Урок 13 на 14
не е завършен

Трето предизвикателство – Онлайн кампания за споделяне на нови знания по темата на проекта

Готови ли сте?

Преди да преминете към изпълнение на отделните задачи се запознайте внимателно със следните документи: