fbpx
Умение за личностно развитие

Добрата дума

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за подобрение на ученика, чието листче са изтеглили. Връщат листчето на указано от учителя място. След упражнението учителят раздава листчетата на съответните ученици и им дава за задача да напишат кратък коментар, идентифицирайки някои възможности и заплахи на базата на съответната силна/слаба страна. Може да бъде записано в дневника им за саморефлексия.

Резултат: Учениците са идентифицирали една силна страна и една област за подобрение на свой съученик; провели са кратка саморефлексия на базата на посочените от съучениците лични силни/слаби страни.

Предимства на стратегията

  • Анализът на силни/слаби страни е двустранен, ученикът е едновременно анализатор и анализиран, което спомага за поддържане на добър тон и обективност;
  • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си черти, видени през очите на околните;
  • Ефективен начин за приключване на раздел, проект, групова работа: учениците могат да базират анализа си върху конкретна ситуация, задача, предметна област;
  • Предоставя възможност за упражняване на умението за даване на конструктивна ОВ.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • преди да я ползваме, е важно да сме осигурили подкрепяща среда в клас, която да позволява учениците добронамерено да споделят и спокойно да слушат наблюдения за останалите съученици и за себе си.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас Google Docs – лесна и бърза работа с форматиране на документи PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Ефективно управление на времето с Google Calendar Извлича информация от непрекъснат текст История Как да използвате Гугъл класна стая като учител Как да използваш Gmail за бърза и ефективна работа Как да използваш Google Drive за да управляваш файлове и колаборация Как да използваш Google Slides за да правиш професионални презентации Как да направим безплатен училищен сайт с Google Sites Как да създаваш анкети бързо и удобно с Google Forms Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип СЕУ 1 Клас СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.