Две игри, които могат да съживят часа ви, подходящи за всеки учебен предмет

Понякога ни се иска да вмъкнем упражнение, което да съживи часовете ни, да събуди интереса на учениците и да ги подтикне към самоинициатива. Състезателният дух на учениците може да ни бъде от помощ. Тук ви предлагаме две игри, които могат да бъдат адаптирани за всеки учебен предмет и имат неограничени възможности – дженга и кубче.

Кои са игрите?

Дженгата е игра с малки дървени трупчета, които се редят по три на ред в кула, всеки ред перпендикулярно на предишния. Целта е да се извади трупче и да се постави най-отгоре, без да се събори кулата. Участниците нямат право да вадят трупчета от най-горните 3 завършени реда. Ако някой събори кулата, участникът преди него печели, тъй като след неговия ход за последно кулата е била цяла.  Тук може да гледате видео, което демонстрира как се играе.

За играта с кубче може да използвате и обикновено хартиено, или картонено такова, което вие да направите сами. Всяко кубче с чисти страни, т.е. без картинки или букви, би ви свършило работа. Учениците се редуват да търкалят кубчето и да изпълняват задачите, които им се паднат.

Защо тези игри?

Игрите като помощен метод за учене имат различни ползи, а същинските им предимства се проучват и измерват отдавна. Чрез играта се дава възможност на ученика да вземе активно участие във възприемането на нови знания, както и в употребата им, вместо да бъде пасивен получател. Играта спомага за развитието на състезателния дух, който от своя страна мотивира учениците, мобилизира ги да са по-концентрирани и да намират бързо решения на проблемите, да тренират активно паметта си. По този начин вниманието им е ангажирано и може да се насочи към конкретни аспекти от изучаваната материя, без учениците да усетят, че учат и преговарят.

 Друга важна положителна страна на играта е развиването на уменията за общуване и взаимопомощ. Независимо дали играта ще е под формата на състезание между различни отбори или ще е кооперативна, тя повишава духа и концентрацията, защото създава общ „враг”, с когото учениците трябва да се преборят. Така се насърчава ефективната обмяна на информация, повишават се емпатията и толерантността (към съотборниците), подобряват се уменията за работа в екип и стремежа към постигане на цели. А защо този общ враг да не е някой труден за запомняне и разбиране дял от учебния материал?

Игрите, които ви предлагаме тук имат и още едно предимство – чрез тях можете да обхванете четирите различни стила на учене – зрителен, слухов, четимо-писмен и кинетичен (движение) за оптимално възприемане на материала. Всеки ученик има свой предпочитан стил на учене, осъзнат или не, но в клас често е трудно да обхванем специфичните нужди на всеки един от тях. Избраните тук игри позволяват комбинирането на различните стилове, за да може по-лесно да достигнете до всеки ученик. 

Как се играе с тях?

На широката страна на дженга трупчетата се записва въпрос или подсказка. Когато ученикът изтегли трупчето, преди да го постави най-отгоре, той отговаря на въпроса. След това останалите ученици могат да допълнят отговора. Добра идея е някои въпроси и елементи, които затрудняват учениците повече, да бъдат включени няколко пъти. Така чрез повторение информацията може да бъде запаметена по-лесно.

Играта с кубчето е подобна, но може да бъде насочена към по-конкретна тема. На всяка от страните му се записва условието, а на дъската темата. Учениците се редуват да търкалят кубчето и да отговарят на въпросите, които им се падат. 

Някои от упражненията може да отнемат 10-15 мин., докато други – цял час. Може да адаптирате всяко едно според нуждите на класа и изучаваната материя.

Някои предложения как да адаптираме игрите за различните предмети

В час по чужд език

Дженга 

 • Преговор на думи чрез превод – на широката страна на трупчетата напишете различни думи (включително глаголи и прилагателни имена). Щом ученик извади трупче, преди да го постави най-отгоре, той трябва да преведе думата. Това упражнение работи добре и в обратна посока – от български език на чужд. Не забравяйте също така, че всяко трупче има по две широки страни, т.е. повече място за думи;
 • Съставяне на изречение – друг вариант е, след като ученикът изтегли някое от трупчетата, да състави кратко изречение с думата написана на него;
 • Писане на история – след като ученикът изтегли думата си, я записва, а накрая на играта пише кратка история със събраните думи. Тъй като за това упражнение са нужни поне 5 думи, за по-големи класове изтеглената дума може да се записва на дъската и да се използва от целия клас. Насърчете учениците да развихрят въображението си. Отделете време в края на часа за писането и четенето на историите.

Който и вариант на упражнението да изберете, учениците ще развият няколко ключови умения – моторика, търпение, планиране, поемане на риск, преговор и упражнение на лексика, както и писмено възпроизвеждане на текст, което от своя страна е свързано отново с подобряване на паметта, повишаване на умението за планиране и самоконтрол.

Кубче

 • Въпроси и отговори – на страните на кубчето запишете въпросителни думи, които участникът да използва, отправяйки питане към съученика, вляво от него. Насърчете учениците да задават оригинални и интересни въпроси;
 • Форми на думите – на страните на кубчето напишете различните части на речта (глагол, прилагателно име, наречие и т.н.). Учениците трябва да дадат пример за такава дума. За ученици от по-горните класове (и нива), напишете списък от думи на български или чужд език на дъската, а върху страните на кубчето различните форми на думите. Всеки ученик трябва да даде формата на думата по реда, написан на дъската. Например, ако на дъската по ред е думата „щастие“ и на ученика се падне „глагол“ – той трябва да каже глаголната форма на думата „щастие“ на чуждия език;
 • Моят глас – развиване на СЕУ може да напишете кратко изречение на дъската, а на кубчето да запишете различни емоции. Ученикът трябва да прочете изречението с дадената емоция в гласа. Това развива не само умението по емоционална интелигентност (да разпознават как всяка емоция звучи), но и учи децата как да звучат по-естествено, говорейки чуждия език.

В час по литература

С помощта на дженга и кубче може да упражните и преговорите различен материал.

 • Преговор на автори на дженга трупчетата може да напишете името на автор и различни теми свързани с неговата личност и творчество –  „роден-починал“, „активни години“, „жанр творчество“, „значими произведения“, „теми на творчеството“, „критика“ и т.н., а учениците да отговарят на въпроса, който са изтеглили. Ако изберете да направите играта с кубче, на страните му запишете основните си въпроси, а на дъската списък с автори. Всеки ученик търкаля кубчето и върви по списъка. Може да задавате въпроси само за един автор, докато не ги изчерпате, а може и да ги редувате;
 • Преговор на произведения – на дженга трупчето може да напишете името на произведението с въпрос за автора, годината, темите, главните герои, използваните изразни средства и други. Всеки ученик изтегля трупче и отговаря на въпроса. Ако използвате кубче, може да се фокусирате върху конкретно произведение. На страните на кубчето запишете основните въпроси за даденото произведение, на които всеки ученик трябва да отговори, а на дъската – името на произведението. Може да сменяте произведенията за повече динамика и по-висока сложност, или да изчерпате темата и да заложите на учене чрез запаметяване, преди да преминете към следващото произведение;
 • Изразни средства – независимо дали това ще са епитети, метафори, хиперболи или нещо друго, може да запишете примери и цитати на дженга трупчето, а учениците, щом го изтеглят, да кажат какво е използваното изразно средство. Дайте бонус точки ако познаят от кое произведение е цитатът. Ако изберете да играете с кубче, на всяка от страните му запишете по едно изразно средство като учениците ще трябва да дадат пример за такова;
 • Общ преговор – на широката страна на дженга трупчето запишете въпроси от типа на: „в кое произведение…“ или „какъв жанр е…“, „кой е авторът на…“, „герой от кое произведение/на кой автор е…“. Щом ученик изтегли трупче от дженгата, трябва да отговори на въпроса, който му се е паднал. Може да направите един универсален или няколко конкретни комплекта, в зависимост от нуждите ви;
 • Общ преговор със зарчета – може да замените кубчето, като вместо това използвате две-три зарчета, които учениците търкалят и отговарят на въпрос към полученото число. Например, падат се числата 1 и 2, вие задавате въпрос номер 12 на ученика или ако вече 12 е бил отговорен, номер 21. За тази игра е необходимо предварително да подготвите въпросите със съответните числа към тях.
 • Моят глас развиване на СЕУ – на дъската запишете изречение, например цитат от произведение. На всяка от страните на кубчето запишете различни емоции. Учениците се редуват да четат изречението с емоцията, която им се падне. Това развива уменията по емоционална интелигентност, запознава ги със собствените им емоции, тези на другите и начинът, по който емоциите звучат. Също така спомага за развиване на умението за изразително четене.

В час по математика

Дженгата може да бъде забавен начин за упражняване на уменията по аритметика. Този игрови подход би бил полезен за ученици от всички възрасти, тъй като тренира паметта.

 • Упражнение за смятане – на широката страна на дженга трупчетата напишете уравнение за събиране/изваждане/умножение/делене. Щом ученик изтегли дадено трупче, той трябва да сметне бързо резултатал Ако използвате кубче например, върху страните му може да напишете само знака за делене, а на дъската примери, с които учениците трябва да работят;
 • Упражнения за памет –  подобно на описаното по-горе упражнение може да направите и с таблицата за умножение и корен квадратен. Добра идея е да повторите по-сложните комбинации;
 • Формули за съкратено умножение – това ще насърчи учениците да мислят бързо и ще подобри паметта им. Тъй като дженга трупчетата са повече от броя формули, това дава възможност да включите многократно всяка формула , подобрявайки нейното запаметяване. При желание, може да включите и състезателен елемент – по отбори, всеки ученик тегли трупче, на което е написано уравнение. Ученикът преписва уравнението на дъската и трябва бързо и вярно да го реши. На дъската може да пише само един ученик от всеки отбор. Отборът, който реши най-много уравнение за 15 минути, печели.

В час по история

Използвайки дженга, с учениците може да преговорите дати и години на значими събития, постижения на известни личности, кратка история на различни древни цивилизации или съвременни държави.

 • На широката страна на дженга трупчето запишете датата, името, периода, събитието, цивилизацията или държавата. Щом ученик, изтегли дадено трупче, той трябва да сподели какво си спомня. Другите ученици може да помагат и да добавят информация;
 • Подобно би било и упражнението с кубче. Чрез него бихте подпомогнали преговора на конкретен материал. Например, ако урокът ви е за Второто българско царство, може на страните на кубчето да запишете: „година на Въстанието на Асен и Петър“, „години на управление на цар Асен“, „постижения на цар Асен“ и т.н. или да напишете основните въпроси, а на дъската – темата.

В час по география

С помощта на дженга или кубче, може да преговорите материала по различни теми от географията.

 • Преговор на държави – например, ако темата ви е „България“, на широката страна на дженга трупчето запишете: „втори по големина град“, „най-пълноводна река“, „най-висок връх в Пирин планина“, „къде има находище на медна руда“ и т.н. Щом ученикът изтегли трупчето, преди да го постави най-отгоре, той трябва да отговори на въпроса. След това останалите ученици също могат да добавят по нещо.
 • Преговор с кубче – на всяка от страните на кубчето може да запишете по-общи неща като „най-голям град“, „население“, „износ“, „климат“ и др. На дъската запишете няколко държави. Щом ученик хвърли кубчето, той трябва да отговори на въпроса за съответната държава. Може да оставите учениците да отговарят на всички въпроси за дадена държава преди да преминете към следващата или да ги редувате. Няма нужда списъкът с държави да бъде дълъг, тъй като за всяка една се падат по 6 въпроса.

В час по физика

Физични явления, формули, характеристика на небесните тела, както и много други теми могат да бъдат преговорени с помощта на дженга или кубче.

 • На широката страна на дженга трупчето запишете своя въпрос за конкретно явление, планета или формула. Когато ученикът изтегли трупче, той трябва да отговори на въпроса или да сподели какво знае по темата. Останалите ученици могат да добавят информация след това.
 • Общ преговор със зарчета – може да замените кубчето, като вместо това използвате две-три зарчета, които учениците да хвърлят и да отговарят на въпрос към полученото число. Например, зарчето показва числата 1 и 2, което е въпрос номер 12. Задайте съответния въпрос на ученика. Ако вече сте питали въпрос номер 12, задайте номер 21. За тази игра е необходимо предварително да подготвите въпросите, както и да определите съответните числа към тях.

В час по физическо възпитание

Дженга или кубче може да са полезни за раздвижване на учениците, особено когато времето навън не е подходящо за занятия на открито.

 • На широката страна на дженга трупчетата напишете различни упражнения и по колко пъти трябва да бъдат изпълнени. Например: „2 лицеви опори“, „5 коремни преси“, „5 скока“, „3 клека“, „за 5 секунди до другата страна и обратно“ и др. Когато ученик изтегли трупче, той трябва да изпълни написаното условие. По този начин играта се комбинира с упражнение за моторика и концентрация;
 • Играта с кубче е подобна. На всяка от страните на на кубчето запишете по едно упражнение, както и бройката пъти за неговото изпълнение. По този начин можете по-целенасочено да упражнявате различните умения на вашите ученици.

За всяка от игрите може да разделите класа на групи, така че всяка група да следи за изпълнението на условията. По този начин добавяте още един състезателен елемент, правейки игрите още по-вълнуващи, привличате и съсредоточавате вниманието на учениците.

Съчетаването на игра и учене може да бъде полезен подход и спомага за развитието на различни умения у учениците – да планират, да се себерегулират, да тренират паметта си, да мислят бързо, да постигат целите си, да са търпеливи. Предизвикайте класа си и се забавлявайте с тях, докато те подобряват знанията и уменията си.

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Математика с “Кан Академия”

Могат ли учениците да използват телефоните си, за да решават задачи по математика, и при това да го правят с огромно желание и старание? Да,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали