Ученикът в центъра на ученето – ЛЕ

МОДУЛ 1 август 2023 Випуск 4, Лидерски екип

ЛИДЕРСКИ ЕКИП
Училища за пример
Випуск 4, Модул 1

Ученикът в центъра на ученето – ЛЕ

ЛЕ е съкращение на Лидерски екип. 

Това е екипът, който влиза в програма “Училища за пример” и има за цел да развива себе си като професионалисти. Хората от ЛЕ са с функцията да подкрепят своите учители, който да създават най-качествените обучителни преживявания за учениците. 

ЛЕ знае какво е качество на преподаването и ученето и знае как да ръководи този процес.

  • ЛЕ анализират данни от учениците; 
  • ЛЕ знаят как изглежда преподаване, което създава безопасна среда за учене и развитие за всеки ученик;
  • ЛЕ изготвя и следва план, в който подкрепя своите учители да се развиват професионално.
  • Възможност за смесени групи с други училища;
  • Преживелищно учене през ролеви игри и рефлексия;
  • Обмяна на опит и споделяне на казуси и тяхното решаване;
  • Предизвикване и постоянно учене;
  • Дефиниране на ролята на лидера в училище.

Други курсове от Училища за пример

Не е регистриран
Този курс в момента е затворен

Курс Включва

  • 9 Уроци