Преговор чрез игри или как учениците от 33 ЕГ “Св. София” са мотивирани да учат по история

В ученическите спомени на много от нас историята е свързана със запаметяването на дати, събития и имена и с неособено вълнуващи обобщителни уроци, след които следва писменото изпитване и всички вадим “по един бял лист”.

Но учениците от 33 ЕГ “Света София” очакват с нетърпение всеки урока в края на всеки раздел по история, защото той е различен, изпълнен с игри, състезателен дух и силни емоции. Това е част от стратегията на Зейнеп Кордова – учител по история и цивилизация в гимназията и участник в програмата “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Преговор чрез игри

Цели:

  • Обобщение на изучавания материал и преговор на най-важната информация от раздела;
  • Разяснение на събития и факти, които са останали неясни за учениците;
  • Развиване на състезателен дух и умение за работа в екип.

Подходяща е за: ученици във всички етапи на училищното образование

Прилага се: през цялата учебна година в часовете по история и цивилизация. Може да се адаптира и за часовете за обобщение и преговор по други учебни предмети

Необходими материали: 

Различните игри изискват разли материали и подготовка:

  • презентации с артефакти, паметници, личности и други;
  • картончета за играта на асоциации с написани личности, понятия и други;
  • презентация с викторина;
  • устройства с връзка с интернет за дигитални куизове.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Практиката “Преговор чрез игри” се основава на метода учене чрез игра. Г-жа Кордова избира различни дейности, в зависимост от знанията, които се преговорят и обобщават.

Тя често залага на: 

  • щафетна игра за хронологическо подреждане на събития на времева линия,
  • игра на асоциации, обясняващи термини и личности; 
  • разпознаване на изображения с артефакти, личности, паметници.

В края на всеки по-голям раздел учителката използва игри на щафетен принцип: “За историята е важно представянето на събитието във времева последователност. Забелязах, че учениците не могат да подреждат по хронология. Затова често използвам тази игра”, обяснява г-жа Кордова.

Класът е разделен на  два отбора. Целта е върху времева линия да се нанесат всички важни събития от изучавания раздел в хронологичен ред. Капитанът на всеки екип подрежда кой след кого да застане в колонката. Участникът изчаква своя ред, излиза на дъската, пише годината и събитието, след което предава щафетата – маркера – на следващия ученик. 

След щафетното бягане капитаните трябва да разкажат повече за събитията, които са нанесени върху времевата линия, отговаряйки на допълнителни въпроси. Останалите членове на отбора могат да им “подсказват”. По този начин учителят бързо и лесно проверява разбирането и разяснява, ако нещо не е ясно.

Печели отборът, който е дал повече верни отговори на допълнителните въпроси и чиито събитията са подредени правилно на времевата линия. 

Преговор чрез игри или как учениците от 33 ЕГ “Св. София” са мотивирани да учат по история

При играта на асоциации учителката предварително записва понятия, личности и събития на картончета. Класът отново се разделя на два отбора и всеки от тях получава купчина картончета. Редувайки се доброволци от двата екипа теглят картонче и се опитват да обяснят какво е написано на него, без да го назовават директно. Разказват най-важното за личността, за значението на понятието или описва събитието. Останалите членове на отборите им имат право да задават въпроси, но само такива, на които може да се отговори с да или не.

Ако в рамките на определеното време съответният екип не успее да познае какво е написано на картончето, другият отбор може да даде предложение и да спечели точката. Печели победителят с повече точки, след като всички картончета са изтеглени.

Играта с разпознаването на артефакти и паметници помага за развиване на фотографската памет на учениците. За целта учителката подготвя презентация с изображения.

Учениците отново са разделени в два отбора и пред дъската излиза по един представител на всеки екип. Двамата имат на разположение няколко секунди, за да познаят с какво е свързана снимката на екрана. Всеки правилен отговор носи точка за отбор. Победител е отборът с повече точки.

Друга възможна дейност е надписването на схема/родословно дърво или линия на времето на династия, управлявала през даден период. Тази игра например е подходяща в края на раздела, в който се изучава Първото българско царство. 

Когато се създава родословното дърво, е важно да се подчертаят само тези личности, които са управлявали и да се посочат годините на управлението им.

Куиз и Кахут са други две любими игри за преговор на г-жа Кордова. За куизовете тя подготвя презентация с различни теми – култура, държавно управление и други и избира  водещ на играъа – ученик, който не участва в отборите. Въпросите са разделени на категории, като отборите избират категория и участник, който да отговаря. Учениците се сменят, защото всички трябва да участват в състезанието. За играта в Кахут децата използват смартфоните си.

Преговор чрез игри или как учениците от 33 ЕГ “Св. София” са мотивирани да учат по история

В един обобщителен урок може да се съчетаят няколко игри – например “Линия на времето” с игра на асоциации и разпознаване на артефакти.

Г-жа Кордова обобщава как реагират учениците на часовете за обобщение: “Интересно им е и се забавляват, ядосват се, когато сгрешат в състезанието, но се учат от грешките си”. Тя твърдо споделя мнението, че преговорът чрез игри помага на децата да затвърдят знанията си.

Разбира се, след часа за обобщение, учениците правят тест върху изучавания материал.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Когато се направи добро обобщение, учениците показват по-добри резултати. С преговора чрез игри те запомнят важните факти, събития и личности”, споделя г-жа Кордова за резултатите, които наблюдава. 

Практиката помага не само за затвърждаване на знания и за преговор на материала, но и за поддържане на отборния дух. Развиват се умения за работа в екип и за изготвяне на стратегии. По време на състезанията децата комуникират повече, сътрудничат си и са отговорни за приноса си в процеса.

С малко адаптация повечето предложени активности могат да се използват в часовете за преговор и обобщение и по други учебни предмети.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Една от най-важните предпоставки за успешно прилагане на практиката е добрата предварителна подготовка. Необходимо е да се помисли за подходящите игри, въпросите и очакваните отговори. Всяка дейност трябва да е съпроводена от ясни инструкции, така че децата да разберат каква е целта им. Друго важно условие е да се включат интересни личности и понятия, за да се поддържа интересът на учениците. 

Всяка игра е специфична и учителят следва да прецени колко време ще му е необходимо, за да я приложи в часа и за конкретния клас. 

“Всички ученици трябва да могат да участват. Има деца, които изпитват трудности в игрите. Трябва да се намери игра, която им е по-интересна. Играта на асоциации се приема най-добре почти от всички”, допълва г-жа Кордова.

Тя съветва да предложите лидерски роли, които учениците да разпределят в отбора – капитан, някой, който следи за времето или който проверява дали всеки от групата е взел участие. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Представяне по модел
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали