УРОЦИ ПО СЕУ

Преподавам експлицитно

КАКВО Е СЕУ УРОК?

“Заедно в час” стъпва на разработената и изпробвана от Световната банка методология и програма за развиване на социално-емоционални компетентности.

Програмата се състои от:

Всеки урок може да бъде адаптиран от гледна точка на време, брой ученици, начин на преподаване и очакваните резултати на конкретен учител. 

УРОЦИТЕ

Уроци по конкретни СЕУ в 1-4 клас