Това, което ви предстои, е да подготвите учениците за проектната дейност. Не се притеснявайте, ние сме помислили как да ви подкрепим в това начинание!

Този първи въвеждащ урок се състои от следните стъпки:
  1. Ангажиране на учениците с куиз, който да провери техните знания по темата за изкуствения интелект;
  2. Обобщение на основни точки по темата и въвеждане в проекта;
  3. Сформиране на работни групи;
  4. Обсъждане на правилата за групова работа в онлайн среда;
  5. Избор на голям въпрос за изследване по време на проекта.

За да сте уверени в успешното преминаване заедно с учениците през всяка една от тези стъпки,  изтеглете материалите по-долу и преминете внимателно през тях преди началото на проекта.

Урок Съдържание