Образователни игри навън

Рогош е уютно и приятно селце, намиращо се на 7 км. североизточно от град Пловдив с около 3500 жители. Там през 2009 г. се строи нова модерна сграда на Основно училище “Васил Левски”, събрало изключително иновативни и влюбени в професията си учители. 

В съответствие с набиращия популярност метод учене на открито, в ОУ “Васил Левски” някои учебни часове се провеждат в слънчевия двор на училището. Заниманията винаги са вълнуващи, a новите знания се научават с лекота. 

Визитка на практиката

Име: Образователни игри навън – текстов пъзел и “тичащият” текст

За кого е подходяща: прогимназиален и гимназиален етап

Продължителност: всяка игра е с продължителност един учебен час

Необходими материали/умения: организация в двора – места за двата отбора, два стола, две маси, критерии за работа с текстовете

Информация за учителя: Мария Мирова вече 8 години е преподавател в прогимназиален етап в ОУ “Васил Левски”, с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив. Преди това 12 години е работила като библиотекар. Използва креативни методи на преподаване в класната си стая и извън нея, както ще видите от добрата практика, която тя сподели с нас. Също така участва с учениците си в театрални работилници. 

Цели:

  • затвърждаване на знанията и уменията по БЕЛ чрез забавни активности;
  • повишаване мотивацията на учениците;
  • създаване на положителна нагласа към предмета;
  • развиване на умения за работа в екип;
  • използване на двигателната активност на децата за учебни цели.

Описание на практиката:

Като повечето учители Мария Мирова вижда като задача от първостепенна важност изграждането на култура на учене в класната стая. Работи за това учениците да спазват основните правила, съпътстващи този процес – да се изслушват, да ценят всяко мнение, да съдействат на съученик при нужда и др. Спазвайки правилата в класната стая, децата събират точки. Когато съберат 90% от максималния брой точки за месеца, наградата е час по български език и литература, проведен навън, в двора на училището.

Тази награда е избрана за децата, защото самите те обожават да се движат, да тичат, да скачат и да участват във всякакви спортни инициативи. За този специален час учителката измисля две образователни игри – текстов пъзел и “тичащият” текст.

Текстов пъзел 

Предварително на безопасни места в двора са скрити части от текст, който представлява интерес за учениците. На определени места са поставени две маси и два стола. Учителката използва оцветени в синьо и червено дървени клечки, за да разпредели отборите. Всеки ученик си тегли клечка и се присъединява към съответния отбор. 

Екипите имат за цел да открият всички части на текста (обикновено учителката разделя текста за пъзела на 4-5 части). От всеки отбор остава по един ученик, който сяда на стола и очаква съотборниците му да му предадат откритите части на текста, за да може да ги сглоби в правилната последователност. След това всеки отбор има за задача да отговори на лист с въпроси. Печели отборът, който е най-бърз. Когато всички са готови и играта е приключила, г-жа Мирова събира листите с отговори на двата отбора, разглежда ги, споделя с децата какви грешки са допуснали и с кое са се справили добре. Те от своя страна споделят как са се чувствали по време на играта и кое ги е затруднило най-много. 

Образователни игри навън

“Тичащият” текст

Тази игра е не по-малко забавна за учениците. На двора отново са поставени две маси с два стола, а на известно разстояние от тях е закачен по един лист с изучаван текст за всеки отбор. Учениците са подредени един след друг като за щафетно бягане. След като учителката даде старт на играта, по един участник от всеки отбор бяга до текста, чете едно-две изречения, връща се на масата, записва каквото е запомнил и дава ред на следващия си съотборник.

Ако участниците решат, могат да изберат друга стратегия. Имат право да оставят един техен съотборник на масата, а те с редуване да се връщат при него и да му диктуват изреченията от текста, които са запомнили. Играта приключва, когато някой от отборите пръв е успял да напише целият текст.

След това по предварително установени критерии г-жа Мирова проверява как са се справили учениците. Всички заедно обсъждат грешките си и получават обяснение от учителката за нещата, които са ги затруднили в изпълнение на задачата. 

Тук може да изтеглите работен лист с въпроси за играта Текстов пъзел и критериите за изпълнение на двете игри.

Защо да опитате тази практика:

  • използването на игри е креативен подход за усвояване на знания;
  • работите за преодоляване на езикови дефицити при ученици със системни пропуски;
  • създавате позитивно отношение към предмета български език и литература;
  • постигате повишаване на мотивацията, увереността и самодисциплината в училище.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Мозъчна атака
Четивна грамотност

Мозъчна атака (Brainstorming)

Учениците прочитат текста самостоятелно внимателно. След това в рамките на 7-8 минути целият клас заедно с учителя правят мозъчна атака на глас по текста, като

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали