Проектно базирано STEM обучение в начален етап

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Американският философ Джон Дюи, считан за един от бащите на функционалната психология, казва, че човек „…мисли, когато се сблъска с конкретен проблем и започне да търси решение за справяне със ситуацията“. Именно на това разчита проектно базираното обучение – образователният метод, стимулиращ учениците да придобиват знания и умения чрез разработването на проекти, свързани с реални проблеми или автентични изследователски въпроси.

Добрата практика, с която ще ви запознаем в тази статия, идва от СУ “Св. Климент Охридски”, град Троян”. Г-жа Емилия Пауникова, учителка с дългогодишен опит в образователната система, организира за тогавашните си първокласници занимания по интереси “Дигитален свят“. В началото на трети клас тя реализира със същия клас и проектно-базирано STEM обучение по наредбата за приобщаващото образование. Училището получава финансиране за всички необходими материали.

Към днешна дата г-жа Пауникова вече е зам.-директор в НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян. Нейното желание е да пренесе тази добра практика и на новото си работно място, като вдъхнови учителите в екипа да започнат да работят по нея. 

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Проектно базирано STEM обучение в начален етап

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

В програмата на г-жа Пауникова залягат четирите принципа, идентифицирани като ключови в образованието на XXI век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Обучението се осъществява в направленията наука, технология, инженерство и математика, с интердисциплинарен и приложен подход чрез разработване на проекти.

Ето какво разказва самата Емилия Пауникова за своята добра практика: “Сега много се говори за ПБО и STEM обучение. Аз комбинирах тези два така актуални термина и през месец октомври започнахме нашите дейности. С тях исках да дам възможност за учене в различен контекст, което ще помогне на учениците да се научат да бъдат адаптивни, да правят взаимовръзки между предметите и да работят при разнообразни обстоятелства”.

По време на ПБО е водещо ученето, а не преподаването. Използват се методи, като самостоятелно проучване, анализиране и селектиране на информация, дискутирането по проблеми, работа в партньорски екипи. През цялото време учениците работят в сътрудничество и с толерантност към позициите на другите.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

В началото на годината г-жа Емилия Пауникова прави предварително проучване на учебните програми по човекът и природата, технологии и предприемачество, компютърно моделиране и математика за 3. клас.  Идентифицира по-трудните за учениците теми, за които децата биха имали нужда от повече време за усвояване.

Обучението е организирано всяка седмица по 2 учебни часа, като STEM предметите се редуват. Мястото на провеждане на часовете е различно според естеството на работа – в класната стая или в компютърния кабинет. За изготвянето на различните проекти са предвидени различен брой часове. Някои проекти изискват екипна работа, а други са за индивидуално изпълнение.

Неслучайно крайните продукти често са свързани с ръчно творчество. Учителката обяснява това свое решение: “Моите ученици са част от поколението, което участва в онлайн обучението заради КОВИД още от предучилищна възраст. На някои деца им е трудно да изрязват с ножица, да лепят и да апликират. Работата по ПБО им даде възможност да развият тези умения”.

Проект S (Science) – човекът и природата. 

Теми:

 • Свойства и значение на въздуха / водата;
 • Групиране на организмите;
 • Хранене на растенията / животните;
 • Водата и сушата като среда на живот за организмите;
 • Организмите и тяхната среда на живот (обобщение) – презентация.

Третокласниците се разделят на екипи на случаен принцип. Поставят се две теми, като децата сами могат да изберат по коя да работят. Всеки екип получава учебник, различен от този, по който учат. Получава още бял картон с възможно най-голям размер и свобода при избора на материали за работа. Учениците търсят допълнителна информация, подготвят рисунки, разпечатват текст и оформят свой постер.

Родителите съшо се включват много активно, като изработват мисловни карти заедно с децата си и разпечатват текстове, които после трявба да се препишат в училище. 

Представянето на крайните продукти от първия проект е реализирано пред учениците от VI в клас, които дават своите безпристрастни и безкомпромисни оценки. Постерът на отбора-победител е поставен в коридора пред класната стая.

