Дигитален инструмент BEE-VET

За да бъде успешен учебният процес при поколенията, които са се родили и живеят в дигиталната ера, учителите следва да предоставят възможности за използване на електронни устройства и интернет с образователни цели. Най-често това може да се случи чрез използването на различни платформи, които предлагат разнообразни задачи и упражнения на учениците под формата на игра или забавни дейности.

Визитка на практиката

Име: Дигитален инструмент BEE-VET

За кого е подходяща: гимназиален етап – 9., 10. и 12. клас

Продължителност: 14 учебни часа по специални предмети

Необходими материали/умения: компютри, интернет достъп, принтиран тест за самооценка

Цели:

  • по-голяма мотивация и ангажираност към учебния процес;
  • развиване на творческия потенциал на учениците;
  • развиване на дисциплина и организираност в учениците.

Какво представлява практиката?

За да провокира самостоятелното учене на децата и по-голямата им ангажираност в часовете по специални предмети, г-жа Маринова използва дигиталния инструментариум BEE VET. Той е разработен от международен екип, а Софийска професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”, и по-специално г-жа Фани Маринова, е партньор в разработването му. Учителката е автор на основната част от уроците. Към всеки урок има предоставена пълна теоретична информация по различни теми, презентации, видеа и упражнения. Г-жа Маринова и учениците ѝ представят 14 урока по метода на “обърнатата класна стая”.  Разглежданите теми в дигиталния инструментариум са по специфична професионална подготовка по учебната дисциплина “Строителни материали” от учебната програма на 9. клас, разширена професионална подготовка по учебен предмет “Строителни материали” на 10. клас и специфична професионална подготовка по учебен предмет “Технология на строителството” на 12. клас.

“По време на пандемичната обстановка в страната децата често се чувстваха демотивирани и извън процеса на обучение. Възможността за работа в домашна атмосфера беше подценена от тях и често ставаше причина за изоставане в учебния материал. Пренебрегването на творческия потенциал и липсата на конкурентната среда в училище бяха предпоставка за намаляване на самодисциплината и организираността в учебния процес. Точно тогава разработвахме дигиталния инструмент BEE-VET и аз реших да го представя пред учениците. На тях много им хареса, работеха самостоятелно и споделяха екраните си, за да виждам как се справят със задачите”, споделя Фани Маринова.

Платформата предлага различни типове упражнения – матрици с букви, при които целта е учениците да открият термини от строителството, задачи за разместване и свързване на понятия, кръстословици и др. По този начин гимназистите упражняват това, което вече са учили, чрез интерактивни упражнения.

Класът често се разделя на екипи и всеки от екипите прави различно упражнение от учебната тема. Упражненията се правят на ротационен принцип, така че всеки от екипите да има възможност да премине през всички упражнения от зададената тема, когато приключи по-бързо със своята задача. Върху задачите се работи за определено от учителя време, а след това се отчитат и резултатите на екипите. След това учителката и учениците разглеждат подробно резултатите и заедно дискутират верните отговори. Г-жа Маринова награждава най-бързия екип с правилно решени задачи със значки в Школо. В края на часа всеки индивидуално работи по тест за самооценка (тестът може да е отпечатан на хартия или да се проведе онлайн). Времето определено за него е около 10-15 минути, а въпросите имат обобщителен характер. 

“Резултатите от тестовете показаха устойчивост в знанията на учениците, като всички преминаха теста успешно със средноаритметичен резултат за класа 80%, а 5% от тях бяха с максимален брой точки. По време на рефлексията върху резултатите учениците самостоятелно поставиха своите цели и дефинираха стратегии на база възможностите на инструментариума за учене, които ще изпробват през следващата учебна година”, допълва учителката.

Защо да опитате тази практика?

  • практиката предлага иновативен начин за активно участие на учениците в часовете по специални предмети;
  • увеличава устойчивостта на знанията и по-доброто разбиране на учебния материал;
  • предоставя възможности за дигитално ограмотяване и учене чрез игра.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали