УЧА

Рефлектирам върху лични СЕУ

  • Изводи от личния опит: Какво ми пречи и какво ми помага от моята лична история като човек? Кога съм го преживял/а? Кога ми е било трудно?;

  • Рефлексия след определена ситуация / казус в училище – с ученици, с колеги;

  • Регулярна рефлексия – дневна / седмична / месечна;

  • Рефлексия по самооценка;

УЧА - СЕУ моделиране

Самооценявам своите СЕУ

В ДОКУМЕНТ

Изтеглете от ТУК

В ТАБЛИЦА

Изтеглете от ТУК

Поставям си цел/фокус.

Предлагаме ви няколко инструмента, които могат да ви помогнат за поставянето на фокус. Пробвайте един от тях:

Създавам план.

Прилагам практики

  • Курс СЕУ за възрастни в преподаваме. Ще бъде наличен скоро!

  • Други курсове, практики и стратегии. Примери по долу

Други идеи

— Развиване на Нагласа за развитие:

— Изследване на пристрастия, предразсъдъци и стереотипи (в Модул 4)

— План за личностно професионално развитие – за СЕУ