Prepodavame.bg

Резултатирефлексия


Сесия 4 – Рефлексия и закриване

Цели на дейността Поставяне на следващи стъпки за развиване на умения на база синхронния ден Начин на работа В групи, синхронно Време 30 мин Стъпки Рефлексия и...

СЕСИЯ ПЕТ – Рефлексия и следващи стъпки

Задача 1. Рефлексия. Цел: Рефлексия за работата с данни (събиране, анализ и ползване на информацията). Тема: Събиране и обобщаване на информация от инструменти за...

СЕСИЯ ДВЕ – Преживяване + рефлексия

Задача 1 Цел: Изследване на индивидуалните и групови действия, които подкрепят приложението на цикъла на учене Тема: Цикъл на учене – действия, които...

Урок 1 – момент за рефлексия

Голям въпрос:  Какви са вашите мечти и надежди за децата и младежите, които са част от училищната ви общност? Алтернативни въпроси:  Какво искаме всички наши...