Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа.

Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво харесват и какви дейности ги карат да се чувстват добре.

Управление на взаимоотношения: Учениците се учат да убеждават и да представят идеите и решенията си от различна, интересна и убедителна гледна точка

до 20 мин.

Листове, химикали, картони, декорации

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Докато раздавате материалите, обяснете на децата, че днес те ще създават брошури за тяхната мечтана дестинация. Кажете им: “Важно е да разберем и вашето отношение от тази брошура. Нека поговорим първо коя е вашата любима дестинация и как ви кара да се чувствате?“  Някои от учениците могат да се чувстват добре в по-спокойна обстановка, а други на по-екстремни места. Важно е да поддържаме положителната нагласа към всички мнения.

Обяснете

След това дайте конкретни насоки за работата по брошурата: “Вземете материалите, с които смятате, че искате да работите и използвайте цялата си креативност, за да ни убедите чрез брошурата си, че трябва да посетим мястото, за което пишете. Можете да видите каква основна информация трябва да съдържа брошурата ви от точките на дъската.“ Напишете на дъската конкретни изисквания за задачата:

  • 1. Къде се намира мястото
  • 2. С какви транспортни средства е възможно да стигнем там
  • 3. Какъв е климатът
  • 4. Какви забележителности можем да видим и посетим
  • 5. Какви хора можем да срещнем и в какви дейности да се включим 

Определете време за изпълнението на задачата от 10-15 минути.

Представете

След това част от учениците, на доброволен принцип, нека да представят своята брошура пред класа. Желателно е тази част да не отнема повече от 10 минути, за да остане време за рефлексия.

Обобщете

Преминете към дискусия в класа със следните въпроси: “Как се чувствахте по време на дейността?“, “Какво ви беше интересно?“ , “Има ли нещо, което разбуди любопитство ви? Какво е то?

За проектна дейност: Всеки представя своята дестинация пред класа и след презентацията всички, които биха посетили мястото вдигат ръце, децата могат да задават въпроси към създателите на брошурите, за да придобият по-добра представа за мястото и преживяването.

Дайте за задача на учениците да създадат заедно с родителите си брошура за мечтаната семейна почивка.

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали