СТЕМ подход при изучаването на координатна система

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  •  компютри с достъп до интернет
Време за активността: 2 учебни часа

Цели по предметно знание

  • ориентиране по географска карта и определяне на географски координати на точка от картата;
  • разпознаване на права пропорционалност (зависимост на тока от напрежението);
  • изчертаване на графика в ГеоГебра.

Цели по умения

  • развиване на умения за презентиране;
  • дигитални умения;
  • умения за работа в екип.

Първо основно училище “Васил Левски” е едно от трите училища в град Костинброд. Паралелките в учебното заведение са разнородни – в тях има както амбициозни, така и демотивирани ученици и деца от уязвими групи. Елисавета Любомирова-Трингова, старши учител по математика, споделя откровено: “Подготвена съм да реагирам на различни ситуации. Постоянно работя едновременно както на по-високо ниво, така и на по-ниско. Като през цялото време търся начин да мотивирам учениците”. За да се справят с ежедневните предизвикателства, учителите работят в дух на сътрудничество и обменят опит с колеги от други училища със сходни проблеми. Обичат да работят в екип и да разработват съвместни интердисциплинарни уроци.

Г-жа Любомирова-Трингова често си партнира с Поля Масларова – главен учител по информационни технологии и технологии и предприемачество – и с Ели Гюзелева – старши учител по природни науки. Описаната в тази статия добра практика е част от поредица интегрирани уроци в рамките на учебната година. Идеята е учениците да прилагат новото предметно знание (от часовете по математика, география, физика и информационни технологии) на практика, осъзнавайки междупредметните връзки. Екипът залага много на кариерно ориентиране – за младежите става ясно защо съответната теория се изучава в училище и най-вече – за кои професии е важна. Те осъзнават, че наученото в класната стая се използва от специалисти в областта на инженерните науки, статистиката, авиацията и други.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Интердисциплинарният урок включва множество дейности, разпределени между учениците от шести и седми клас.

Координатната система през погледа на шестокласниците

Петима ученици от шести клас подготвят и представят презентация на тема “Координатна система”. Разказват за Декарт и Ферма и за видовете координатни системи. За да ангажират повече публиката си, залагат и на анимации. Всеки ученик определя координати на две произволни точки, посочени от учителя, и презентира индивидуалния проект, по който работи – “Фигура в координатна система“.

СТЕМ подход при изучаването на координатна система 

Седмокласниците в ролята на учители по математика

На следващия етап в ролята на учители влизат ученици от седми клас. Четирима от тях представят Виртуалния училищен кабинет по математика и възможностите му за работа със софтуерния продукт ГеоГебра. Други трима ученици представят своя авторска математическа задача, като задават въпроси на публиката от пети и шести клас – за координати на точки, симетрични точки и лица на фигури.

С помощта на ГеоГебра седмокласниците изчертават получената фигура и питат на какви познати фигури може да бъде разделена. След като се установява, че фигурата може да се раздели на правоъгълник и трапец, двама ученици от шести и седми клас записват формулите и изчисляват лицето им. Възпитаниците на клуба по информационни технологии, ръководени от г-жа Масларова, показват как с помощта на текстовия редактор LATEX, вграден в ГеоГебра, може да се изчисли лицето на фигура по дадена формула. В часовете учениците използват и VirMathLab – виртуален училищен кабинет по математика към БАН и безплатната онлайн версия на ГеоГебра.

Следва кратка беседа в кои професии се използва координатната система и къде се прилага в ежедневието.

Географска координатна система

Време е за пътешествие! Учителката по природни науки г-жа Гюзелева ангажира учениците с ново предизвикателство. Ако абцисата на координатната система бъде Екваторът, а ординатата – Гринуичкият меридиан, то учениците имат за задача да определят географските координати на крайните точки на Африка. Ученици демонстрират и как се задават координати с Google maps.

Физичен закон, представен в координатна система

Г-жа Гюзелева продължава с кратка беседа относно зависимостта на тока от напрежението. Всички заедно стигат до извода защо за изчертаването на такава графика се използва само първи квадрант от координатната система. Двама ученици я построяват на интерактивната дъска, а останалите отговарят на въпроса защо е налице права пропорционалност.

Обобщение и рефлексия

Урокът завършва с обобщение на преживяването, на изводите, до които се достигнали учениците, както и къде се използва тази теория в реалния живот. Обсъждат се професии като пилот на самолет, капитан на кораб, архитект, инженер и други. ПБО завършва с рефлексия, по време на която учениците устно споделят своите емоции – индивидуално и по групи. В тази презентация са представени отделни моменти от реализирането на ПБО.

Развитие на практиката

Елисавета Любомирова-Трингова и колегите ѝ в училище постоянно опитват нови стратегии с цел повишаване на мотивацията на учениците: “В нашето училище непрекъснато се провеждат интердисциплинарни уроци, в които освен на практическата част се набляга и на това как усвоените знания се използват в различните професии”.

В момента училището в процес на изграждане на СТЕМ кабинет. Идеята е на всеки компютър да бъде инсталирана програмата ГеоГебра, за да могат учениците да работят едновременно. Планира се надграждане на уменията за работа със специализиран софтуер. Разработват се и други интегрирани уроци – по математика и история, човекът и природата, английски език и други. 

Приобщаващ характер на практиката

В реализирането на описаното ПБО участват ученици от малцинствен произход, както и ученици със специални потребности. Всички заедно се включват в екипната работа,  участват с голяма мотивация и видимо изпитват удоволствие от вложените труд и старание. Реализирането именно на подобни иновативни практики е начинът, по който в децата могат да се развиват мотивацията за учене и социалната ангажираност.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Традиционните методи на преподаване на материала, включен в описания урок, особено в часовете по математика, са скучни за учениците. За много от тях теорията остава трудна и неразбираема. От друга страна, с помощта на подобен иновативен подход всички ученици могат да бъдат ангажирани, дори и най-немотивираните. Младежите искат да работят заедно с останалите и да бъдат част от отбора: “Всички деца се включиха, дори тези, за които ученето не е приоритет. А едно дете, за което постоянството е предизвикателство, споделя, че вече му е интересно да учи и пита кога ще правят пак така?“, споделя г-жа Любомирова-Трингова.

След урока почти всички ученици вече могат да определят координатите на точки от координатната система. Няколко от тях дори сами изявяват желание да подготвят следващия урок – абсолютно доказателство, че са вдъхновени и мотивирани да влязат в активна роля по време на учебните часове. Общите резултати от тестовете по математика и физика върху материала, представен в интердисциплинарният урок, са повишени.

Екипната работа води до подобряване на социалните умения на учениците и уменията им за съвместно решаване на проблеми. Практиката е насочена към учене чрез преживяване, което ангажиране децата в учебния процес и спомага за преодоляване на трудностите им по отделните предмети. Използването на софтуерен продукт за решаването на задача, на която самите ученици са автори, развива уменията им за учене, затвърждава знанията им и укрепва междупредметните връзки. Академичното знание се прилага на практиката.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Елисавета Трингова
Поля Масларова и Ели Гюзелева
И трите учителки преподават на ученици 5.-7. клас в Първо основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд. Г-жа Любомирова-Трингова е учител по математика. Споделя, че в часовете винаги се стреми да поддържа позитивна среда. Уважава мнението на всеки един ученик и гледа на тях като личности. Стреми се да печели доверието им, защото предмета, по който преподава е труден. Работи на принципа на взаимното уважение. Учениците знаят, че в нейните часове никой не може да се подиграва на другия, когато някой не разбира нещо или не е решил правилно задачата. Г-жа Масларова е учител по информационни технологии и технологии и предприемачество от 25 години. Тя споделя, че работи индивидуално с всяко дете, според способностите му и се стреми да бъде полезна с каквото може на всеки, по всяко време. Г-жа Гюзелева е учител по природни науки от 38 години. Като преподавател се стреми да включва практиката и опита, защото смята, че така ученикът разбира по-добре. Чрез проектна дейност и различни иновативни подходи се стреми да възпитава в учениците креативно мислене и любов към науката.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали