В урок 3 учениците развиват умения за създаване и споделяне на ангажиращо онлайн съдържание като преминават през активности, които им позволяват да:

  • Задълбочат своите знания за възможностите на отделните социални медии
  • Създават качествено и въздействащо съдържание, съобразено с нуждите на целевата група и особеностите на канала на информация
  • Планират кампания за социални мрежи и разпределят задачите помежду си
Задача за урок 3
В края на урока учениците ще планират и изпълнят онлайн кампания, която да информира по-широката аудитория по въпроса, който са избрали да изследват по време на проекта.

Създаването на дигитално съдържание става все по-лесно с настъпването на изкуствения интелект, но е важно да знаем как да отличаваме качественото съдържание. Има три основни характеристики, които могат да ни помогнат при създаването на качествено съдържание.

За да проведете успешно този урок, отделете време и опреснете знанията си по темата с материалите на следващите страници.