разлика между Сумативно оценяване и Формиращо оценяване Сумативно оценяване Оценяване НА наученото Формиращо оценяване Оценяване В и ЗА ученето Защо? Установява, констатира…

Тест Светлана

КУРС Съдържание Сесия 5 – Рефлексия и закриване Posted by Светлана Ленева14/03/2024Comments: 0Решения базирани на данни Сесия 5 – Рефлексия и закриване In Progress Дейност…

Междупредметие: гимназисти решават практически казуси в интердисциплинарни занятия

Неотдавна умението на българските младежи да прилагат учебните си знания в житейски ситуации (т. нар. функционална грамотност) бяха тествани за пореден път чрез международната програма…

Как учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” във Варна разглеждат различните културни епохи от различни гледни точки?

Проектът “Културните епохи през моя поглед” възниква в резултат на стремежа да се съчетае изучаването на различни културни епохи с иновативен и приобщаващ подход. Проектът…

Как да променим отношението на учениците към данъците само за месец?

Сред предизвикателствата пред съвременното образование, се появява и необходимостта от по-ефективни методи за развиване на икономическа грамотност на учениците. Сблъсъкът с млади хора, които често…

Как да интегрираме компютърното моделиране и предприемачеството в уроците си?

Инженер и учител по компютърно моделиране и предприемачество, Милиодора Христова от 143 ОУ “Георги Бенковски”, София, стъпва в предизвикателния свят на образованието с желание да…

От земята до чинията: как селскостопанската практика подпомага личностното и образователното развитие?

В селските райони децата контактуват със земята по-често, отколкото децата в градовете. Въпреки това и на тях им липсват знания за нея. Това създава необходимост…

Детско царство в ефир: как радио-предаването превръща образованието в приключение

Г-жа Атанасия Петрова, която е учител по актьорско майсторство и организатор към ЦПЛР – Бургас, въвежда новаторската практика „Детско царство в ефир“. Идеята възниква от…

Задача 1 – Подготовка за анализ

Още в Трявна говорихме, че процесът по отваряне на класни стаи и наблюдение на учебни часове се състои от няколко стъпки, които са свързани с…

Мадам Бовари – практика, която обединява литературата, историята и модните тенденции

Неотложната необходимост от иновации и методи, с които да вдъхновят учениците си и да поддържаме мотивацията им през учебната година е всекидневие за много от…

Как Тракийско-Странджанска област е представена чрез музика и традиции в СУ “Любен Каравелов” – гр. Пловдив

СУ “Любен Каравелов” – гр. Пловдив е сред училищата, които се включват в програмата “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. “Ученическият съвет единодушно…

Ресурси от деня

Работни документи Компетентности на фокус и цели Линк към споделен документ от Година 1 ПЛАНОВЕ София | План Година 2 Ягодово | План Година 2…

Как първокласниците от ОУ “Стефан Караджа”, гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

В последните десетилетия се наблюдава нарастване на осъзнатостта за неотложната нужда от екологично образование в училище. Това не е просто модерна тенденция, а по-скоро ключов…

Сесия 2 – Влакът-Стрела в действие

Когато говорим за устойчивост на промяната, ключово е да проумеем, че едно нещо става устойчиво, когато има достатъчно повтаряемост и опити да бъде прилагано. Кое…

Модул 2 – всички ресурси

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ Споделена папка Линк към папка на училищата РЕСУРСИ ОТ МОДУЛ 2 Общи Активно учене Начало на часа Описание на етапа и стратегии Изследване…

Сесия 2 – Опит в кухнята

В тази сесия ще преминем през няколко стъпки, за да приложим и тестваме наученото от първата сесия за деня. Инструкцията е разделена на стъпки, като…

Сесия 3 – Подкрепяща комуникация

По време на обучение в Трявна говорихме за значимостта на обратната връзка като част от комуникацията в подкрепата към колегите. Запознахме се с директивни и…

Задача 3 – Работа със съпротиви

Един от ключовите критерии за качествено управление на екипа е справянето със съпротиви. В тази асинхронна задача ще изследваме какви са проявите им, както и…

Задача 1 – Самооценка на ПУО

Колеги, в някои от вашите училища работи професионална учеща общност, изградена в процеса на работата ви в Програма “Училища за пример” и тя е съставена…

Финално предизвикателство

Поздравления, че стигнахте до края на проекта и решихте да приоритизирате темата за изграждането на дигиталните умения на вашите ученици. Една от най-важните задачи на…

Всички ресурси от деня на едно място

Ресурси от обучителния ден Работни документи Компетентности на фокус и цели Линк към споделен документ от Година 1 ПЛАНОВЕ София | План Година 2 Ягодово…

Ресурси от обучителните дни

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ Споделена папка: Линк към папка на училищата РЕСУРСИ Базови документи: Визия за учениците Стандарт за качествено учене и преподаване СЕУ База: КАСЕЛ Рамка …

Ученическо и учителско портфолио: Защо да ги приложите в работата си още сега

Независимо дали сте ученик или учител (или се реализирате професионално в друга сфера), портфолиото е един от най-важните инструменти, с чиято помощ да представите успехите…

Сесия 4 – Екипна среща за обратна връзка

В тази сесия ще: Фиксирате целите за трите модула в общия план Инструкция: Споделяте си силни преживявания и осъзнавания. Споделяте информация за конкретни инструменти и…

УЧЕНИК – УЧЕНИК

Познават се: Кръгове за споделяне и рефлексия Редовните срещи за споделяне и рефлексия, често провеждани, докато седите в кръг, могат да се използват за изграждане…

Стратегии

Учител – ученик Реципрочни взаимодействия  Време за нас Време за разговори 2×10  Безусловно приемане Asset-based thinking  Ко-регулация Заземяващи 2 крака, 1 дъх 5-4-3-2-1 Почивки за…

Сесия 2 – Наблюдение на час

В тази сесия ще приложим стандарта за качествено учене и преподаване върху конкретен час В края на тази сесия ще: Можем да откриваме и привеждате…

Сесия 3 – Ролята ми като лидер

В тази сесия ще обсъдим темата за качествено управление на училището. Ще изследваме инструмент, който предоставя такива критерии и ще оценим симулирана среща по тези…

Сесия 4 – Планиране

До утре в 11:00ч. ще…: сме създали план на урок за въвеждане на умение сме създали план на урок за упражнение сме създали план за…

Сесия 1 – Въвеждане на новото

В края на тази сесия ще: Обобщим елементи на урок за въвеждане на конкретно социално-емоционално умение;. Дейност 1 – “Да отгледаш маймуна или слон” Време…

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в…

Световно кафене

Цели на дейността: Структурираме рефлексия, за да подобрим ефективността на даден процес. Световно кафене Обратно на първата станция Световно кафене Пазител 10 минути на станция…

Проектно базирано обучение

Проектно базирано обучение Ангажирайте учениците си докато усвояват академични знания и развивайте ключови умения чрез готови проекти. Въведение в проектно базираното обучение Проектно базираното обучение…

Академични нагласи – СЕУ интегриране

АКАДЕМИЧНИ НАГЛАСИ Осъзнато или неосъзнато всеки ученик идва в училище с конкретна нагласа за техния образ като учещи се. Тези нагласи са повлияни от родители,…

Съгласуване на цели – СЕУ интегриране

Съгласуване на цели за академично и социално-емоционално развитие Как свързваме академичното и социално-емоционалното развитие на учениците? Всеки учебен предмет има своите процеси, ключови въпроси и…

Кооперативно учене – СЕУ интегриране

КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ Преподавателските практики, които поставят в центъра на учебния процес ученика, като му дават активна роля, създават възможност за по-дълбоко учене. Това е основна предпоставка за…

УЧА – СЕУ моделиране

УЧА Рефлектирам върху лични СЕУ Изводи от личния опит: Какво ми пречи и какво ми помага от моята лична история като човек? Кога съм го…

РЕСУРСИ за Социално – емоционални умения

Какво са социално-емоционални умения? Как развиваме Социално-емоционални умения? Стъпки за успех и устойчивост Въвеждане на новото Упражнение на умението през предметното знание Рефлексия Базови условия…

Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

Разпределеното лидерство е модел, при който ръководни екипи от учители работят съвместно за постигането на ясно определени цели за растеж и развитие на училището. В…

Как да подкрепим емоционално четвъртокласниците в подготовката за НВО

Училището е едно голямо пътешествие, по време на което учениците се сблъскват с различни стресови фактори. Академичният натиск и социалните очаквания, особено в периода на…

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

От поредицата статии, посветени на професионалните учещи общности (ПУО), знаете, че в същността на тези структури лежи ангажираността към ученето на всеки ученик. Учителите работят…

“Срещата на два свята” за децата от 106. ОУ и 91. НЕГ в София

Имало едно време… Един ученик, който редовно посещава училище. Той е добре облечен, има достъп до високи технологии. Записан е на няколко извънкласни занимания. Един…

Как учениците от СУ “Д-р Петър Берон” подобряват комуникативните си умения

“Като училищен психолог и практикуваща дейността си в други институции забелязвам, че взаимоотношенията между младите хора са емоционално нестабилни.” – споделя г-жа Фатме Кез и…

Как учениците от ПТГ “Симеон Велики” повишават осведомеността си за трафика на хора

Трафикът на хора е проблем в световен мащаб, а местоположението на България като външна граница на Европейския съюз  изправя страната ни пред реалната възможност да…

Силата на традицията и изпитанията на новото време – бинарен урок по БЕЛ и гражданско образование

Тази практика споделиха с нас преподавателите по български език и литература, и гражданско образование в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, град Плевен –…

Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

Незабравка Пенкова се самоопределя като възрожденски тип учител – от тези с “розовите очила”, които влагат много време и енергия в това учениците им да…

Работа със стандарта 1

Работа със стандарта Цели на дейността Част 1 Контекстът Част 2 Наблюдението Част 3 Уеднаквяване Част 4 Дискусия Цели на дейността Анализираме данни от класни…

Всички ресурси от деня на едно място

Работни документи Компетентности на фокус и цели Избрани стратегии от учителите Една страничка Компетентности на фокус и цели Линк към споделен документ Избрани стратегии от…

Как да превърнем класа в сплотен екип – история от ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница

Младена Германова-Шуманова е педагогически съветник в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница. Работила е като журналист, а нейна страст си остава детската анимация.…

Урок 9 Оценяване

Проведете диагностика на едно или повече социално-емоционални умения на учениците ви в избран от вас клас. Използвайте комбинация от методи – наблюдение, въпросник, групова рефлексия…

Цели на Модул 3

  Какво ще научиш?   ✓ да познаваш модела стъпки за успех и устойчивост; ✓ да анализираш подхода си за експлицитно преподаване.  ✓ да генерираш …

Създаване на мелодия в часовете по Музика – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците прилагат знанията си по музика, за да създадат музикален продукт – песен, мелодия, инструментално произведение, като едновременно с това работят в екип.   Управление…

Добре дошли!

Отворете онлайн формуляра за рефлексия и отговорете откровено на въпросите в него.        Поставете си лична цел за курса и я споделете с нас…

Урок 9 – Работа с родители

Задача за приложение в класната стая Запознайте се с допълнителните материали за надграждане и изберете поне една конкретна стратегия, която ще приложите в работата си…

Урок 8 – Оценявания

Задача за приложение в класната стая Използвайте резултатите от следващото оценяване, за да проведете дискусия с учениците върху тях.  Попитайте ги: Какво им прави най-силно…

Урок 7 – Домашна работа

Материал за четене Домашната работа насърчава самоинициативата, събужда допълнителен интерес и способства за самоутвърждаването. Но тя може да предизвика както положителни, така и отрицателни емоции. …

Урок 6 -Работа в час

Задача за приложение в класната стая Запознайте се със стратегиите в допълнителните материали за надграждане. Изберете една или две, които отговарят на настоящите нужди на…

Урок 4 – Преподавателски подходи

Материал за четене – Историята на Фернандо     Изключителните учители притежават умението да: Превръщат теорията в практика – преобразяват абстрактни обобщения в конкретна последователност…

Сесия 7 – Закриване

Обобщение на деня Цели на дейността Начин на работа Време Стъпки Ресурси Инструкция: В УЧЕБНА ГРУПА Цели на дейността Обобщение на преживяването с цел извеждане…

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво…

Вътрешноучилищна квалификация

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ Нормативна уредба Наредба 15 от 25 юли 2019 г. чл. 46 Организационните форми за повишаване на квалификацията са: ал. 1: за продължаваща квалификация…

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е…

Добрите практики на фокус – Събитие

20 април | София, хотел Астория Станете част от Най-голямото образователно събитие в България 500+ участници | 200+ добри практики | 30+ гости и работилници…

Лесно ли се създава училищно списание? Разказват ни учениците от 4. А клас от СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Могат ли четвъртокласници да издават училищно списание? Какви умения ще развият по време на този процес? Опита си споделя г-жа Диана Банкова – учител в…

Модул 1 – предизвикателство

    В края на всеки модул ще намерите две предизвикателства, от които ще трябва да изберете САМО ЕДНО, за да го изпълните. В този…

Добре Дошли!

На път сте да започнете това учебно приключение! Поздравления за проявената смелост и любознателност! Този курс ще ви предостави множество ценни инструменти, така че да…

От директори за директори: Как да подкрепим учителите в прилагането на принципите на позитивната дисциплина

Всеки учител среща предизвикателства в работата си, с които обикновено трябва да се справя напълно сам. Част от тях са ниска мотивация за учене, закъснения,…

Какво е професионална учеща общност(ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище?

Усещате ли понякога парадокса на учителската професия? Работата е едновременно удовлетворяваща и изтощителна. Учениците запълват класната стая и целия ви ден, енергията им е заразителна,…

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата? Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с…

Добрите практики на фокус

Срокът за подаване изтече. Включете се в събитието на 20 април Споделете своята до 10 декември Споделете добра практика Запишете се за събитието “Добрите практики…

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей…

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Свикнали сме да приемаме окачването на таблици, постери и плакати по стените на класната стая просто като досадно задължение. Но тяхната подредба всъщност играе много…

Три стратегии, с които да помогнем на учениците при проектно-базирано обучение

Успешното представяне на вашите ученици по време на проектно-базирано обучение зависи от качеството на вашите инструкции и обратна връзка Началото на работата по даден проект…

Как правилата в клас и комуникационните умения се срещнаха в село Царев брод

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Галина Пейкова от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Царев Брод, община Шумен.  Обикновено свързваме правилата…

Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян. Често учениците се затрудняват да прилагат…

Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването [Седемте сили на учителя]

Изследването на гледната точка на учениците за преподаването е инициатива стартирана от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс през есента на 2009 г. Проектът цели…

Емоционална интелигентност – 35 конкретни упражнения за развитието й

Какво е емоционална интелигентност? Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и да се приспособяваш към тях.…

Умение за учене

Умение за учене Умението за учене е събирателно и включва осъзнатата употреба на ключовите умения за запомняне, класифициране и използване на информация и уменията, необходими…

Работа в екип

Работа в екип Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това е „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за работа в…

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час…