В урок 2 предстои да преминете през следните дейности заедно с учениците:

  1. Задълбочаване на разбирането за начините, по които интернет и търсачки като google функционират
  2. Осмисляне на основни начини, по които оценяваме достоверност на информация в интернет
  3. Дискусия на тема: “Как изкуствения интелект променя начина, по който търсим?”
  4. Провеждане на по-детайлно проучване от учениците
Задача за урок 2
  В края на този урок всяка група от класа, с който работите, ще проведе проучване по избрания от тях въпрос и ще сподели обобщение на намерената информация.

За да проведете успешно този урок, отделете време и опреснете знанията си по темата с материалите на следващите страници.