Ученикът в центъра на ученето – ПЕ

МОДУЛ 1 август 2023 Випуск 4, Педагогически екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Училища за пример
Випуск 4, Модул 1

Ученикът в центъра на ученето – ПЕ

  • Да познаваш стандарта за качествено преподаване и учене и визията за учениците.
  • Да анализираш резултатите от анкетите и на база тях да изградиш стратегия за учениците.
  • Да познаваш цялостен подход за развиване на социално-емоционални умения; 
  • Да интегрираш социално-емоционални умения в редовния учебен процес и го извеждаш като основен приоритет наравно с академичното развитие и базовото ограмотяване на учениците.  
  • Да изграждаш и поддържаш култура в класната стая, която подпомага академичното, социално и емоционално развитие на учениците. 
  • Да обменяш добри практики и научени уроци от личната си практика или тази на училището им насочени към развиване на социално-емоционални умения.
  • Учениците се чувстват приети и в безопасност в училище.
  • Учениците разпознават и регулират емоциите си и работят в сътрудничество.

Prepodavame – Материали, задачи и ресурси

Google Drive – Папка с работни документи

Други курсове от Училища за пример

Не е регистриран
Този курс в момента е затворен

Курс Включва

  • 13 Уроци

Отговори