Поздравления, че стигнахте до края на проекта и решихте да приоритизирате темата за изграждането на дигиталните умения на вашите ученици. Една от най-важните задачи на учителите е да подготвят учениците си за утрешния ден и да учат заедно с тях. Много е вдъхновяващо всеки път, когато виждаме как изглежда това на практика.

За да свържем това преживяване с досегашния ни опит, е ценно да си дадем време да го осмислим. Помислете и споделете с нас повече за вашето преживяване:

  • Какво ви хареса най-много в проекта?
  • Какво ново научихте?
  • Какво ви затрудни?
  • Какво в подхода на работа бихте приложили отново?
  • Какво бихте направили различно?

След края на кампанията на учениците е ценно да отделите време за кратка рефлексия и с тях. Задайте на учениците копие от презентацията по-долу,  с  чиято помощ да осмислят и споделят резултатите от работата по проекта.

Споделете с нас техните презентации като ги качите и изпратите чрез онлайн формуляр, за да вземат участие в конкурса за най-добри проекти.

Благодарим много за споделената работа!