Ресурси от обучителните дни

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

Споделена папка:

РЕСУРСИ

СЕУ База:

Подход за развитие на СЕУ: “Лампата”:

Базови условия за учене:

Допълнителни ресурси:

  • Аз и моите СЕУ: информация на сайта + асинхронен курс в преподаваме; 
  • Други полезни статии и курсове – тук най-долу.