Проектно базирано STEM обучение в начален етап

Проект T (Technology) – компютърно моделиране

Теми:

 • Създаване на презентация на тема „В света на дигиталните технологии“;
 • Построяване на цикличен алгоритъм;
 • SCRATCH Движение и позициониране на героя;
 • SCRATCH Промяна във външния вид на героите. Създаване на нов герой;
 • SCRATCH Създаване на диалог между повече герои;
 • SCRATCH Анимация.

Тези теми са избрани, защото наблюденията на г-жа Пауникова показват, че часовете по компютърно моделиране не са достатъчни за усвояването им от децата. Учениците работят по двойки, а крайният продукт, който изработват, е анимация. И тук анимацията се представя пред публика.

Проектно базирано STEM обучение в начален етап

Проект E (Engineering) – технологии и предприемачество 

Крайният продукт от работата по този проект е изделие, изработено чрез комбиниране на различни материали (хартия, картон, пластмаса, метално фолио, тел). 

В тези часове учениците работят самостоятелно, като обикновено обвързват своето изделие с наближаващ празник. Миналата година децата апликират и оцветяват ръчичка с членовете на тяхното семейство. 

Проектно базирано STEM обучение в начален етап

Проект M (Mathematics) – математика 

Теми:

 • Таблици и диаграми;
 • Мерни единици за дължина;
 • Ъгъл. Видове ъгли;
 • Видове триъгълници според ъглите;
 • Мерни единици за маса;
 • Текстови задачи;
 • Геометрични фигури.

В тези часове учениците отново работят индивидуално, като крайният продукт е табло, което ще бъде окачено в класната стая. Неговото изработване е свързано с целенасочена практическа работа за формиране на различни умения: боравене с информация, чертане, превръщане на мерни единици и т.н. 

Проектно базирано STEM обучение в начален етап

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Чрез работата по проекти се изгражда силно чувство за общност, постепенно се развиват социално-емоционалните умения. Създава се подкрепяща среда, която насърчава сътрудничеството, уважението и добротата. Допълнителните часове за затвърждаване на знанията и упражняване на уменията по предметите от задължителната подготовка, дават положителен резултат върху цялостното представяне на децата. 

В класа на г-жа Пауникова учат ученици с много различни културни, социални и образователни потребности – деца от малцинствата, деца от многодетни семейства, едно сираче, деца на самотни родители. Работата по проектите успява да ги сплоти и им помага да разберат, че успехът на екипа е много по-важен от различията помежду им. Изграждат се нови приятелства. Децата стават по-толерантни едни към други и започват да си помагат все повече и повече. Те очакват STEM заниманията с най-голямо нетърпение, защото по време на тези часове учат в различен контекст и различна атмосфера.

Практиката може да бъде надградена, като от STEM обучението се превърне в STEAM или STREAM, т.е. като се включат ART – изобразително изкуство – и/или READING – четене. Все по-широка популярност при реализирането на подобни проекти намира и интегрирането на спорта. В допълнение могат да се използват и други методи – дизайн мислене​, учене чрез изследване, SCAMPER​, тристъпков урок по Монтесори​ и др. Също така може да се организират смесени групи от различни класове и етапи на обучение.

Часовете за проектно базирано STEM обучение дават на учениците възможност да бъдат адаптивни, да правят взаимовръзки между предметите и да работят при разнообразни обстоятелства. Учителят не е източник на знания, а фасилитатор, който обезпечава успешната групова комуникация. Негова задача е осигуряването на образователна среда, в която децата да развиват своята съзидателност, познавателна активност и креативност. Според г-жа Пауникова е важно резултатите от проекта да се популяризират пред публика, за да се постигне максимално ефективна реализация на ПБО.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Емоционална интелигентност
Социално-емоционално учене

Как в село Бохот развиват емоционална интелигентност в час по немски език?

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Диана Йолова-Варджиева от ОУ “Антон Страшимиров” в с. Бохот, община Плевен. Емоционалната интелигентност е ключова за това

Телевизията в час
Проектно базирано обучение

Телевизия в час? Не е това, което си мислите! Споделена практика от Владислав Карталов

“Опитът ми като професионален волейболист и треньор, ми дадоха възможност да изградя качества у децата, които ги научиха на екипна работа. Предадох им начинът на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали